27 Mayıs 52. ÖG Temel Eğitim Silah Sınavı Soruları ve Cevapları Çöz.

Soruları Çözmeye Başlayabilirsiniz..

Soru 1. Özel şekil ve niteliği bulunan mermi çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafeye atan aletlere ne denir?

Soru 2. Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 sayılı kanun kapsamına girer?

Soru 3. Kilitleme makaralarının görevi nedir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmez?

Soru 6. Kimyasal silahları ateşli silahlardan ayıran özellik nedir?

Soru 7. Gez ve arpacık tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur?

Soru 8. Namlunun iç kısmında helezon şeklinde uzanan çıkıntılara ne denir?

Soru 9. Çap nedir?

Soru 10. Aşağıdakilerinin hangisi nişan hattında bulunmaz?

Soru 11. Çıkarıcı silahın hangi ana parçası üzerinde bulunur?

Soru 12. Hangi silahta kurma kolu emniyeti bulunur?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahın ana parçalarından değildir?

Soru 15. Silahın hangi parçası mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarar?

Soru 16. Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ………………… denir?

Soru 17. Aşağıdaki parçalardan hangisi sürgü üzerinde bulunmaz?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

Soru 19. Rampa nerede bulunur?

Soru 20. Ateşlemeden sonra sürgünün geri gelmesini sağlayan parçanın ismi nedir?

Soru 21. Göz- gez- arpacık ve hedefin aynı düzlem üzerinde bulunmasından oluşan hatta ne denir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangileri nişan tertibatı içerisinde yer alır?

Soru 23. Doğru nisan alma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibata ne ad verilir?

Soru 25. İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

User Details