12 Nisan 51. (Ögg) Özel Güvenlik Silah Sınavı Soruları ve Cevapları Çöz.

Soruları Çözmeye Başlayabilirsiniz..

Soru 1. Silah kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi Genel Emniyet Kurallarından değildir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi silahın evde muhafaza edilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?

Soru 3. 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun çerçevesinde silah ruhsatı alınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 4. Çap nedir?

Soru 5. Ateşli silahın doğru tanımı aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?

Soru 6. İlk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetik çekili tutulduğu sürece kendi kendine fişek yatağına fişek süren ve boş kovan atan silahlara ne ad verilir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi Kesici silahlar içerisinde yer almaz?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal Silahlar tasnifinde yer almaz?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi Uzun Namlulu Silahların parçalarındandır?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın parçaları arasında yer almaz?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi tabancaların sürgü (kapak) kısmında yer almaz?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisinde namlunun tanımı doğru bir şekilde verilmiştir?

Soru 13. Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere…………………..denir.

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisinde Rayyür’ün doğru tanımı verilmiştir?

Soru 15. Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namlu içerisinde aldığı yola (mesafeye)………………denir.

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi Yiv ve Set’in belli başlı faydalarından değildir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi Şarjör’ün parçaları arasında yer almaz?

Soru 18. Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? Silahla nişan almaya yarayan, namlu tarafından atılan merminin veya saçmaların, istenen noktaya ulaşmasını temin eden sisteme ……………….denir.

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi Ateşleme Tertibatı içerisinde yer almaz?

Soru 20. Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? Otomatik tabancalarda genellikle Tırnağın karşısına gelebilecek bir yerde gövde üzerine yerleştirilmiş ve sabit bir şekilde bulunan çıkıntıya…………………denir.

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi Yardımcı Emniyet Tertibatlarından değildir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi Fişeğin parçaları arasında yer almaz?

Soru 23. Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? Horoz yada ateşleme iğnesinin darbesiyle patlayarak sevk barutunu ateşlemek amacıyla, çok hassas maddelerden üretilen parçaya ………………denir.

Soru 24. Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? Fişeğin ateşlenmesiyle fişek çekirdeğinin namludan çıkıp hedefi vurmasına kadar olan hareketlerin, hedef üzerindeki tahribatın ve fişeğin bu hareketlerini etkileyen faktörlerin incelenmesine ……………denir

Soru 25. Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? Silahı sökmek, temizlemek, koruyucu yağ ile yeterince yağlamak ve tekrar geri takarak eski haline getirmek suretiyle, atıcının periyodik olarak yaptığı bakıma………………denir.

User Details