31 Ağustos 2014 53. Ögg Temel Eğitim Silah Sınavı Soruları ve Cevapları Çöz.

Soruları Çözmeye Başlayabilirsiniz..

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?


 Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi çerçeve takımının ve kovan atma tertibatının ortak parçasıdır?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi uzun namlulu silahların parçalarından biri değildir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasına neden olan faktörlerden biri değildir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi gez ve arpacığın birlikte oluşturduğu sisteme verilen isimdir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi çatışma sırasında pozisyon alırken dikkat edilecek hususlardan birisidir?Soru 7. Hazne nedir?

Soru 8. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

Soru 9. Tırnak kırıldığında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Soru 10. Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangileri tetik çekmede yapılan hatalardandır?

I.Ani tetik çekme
II.İsnat almama
III.Tetik ağırlığına adapte olmama
IV.Uygun zamanda tetiği çekememe, nişanda fazla bekleme

Soru 12. Tabancada son fişek atıldıktan sonra sürgü geride takılı kalmıyorsa bunun sebebi nedir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?

Soru 14. Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?

Soru 15. Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından kaynaklanan tutukluk sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Soru 16. Hedefte vuruşlar merkezin altında toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır ?

Soru 17. “Çap”ın tarifi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

 

Soru 18. “Mermi” veya “Saçma” ismi ile tanımlanan özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın ana parçası hangisidir ?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi dış balistikle ilgili değildir?

Soru 20. Silahın doğru olarak tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi İlk hız’ın tanımıdır?

Soru 22. Hatve nedir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi poligondaki emniyet tedbirlerindendir?

Soru 24. Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?

Soru 25. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

User Details