4 Ekim 2015 60. ÖG Silah Sınavı Soruları Çözümlü

Başlayınız..

Soru 1. Bazı ateşli silahlarda bulunan kilitleme makaralarının görevi nedir?

Soru 2. Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3. Ateşleme sırasında şarjörde fişek bitmesine rağmen sürgünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

Soru 4. Fişeklerde, kapsülde bulunan hassas maddenin yanması ile oluşan alevin baruta intikal etmesini sağlayan bölüme ne ad verilir?

Soru 5. Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır?Soru 6. Fişek, fişek yatağına girmiyorsa……………… Boşluğu tamamlamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

Soru 7. Tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlayan parçaya ne denir?

Soru 8. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini gören parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi tetik çekme(ezme) hatalarından biri değildir?

Soru 10. Biyolojik silahları diğer silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangileri çerçeve(gövde) üzerinde bulunur?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangileri ana emniyet tertibatı içerisinde yer alır?

Soru 14. Fişek çekirdeğinin delme gücü direk olarak aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Soru 15. Temel atış teknikleri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi kabza kavrama hatasıdır?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeksiz fişeklerden değildir.

Soru 18. Hangisi atış pozisyonu değildir?

Soru 19. Meskende bulundurma ruhsatlı silahı olanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 20. Hedefe nişan alırken arpacığın, gez içerisinde sağa-sola veya aşağıya-yukarıya eşitlenememesi hangi mekanik hatayı oluşturur?

Soru 21. Etkili mesafe nedir?

Soru 22. Rampa nerede bulunur?

Soru 23. Aşağıdakilerin hangisi bir kapsül çeşididir?

Soru 24. MP-5 makineli tabancanın üzerinde kaç adet gez vardır?

Soru 25. ilk hızı nasıl tanımlarsınız?User Details