2 Şubat 2013 50. (Ögg) Silah Soruları - özel güvenlik sınavı.com

Soruları Çözmeye Başlayabilirsiniz..

Soru 1.  “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar………… olarak kabul edilir.’’ Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru bir ifade olur?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi silah taşımada kolaylık sağlayan yöntemlerden değildir?


önüne alınmalıdır.


gerekir.

Soru 3. Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?Soru 4. Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” tanımına aşağıdakilerden hangisi girer?

Soru 5. Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6. “Otomatik tabanca ve tüfeklerde ilk dolduruş …….tarafından yapılır. Bu işlem sonucu fişek …………. yerleşir. Fişek ateşlemeye hazırdır. Horozda dolduruş esnasında kurulmuştur. Tetiğin çekilmesiyle …………. iğne veya kapsüle hızla vurur. Kapsülde meydana gelen alev,……… geçerek barutu ateşler. Çekirdek kovandan hızla ayrılır ve ……..içinde ileriye doğru …….. sayesinde sağa dönerek gider.”

Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru bir ifade olur?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerindendir?

Soru 8. Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan, aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?

Soru 9. Çekirdeğinin ucu küt veya yuvarlak olan fişek tipine ne ad verilir?

Soru 10. Atıcı, atış poligonunda hangi komutla vuruşlarını kontrol etmek için hedefinin yanına gider?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi tetik ezerken nefes kontrolünde yapılması gerekenlerden değildir?Soru 12. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

Soru 13. Silahın her türlü hava koşullarında iyi bir şekilde korumasını ve çalışmasını sağlayan silah yağına ne ad verilir?
Soru 14. Atış yapmadan önce namlu içerisindeki toz, kurum, nem varsa temizlenir. Sürgü kızak yerleri yağlı bir bezle silinerek sürgünün daha rahat hareketi sağlanır. Bu bakım hangi bakım türüne girer?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi MP 5 makineli tabancanın özelliklerinden değildir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?Soru 18. Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemlerini oluşturan parçalardan biri değildir?

Soru 20. Silahta fişeğin ateşlemesini sağlayan tertibatlarından “iğneli sistem” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardan değildir?

Soru 22. Doğru bir kabza kavrama nasıl olmalıdır?

Soru 23. Arpacığın gez içerisindeki konumunun sağa-sola veya yukarıya-aşağıya doğru bozulması sonucu ortaya çıkan hataya ne ad verilir?

Soru 24. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iyi bir nişan hattı oluşturmak için doğrudur?

Soru 25. Bu atış çalışması kuru tetik çalışması ile fişekli çalışmanın bir arada olduğu bir çalışma şeklidir. Atıcı silahın boş mu dolu mu olduğunu bilmez. Atıcı ve atış hocası atıcının hatalarını daha net görür. Özellikle tetik ezilerek düşürülmüyor ve aniden çekiliyorsa bu çalışma esnasında namlunun aşağıya doğru hareketi açıkça görülür. Bu atış çalışmasına ne ad verilir?


User Details