51. ÖG Temel Eğitim Sınav Soruları Online Çöz

Soruları Çözmeye Başlayabilirsiniz..

Soru 1. Roman Jacobson’un iletişim şeması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2. İletişim sırasında oluşturulan mesajın anlaşılır olmasını aşağıdaki unsurlardan hangisi bozar?

Soru 3. Özel güvenlik personelinin iletişim becerisinin temel unsurlarından olan mesajları oluşturan kişi ya da kuruma iletişim unsuru olarak ne denir?

Soru 4. Özel güvenlik görevlisine şikayetini ileten bir kimsenin hangi davranış biçimi şikayetinin anlaşılmasını engeller?

Soru 5. Bir mesajın özel güvenlik personeli tarafından tam olarak anlaşıldığının kontrolü durumuna aşağıdaki kavramlardan hangisine uygundur?

Soru 6. Bir kurumda kurum içi iletişimin başarısı aşağıdaki durumlardan hangisine bağlıdır?

Soru 7. Bir özel güvenlik personelinin kendisine anlatılan şikayeti dinlerken yapmaması gereken hareketler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8. Özel güvenlik personelinin amirini dinlerken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları başarılı bir iletişim biçimidir?

Soru 9. Aşağıdaki tanımlardan hangisi empatik dinlemenin tanımlarından değildir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi ben diliyle konuşmanın tanımına uygundur?

Soru 11. Etkili iletişim becerisi özel güvenlik görevlisi için aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 12. Not alarak dinleme tekniği aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılmaz?

Soru 13. İş Kanunu’na göre; “Gece, en geç saat 20.00’da başlayarak en erken saat 06.00’a kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir.” İş Kanunu’na göre çalışan bir özel güvenlik görevlisinin gece mesaisi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygulanmaz?

Soru 14. Türk Ceza Kanunu’na göre; “Gece, Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir.” Bu konuda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

Soru 15. PVSK’ya göre, aşağıdakilerden hangisi polisin önleme araması yapabileceği yerlerden değildir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi önleyici amaçla kimlik sorma yetkisi kullanamaz?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi fabrikada çalışan bir özel güvenlik görevlisine disiplin cezası verebilir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?

Soru 19. “Özel hayatın gizlilik alanına; aranılan suç delilinin hacim ve ağırlığı kadar bakılmalı, ayrıntıya girilmemelidir” ifadesi hangi kavramın tanımıdır?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?

Soru 21. Aşağıdaki yetki guruplarından hangisi tümüyle özel güvenlik görevlisine aittir?

Soru 22. İl Özel Güvenlik Komisyonu tarafından, beşi silahlı olmak üzere 20 özel güvenlik görevlisi çalıştırılabileceğine karar verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 23. Bir kuruluşun özel güvenlik kapsamına alınmasında veya çıkarılmasında kimin iradesi esas alınır?

Soru 24. Özel güvenlik görevlilerine hangi halde Mülki İdare Amiri emir veremez?

Soru 25. Bir özel güvenlik görevlisi somut bir suç şüphesi yokken, arama yaptığı kişinin çantasının tamamen kokain dolu olduğunu görmüştür. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 26. Türk Ceza Kanunu anlamında “kast” nedir?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi gerekçesi var olduğu halde, 5188 Sayılı Kanunda açıkça yazılmayan yetkidir?

Soru 28. Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde, kesintisiz 12 ay pirimi ödenen özel güvenlik görevlisinin hangi hakkı ortaya çıkar?

Soru 29. Aşağıdaki olaylardan hangisini polise bildirmek gerekmez?

Soru 30. Ağır ve muhakkak bir tehlike hangisinde söz konusudur?

Soru 31. Rüşvet alma suçunu sadece kamu görevlileri (memurlar) işleyebilir. Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 32. Özel güvenlik görevlisi hangisinden yararlanamaz?

Soru 33. Kontrol noktasında eşyasını aratmak istemeyen şahısla ilgili aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 34. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir ?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin yapmaması gereken davranışlardandır?

Soru 38. Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?

Soru 39. Zor kullanmaya ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi üst aramasında dikkat edilmesi gereken tedbirlerdendir?

Soru 42. Özel güvenlik görevlisi emanete aldığı eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim ettiği tutanak aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 43. Zor kullanma yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 44. Olay yerini ve delilleri korumak isteyen özel güvenlik görevlisine karşı cebir kullanılması halinde özel güvenlik görevlisi hangi yetkisini kullanır?

Soru 45. 5188 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 46. Uyuşturucu maddenin tanımında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 47. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve diğer ilgili mevzuat ile özel güvenlik görevlilerine verilen yetki, görev ve sorumlulukların niteliği ve kapsamı dikkate alındığında, kolluk uygulamalarında sıkça düzenlenen aşağıdaki tutanaklardan hangisi özel güvenlik görevlilerince de düzenlenebilir?

Soru 48. Olay yerinin kayıt altına alınmasında ve belgelendirilmesinde aşağıdakilerden hangisine bir yöntem olarak başvurulmaz?

Soru 49. Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri – fail – mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale ……………………denir. Aşağıdakilerden hangisi verilen cümledeki boşluğa getirilebilir?

Soru 50. Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 51. Aşağıdakilerden hangisi, olay yerine gelen ilk ekibin yapması halinde, yapılan bu şeyin yanlış tutum ve davranış sayılacağı ve hukuki sorumluluk gerektirebileceği hallerden biridir?

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli bir paket olayı ile karşılaşıldığında özel güvenlik personelince izlenecek yöntemlerden biri değildir?

Soru 53. Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisinin ana kullanım amacı bir yerleşkeye izinsiz giriş-çıkış yapılmasını engellemek veya kontrol etmek için değildir?

Soru 54. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılamaz?

Soru 55. Bir CCTV kamera sisteminde görüntülerin saklanması için herhangi bir kayıt cihazı kullanılmaması durumunda nasıl bir sonuç ortaya çıkar?

Soru 56. Kapı tipi metal detektörler aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?

Soru 57. Metal detektörleri ve X-ray cihazlarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 58. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıklar için doğru değildir?

Soru 59. Bir grubu belli bir istikamete, sağasola sevk etmek için aşağıdaki hangi düzenin kullanılması doğrudur?

Soru 60. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma yollarından değildir?

Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 63. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik kuvvetlerinin uygulamadaki genel ilkelerinden değildir?

Soru 64. Topluluğa yeni mensubiyetten kaynaklanan psikolojik özellikler aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 65. Aşağıdakilerden hangisi Kalabalık Çeşitlerinden değildir?

Soru 66. Aşağıdakilerden hangisi topluluk içinde bulunan kişi tiplerindendir?

Soru 67. Aşağıdakilerden hangisi Topluluğu içeriden yöneten kişidir?

Soru 68. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?

Soru 69. Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı korunan kişinin ………ve ………..üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik …………..ortadan kaldırmak veya ………………indirmektir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluklara uygun olanıdır?

Soru 70. Aşağıdakilerin hangisi koruma çeşitlerinden değildir?

Soru 71. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ...................denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 72. Aşağıdakilerden hangisi koruma aracının özelliklerinden değildir?

Soru 73. Aşağıdakilerin hangisi korunan kişinin (VİP) konuşma yapacağı platform ile dinleyiciler arasında alınması gereken koruma önlemlerinden değildir?

Soru 74. Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

Soru 75. Yaya olarak koruma yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 76. Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?

Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi eroin maddesinin özelliklerinden değildir?

Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 80. Portatif yangın söndürücülerin manometrelerindeki ibre yeşil alanı göstermesi ne anlama gelmektedir?

Soru 81. Elektrikli cihazların yakınında çıkan yangın olaylarında hangi tip portatif söndürücü kullanılır?

Soru 82. Giysileri tutuşan bir insana nasıl müdahale edilir?

Soru 83. Yangın ortamında kalan birini kurtarmak isteyen bir kişi nasıl önlem alarak içeri girer?

Soru 84. A.sınıfı yangınları (odun, kömür, kağıt vs.) söndürmek için hangi işlem uygulanmaz?

Soru 85. Kuru kimyevi portatif söndürücü nasıl kullanır?

Soru 86. Acil durum Önlemleri hangi haller için uygulanır?

Soru 87. Sel sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 88. Bilgisayar vb. elektronik hassas cihazları yangınlarının söndürülmesinde kuru kimyasal tozlu söndürme cihazlarının tercih edilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi Genel Kolluğun görevlerinden değildir?

Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk görevlisi değildir?

Soru 91. Polis ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 92. Genel kolluk-Özel kolluk ilişkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 93. İlkyardım nedir?

Soru 94. İlkyardımın amacı hangisidir?

Soru 95. İlkyardımcı, kaza yerinin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 96. Solunumun olup olmadığı nasıl değerlendirilir?

Soru 97. Suni solunum ve dış kalp masajı uygulaması sırasında verilmesi gereken soluk sayısı ile kalp masajı sayısı ne olmalıdır?

Soru 98. Dış kalp masajı ve yapay solunuma ne zaman son verilir?

Soru 99. Yetişkinde kalp masajı basısı nereye yapılır?

Soru 100. İç kanamalarda hangi uygulama yanlıştır?

User Details