53. Ögg Temel Eğitim Sınav Soruları ve Cevapları Online

Soruları Çözmeye Başlayabilirsiniz..

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardandır?

Soru 3. Kontrol noktası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4. Özel güvenlik görevlisi İrem, görev alanında önceden belirlenmiş bir güzergahta aynı noktalara caydırıcılık amaçlı rastgele günlük devriye görevi ifa etmektedir. Bu devriye yönetimine ne ad verilir?

Soru 5. Personelin, görevli olduğu yer ve zaman içerisinde, görevi ile ilgili öğrendiği bilgi, gözlemlediği davranış vb. durumları sorumlu olduğu ilgilileri bilgilendirmesi amacıyla hazırladığı yazıya …….. denir.

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktası görevlisinin dikkat edeceği hususlar arasında yer almaz?

Soru 7. Özel güvenlik görevlisi Yeliz, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?

Soru 8. Birbirini takip eden iki düdük sesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Soru 9. Kolayca okunabilmeli, cümleler kısa ve öz olmalıdır.
II. Saat belirtilirken 24 saat esası kullanılmalıdır
III. İki kişi tarafından yazılmalıdır
IV. Kağıdın üst orta bölümüne RAPOR yazılarak başlanır
Rapor düzenlenirken yukarıda numaralandırılmış bilgilerden hangilerine dikkat edilmelidir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?

Soru 11. Cop vuruş bölgeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 12. Özel güvenlik görevlisi Filiz görev hitamı nöbetini devredecektir. Aşağıdaki tutanaklardan hangisini tutması gerekir?

Soru 13. Arama konusunda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 14. Aşağıda belirtilenlerden hangisi arama hususunda özel hükümlere sahip değildir?

Soru 15. Özel güvenlik görevlisi Önder, devriye görevini ifa etmek üzere görevi teslim almıştır. Aşağıdakilerden hangisi ögg’nin önleyici görevleri arasında yer almaz?

Soru 16. Özel güvenlik görevlisi Sultan, çalıştığı kurumda meydana gelen bir silahla yaralama olayında aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?

Soru 17. Olay yerinde sorumluluğu bulunan görevliler arasında değildir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde delillerin muhafazasını olumsuz etkileyen faktörler arasında yer almaz?

Soru 19. Posta ve kargoyla gelen bir paket ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi bomba olabileceği emareleri içerisinde bulunur?

Soru 20. Özel güvenlik görevlisinin bir şahsın şüpheli olduğuna karar vermesindeki en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 21. “Toplumun etkisinde kalan ve bazen de onu etkileyerek değiştiren birey davranışlarını inceleyen bilim” dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22. “İnsanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine” ne denir?

Soru 23. “Bir kimseyi başkalarından ayıran ve onu kendisi yapan, duygu, düşünce, inanç gibi özelliklerinin bir bütünlük içerisinde süreklilik göstermesine” ne denir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık türleri içerisinde yer alır?

Soru 25. “Grupların özelliklerini, oluşmasını, gelişmesini ve gruplarla insanlar ve diğer gruplar arasındaki karşılıklı ilişkileri belirleyen bilgi dalı ve uzmanlık alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26. “Etkileşim halinde olan, ortak amaçları, ortak kuralları bulunan ve kendilerini mensubu olarak hissettikleri insanların oluşturduğu topluluklara” ne denir?

Soru 27. “İnsanların içinde bulundukları toplumun dilini, gelenek ve göreneklerini, değerlerini, tutum ve davranışlarını benimseyerek o toplumun bir üyesi olmasına” ne denir?

Soru 28. Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?

Soru 29. “Birbirinden habersiz olarak düzensiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmeleri ile ortaya çıkan insan yığınlarına” ne denir?

Soru 30. Başlangıç ve bitiş yeri ve zamanı belli olan olaylara ne denir?

Soru 31. Koruma personeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

 

 

 

 
 
 

Soru 32. Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?

Soru 33. Hangisi Yakın Koruma Ekibinde bulunması gereken unsurlardan değildir ?

Soru 34. Koruma faaliyetleri sırasında kalabalık yerlerde koruma çemberi ……………..,, açık alanlarda ise koruma çemberi ………….. .İfadesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişinin araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?

Soru 36. Koruma görevlilerinin saldırı anında öncelikli görevi nedir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevlilerinin görevleri ile ilgili olarak bilmesi gereklidir?

Soru 38. Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı korunan kişinin in ………………. ve …………… üzerinde güvenli bir alan oluşturarak korunan kişiye yönelik ……………… ortadan kaldırmak veya …………….indirmektir.İfadesindek i boşluk olan bölümlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 39. Bir koruma görevlisinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?

Soru 40. Genel kolluk ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 41. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan olayda genel kolluğun hangi yetkisini kullanabilir?

Soru 42. Aşağıdaki kavramlardan hangisi genel kolluk personeli ve özel güvenlik görevlisi açısından farklı değildir?

Soru 43. Özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek her türlü iş ve eylemi kime bildirmelidir?

Soru 44. Özel güvenlik görevlisinin görev alanında bulunan X-RAY cihazından geçmek veya üzerini aratmak istemeyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapılabilir?

Soru 45. Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG'ye zor kullanma yetkisi veren kanunlardan değildir?

Soru 47. Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

Soru 48. Aşağıdaki şıklardan hangisinde eşyalar adli el koymaya tabi değildirler?

Soru 49. Özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere oluşturulan özel güvenlik komisyonunda bulunmayan kurum-kuruluş yetkilisi hangisidir?

Soru 50. ‘’Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartlar gerçekleştiğinde her çeşit silah kullanma yetkisi’’ aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

Soru 51. Özel güvenlik görevlisi aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilir?

Soru 52. ‘’Bir kişinin vücut ve hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına’’ hukuki olarak ne ad verilir?

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisinde hukuki metinler hiyerarşisi (normlar hiyerarşisi) doğru olarak verilmiştir?

Soru 54. Özel güvenlik hukuku açısından aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?

Soru 55. İşlenen bir suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan arama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 56. Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (Elkonulan) eşya kime teslim edilir?


Soru 57. 5188 sayılı yasadaki hususlara uymamaktan dolayı verilecek cezalara karşı nereye, ne zaman itiraz edilebilir?

Soru 58. Alarm merkezi kurma ve izleme izini kim tarafından verilir?

 

 

 

 

 

Soru 59. Özel Güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat hangi makam tarafından onaylanır?

Soru 60. Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa, valiliklerce hangi makamın görüşü alınır?

Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalama işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?


Soru 62. Bir şüphelinin aranması sırasında tehlikede olan temel hak ve özgürlük hangisidir?
Soru 63. Yakalama, tutuklama ve mahkumiyet işlemleri kişilerin hangi temel anayasal hak ve özgürlüğünün istisnalarıdır?


Soru 64. X-Ray sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 65. Radyasyonun vücut tarafından emilmesi hangi ölçü birimi ile ölçülür?

Soru 66. Aşağıdakilerden hangisi dozimetrenin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardır? 

 

 

 

Soru 67. El detektörü ile kontrolde el detektörü incelenecek bölgeye ne kadar mesafede tutulmalıdır?


 

 
Soru 68. Speed Dome kamera özelligi ne anlama gelir?

Soru 69. Dolaşım sistemindeki kanın çeşitli nedenlerle azalması, hücrelere yeterli oksijen gelmemesi sonucu ortaya çıkan duruma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 70. Bir kaza ya da hastalık durumunda, sağlık görevlilerinin bu kişilere müdahale edinceye kadar geçen süreç içinde yapılan ilaçsız uygulamalara ne denir?

Soru 71. Hayatı kurtarmak, yaşamayı tehdit eden durumları ortadan kaldırarak ölümü önlemek için yapılması gerekenler aşağıdakilerden hangileridir?
I. Hava yolunu açık tutmak
II. Solunumu sağlamak
III.Dolaşımı sağlamak

Soru 72. Soluk yolu yabancı bir cisim ile tıkanan yetişkin bir kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 

Soru 73. Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?

 

 

 

 

 

Soru 74. Dış kanamalarda ilkyardım uygulamaları arasında yanlış olan hangisidir

 

Soru 75. Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardan değildir.

Soru 76. Gözde meydana gelen kimyasal madde yanıklarında ilk yardım olarak ne yapılmalıdır?

Soru 77. Yaralının vücuduna yabancı cisim batmasında yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 78. Hasta veya yaralılara acil tedavi ünitelerinde sağlık personeli tarafından yapılan tedaviye ne denir?

Soru 79. Türkiye'de kullanılan İtfaiye İhbar Telefonu aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 80. Doğalgaz yangınlarına karşı müdahale nasıl olmalı?

Soru 81. Aşağıdakilerden hangisi yangın sınıflandırılmasına dahil değildir?

Soru 82. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılacaklardan değildir?

Soru 83. Genel olarak insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen olaylara ne denir?

Soru 84. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 I.Gaz sızması sonucu oluşan patlamalarda hafif yapı malzemelerinin tamamı hasara uğrar
 II.Bomba olayları sonucu yangın meydana gelir
III.Gaz patlamalarında kavrulmalar vardır

Soru 85. Portatif yangın söndürücülerin manometrelerindeki ibre yeşil alanı göstermesi ne anlama gelmektedir?

Soru 86. Sel sırasında yapılacak işlerden aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 87. Uyuşturucu maddeler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (uyuştucu dersi için)

Soru 88. Türkiye’ de Sağlık Bakanlığı’nca, sentetik uyarıcılar için ……. , uyuşturucular için ……reçete sistemi uygulanmaktadır. Yukarıdaki cümlede bulunan boşluklara hangisi getirilmelidir?

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi kitlesel iletişimde kullanılan 5N1K formülündeki 1K’yi ifade eden kelimedir?Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim çeşitlerinden değildir?Soru 91. Toplumdaki bireyleri bir hedefe yöneltmek, onları isteklendirmek için yapılan iletişim aşağıdaki kitle iletişim fonksiyonlarından hangisinde ifade edilmektedir?

Soru 92. İletişimde anlatımın şifrelenmesine ne denir?

 

 

 

 

 

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın engelleyici özelliklerindendir?

Soru 94. Kendisini başkasının yerine koyma diye özetlenen davranışa ne denir?
 

 

Soru 95. İletişimde iletişimi başlatan kişi ya da gruba ne denir?

Soru 96. Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi dinleme şeklidir?

Soru 97. “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?

Soru 98. Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime …...…………denir.

Soru 99. T.V, gazete, reklam panoları v.b. araçlar hangi tür iletişimde kullanılır?

Soru 100. İki olumsuz durum karşısında bilişsel olarak çelişki yaşayan birisi aşağıdaki çatışma çeşitlerinden hangisine maruz kalır?
 

User Details