50. ÖG Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soru ve Cevapları

start

Soru 1. “Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır?

Soru 2. Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?

Soru 3. Yangın algılama sistemleri aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?

Soru 4. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi iletişimi daha iyi ifade etmektedir?

Soru 5. Göz yaşartıcı spreyler insanlara karşı kaç metreden daha yakın mesafeden kullanılmamalıdır?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır?

Soru 7. Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

Soru 8. Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde fiziksel gürültü olarak anlaşılmaz?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kazalarının sebeplerinden değildir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardandır?

Soru 12. “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi iyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktörlerden değildir?

Soru 14. İletişimi başlatan kimse ya da gruba ne denir?

Soru 15. Yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların hedeflerine ulaşabilmek amacıyla güvenlik güçlerine karşı kullandıkları tekniğe ne ad verilir?

Soru 16. Kullanmak zorunda kalındığında aşağıda sayılan hangi bölgeye copla vurulabilir?

Soru 17. “Kitle psikolojisini bilmek” güvenlik personeline aşağıdakilerden hangisini kazandırır?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?

Soru 19. Kalabalık yönetiminde zor kullanma taktiklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 20. Kalabalığın denetimi hangi yolla sağlanamaz?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir?

Soru 23. Grubu ve üyelerini sonuca götüren etkileyici davranışların kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24. İlkyardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?

Soru 25.  İlkyardımın en önemli amacı nedir?Soru 26. Düşme sonrası şuuru yerinde ancak idrarını tutamayan bir yaralıda en çok dikkat edilmesi gereken durum nedir?Soru 27. Yaşam belirtileri olan yaralıya ilk başta sergilenecek davranış olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Soru 28. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hasta/yaralı taşınmasında genel kurallardan değildir?

Soru 29. Bilinci kapalı bir kişi ile karşılaşıldığında, solunum yolunu en çok kapatan unsur olarak öncelikle neye dikkat edilir?

Soru 30. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında hastaya hangi pozisyon verilir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangi müdahale esnasında genel anlamda ilk olarak yapılması gereken temel yaşam desteğidir?

Soru 32. Silahlı saldırı tehlikesi altındaki bir ortamda, yaralı için ilkyardım öncesinde yapılması gereken en önemli adım nedir?

Soru 33. Bacaktaki diz üstü ve diz altı bölgedeki yaygın kanamanın engellenmesi için damar üzerine basınç hangi bölgeden uygulanır?

Soru 34.  Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?

Soru 35. Elektrik akımının olduğu alanlarda hangi davranış şekli yanlıştır?


Soru 36. Çizme, baret, yangına yaklaşma elbiseleri ve temiz hava solunum cihazları gibi kavramlar aşağıdaki şıklardan hangisini ifade eder?

Soru 37. Yangınlara ilk müdahale etmek durumunda olan güvenlik personelinin bilmesi gereken en önemli hususlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi gaz kullanımında doğru değildir?

Soru 39. Doğalgazın tehlikeli oluşu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?Soru 40. I Rüzgârı arkanıza alın.
II Tetiği hortumla birlikte yangına yöneltiniz.
Yukarıda belirtilen hususlar size neyi hatırlatır?

Soru 41. Aşağıda belirtilenlerden hangisi paratoner sistemini ifade eder?

Soru 42. Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

Soru 43. Öncü istihbarat çalışmasının amacı korunan kişinin ……… ve ………..üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik ………….. ortadan kaldırmak veya ……………… indirmektir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluklara uygun olanıdır?

Soru 44. Dört kişi ile korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi Koruma Hukuku kapsamındaki koruma çeşitlerinden değildir?

Soru 46. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ………………. denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

Soru 47. Can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?

Soru 48. Akli dengesizlik, fanatizm yada ruhsal dengesizlik, yapılan saldırıların hepsi değilse de büyük bir çoğunluğunda görülen bir unsurdur. Suikastların, asıl nedenleri devrimci, ekonomik vs. olsa da suikastçılar hemen her zaman ………………… olan şahıslardır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu güvenlik ilkelerinden değildir?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir?

Soru 51. Aşağıdaki cihazlardan hangisi metal olmayan illegal maddelerin girişini engellemekamacıyla kullanılır?

Soru 52. Kapı tipi metal detektörünün aşağıdakilerden hangisine alarm üretmesi beklenmez?

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli şahısların giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir?

I Kartlı geçiş sistemi
II X-ray cihazı
III Metal detektörü

Soru 54. Bir eroin bağımlısının fizyolojik yapısında aşağıdaki değişikliklerden hangisi görülmez?

Soru 55. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “uyuşturucu madde” tanımı arasında sayılmaz?

Soru 56. Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?

Soru 57. “Özel güvenlik görevlisi; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında …………….. …………. hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişilerdir.” Cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 58. Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?

Soru 59. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliği genel kolluktan farklı kılan ve göz önünde tutulmak zorunda kalınan bir unsurdur?

Soru 60. Özel güvenlik; yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?

Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalama işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?

Soru 62. Suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin, gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına ne denir?

Soru 63. (A) isimli özel güvenlik görevlisi, (B) ili şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapmaktadır. Cumhuriyet savcısının talimatı kapsamında, polis, hakkında yakalama emri bulunan bazı kişilerin listesini anılan terminalde görevli (A)’ya vermiştir. (A), görevi sırasında yaptığı kimlik kontrolünde, kimliğini kontrol ettiği şahıslardan (C) isimli kişinin polis tarafından verilen listede, hakkında yakalama emri bulunan kişilerden olduğunu tespit etmiştir. (C)’nin yakalanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 64. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevleri ya da özellikleri arasında yer almaz?

Soru 65. I Eşkal, kişinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir.
II Eşkal, olaya karışan kişinin tanık tarafından ayırt edici özellikleriyle ifade edilmesidir.
III Eşkal, kişinin boy, vücut ve renk gibi fiziki özelliklerinin tanımlanmasıdır.
IV Eşkal, mağdur, tanık veya görevli tarafından yapılan tanımlamaya göre çizilen robot resimdir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri eşkal tespitini ifade eder?

Soru 66. Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara ha¬sar vererek üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir?

Soru 67. Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmeyen ve aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?

Soru 68. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda olayları kızıştırmak, panik yaratmak isteyen toplulukların başvurduğu eylem biçimleri arasında yer alır?

Soru 69. “Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri–fail–mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale …………….. denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?

Soru 71. Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 72. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?

Soru 73. Hangisi arama kurallarından değildir?

Soru 74. Kelepçe: güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı, şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan, yakalandığını gösteren bir araçtır. Kaç yaşından küçüklere kelepçe takılmaz?

Soru 75. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?

Soru 76.  I Nokta görevi yapan personele, görev mahallinden uzaklaşmalarını gerektiren görev verilemez.
II Nokta görevi ifa eden personel, görev yaptığı yerin çevresinde meydana gelen hadiseleri takip etmek, suç unsurlarını belirlediğinde yetkili kolluğa bildirmekle yükümlüdür.
III Nokta görevi süresince oturabilir ve gelenleri nokta kulübesi veya odası çerisine alabilir.
IV Nokta personeli, görev yerini terk etmez, terk etmesi gerektiğinde amirini bilgilendirmek suretiyle gerekli iş ve işlemleri yürütür.
V Nokta hizmeti, hiçbir şekilde görev mekânının (kulübe veya odanın) dışına çıkılmaksızın yerine getirilir.
Nokta görevi ile ilgili yukarıda yer verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

Soru 77. Özel güvenlik personelince aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenemez?

Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından yerine getirilebilecek bir “kontrol işlemi” değildir?Soru 79. Zor kullanma yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 80. Önleme araması, aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılabilir?

Soru 81. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?

Soru 82. Türk Ceza Kanununa göre, görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının hesabına geçiren kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?

Soru 83. Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması hâlinde, Türk Ceza Kanunundan yer alan hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?

Soru 84. Yabancı kişilerin Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?

Soru 85. Özel güvenlik görevlilerince aranan bir kişinin istenilen bir eşyayı rızası ile görevlilere vermeleri üzerine muhafaza altına alınması işlemine ne ad verilir?

Soru 86. 5188 sayılı Kanuna göre, özel güvenlik görevlisinin üzerinde kimlik kartı taşımamasının müeyyidesi nedir?

Soru 87. Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini hukuka uygun kullanıp kullanmadığının denetlenmesi sırasında öncelikle aranan iki temel ölçüt nedir?

Soru 88. 5188 sayılı Kanunla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?

Soru 89. Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından temin edilir?

Soru 90. Özel güvenlik izni verilen yerde kaç adet silah kullanılabileceği aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

Soru 91. Grev yasağına uymayan, ateşli silahını bu kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi hakkında verilecek ceza ve getirilecek yasaklar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 92. Özel güvenlik görevlisinin, sivil kıyafetle görev yapabilmesi için kimden izin alınır?

Soru 93. 5188 sayılı Kanun hükümleri incelendiğinde, özel güvenlik görevlilerine ait yetki ve yasaklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin çalışma izninin iptali için bir gerekçedir?

Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin zor kullanmasını haklı kılan bir durumdur?

Soru 96. Aşağıdaki durumlardan hangisi her halükarda, özel güvenlik görevlisine görev alanındaki işyeri ve konutlara girme hakkı vermez?

Soru 97. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan değildir?

Soru 98. 5188 Sayılı Kanunun, özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisine atıfta bulunduğu Medeni Kanunun 981. maddesinin konusu nedir?

Soru 99. 5188 sayılı Kanunun, özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisine atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanununun 24. maddesinin konusu nedir?

Soru 100. 5188 sayılı Kanunun, özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisine atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanununun 25. maddesinin konusu nedir?

User Details