54. ÖG Temel Eğitim Sınav Soruları ve Cevapları Online

Soruları Çözmeye Başlayabilirsiniz..

Soru 1. Devletin temel görevleri arasında sayılan güvenlik alanında özel hukuk kişilerinin de faaliyette bulunmasına yürürlükteki hangi kanunla izin verilmektedir?

Soru 2. Güvenlik hizmetinin özel güvenlik tarafından görülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisinde komisyon kararı olmaksızın, valilik tarafından izin verilebilir?

Soru 3. Özel güvenlik komisyonu aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik talebini sakıncalı bularak izin verilmemesine karar verir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunu oluşturanlardan değildir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu toplantılarına üye olarak katılamaz?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmeti taleplerine ilişkin nihai kararı vermeye yetkilidir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlardan değildir?

Soru 8. Can ve mal güvenliğini sağlamak Devletin en önemli görevlerindendir. Devletçe sağlanan güvenliğe ek olarak, ayrıca korumak isteyenlere aşağıdaki hangi kanun izin vermektedir?

Soru 9. Özel güvenlik görevlisinin 5188 Sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisinde yakalama yetkisi yoktur?

Soru 10. Özel güvenlik görevlisi adli ve önleyici kolluk kapsamında yakalama yetkisine sahiptir. Aşağıdaki yakalama yetkilerinden hangisi önleyici yakalamadır?

Soru 11. Adli ve önleme aramasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 12. Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali, hırsızlık suçu işlerken suçüstü olarak saat 24:00'te yakaladığı şüpheliyi bir odada bekleterek sabah saat 08:00'de genel kolluğa bildirmiş ve teslim etmiştir. Yapılan işlemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 13. Alış veriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali, hırsızlık suçu işleyen şahsı suçüstü yakalamış, bildirmiş olduğu güvenlik amiri yazılı olarak da talimat vererek genel kolluğa bildirmemesini emretmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 14. 5188 Sayılı Kanun bazı yerlerde silahlı özel güvenlik hizmeti verilmesini yasaklamıştır. Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik hizmeti verilebilir?

Soru 15. Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 Sayılı Kanununun 7. maddesinde sayılmıştır. Sayılan yetkilerin kullanılabilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

Soru 16. “Adapazarı-İstanbul seferi yapan trende kimliği belirsiz kişiler, kendilerinden bilet isteyen kondüktör ve güvenlik görevlilerine saldırdı. Olayda M.Ç. adlı özel güvenlik görevlisi parmağından, diğer özel güvenlik görevlisi Y.G. de kolundan yaralandı.” Aşağıdakilerden hangisi haberde bahsedilen yaralanmadan dolayı özel güvenlik görevlilerine ödenecek tazminatla ilgili değildir?

Soru 17. İş Kanununa göre iş sözleşmesi feshedilen özel güvenlik görevlisi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile hangi mahkemede dava açabilir?

Soru 18.  4857 Sayılı İş Kanununa göre işveren aşağıda yazılı hallerden hangisinde “haklı nedenle derhal fesih” hakkı yoktur.

Soru 19. 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik uygulamasını denetlemeye yetkili makamlar; Kaymakamlık, Valilik ve İçişleri Bakanlığıdır. Yapılan denetimlerde tespit edilen aşağıdaki fiillerden hangisinde özel güvenlik görevlisine idari yaptırım uygulanır?

Soru 20. Silahsız ve silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin kaç yaşını doldurmaları gerekmektedir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından değildir?

Soru 22. . Hangisi hayvan ısırmalarındaki ilkyardım uygulaması değildir?

Soru 23. Ahmet trafik kazası olan yere intikal ettiğinde yerde yatar halde duran kazazedenin bacağında yavaş ve sızıntı şeklinde bir kanama olduğunu görüyor, kanayan yerde yer yer küçük kabarcıklarda oluşmaktadır. Bu kanamanın kaynağı neresidir?

Soru 24. Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?

Soru 25. Birinci derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 26. Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve / veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne isim verilir?

Soru 27. Sağlık memuru Hasan Bey evinin önünde bir trafik kazasına şahit oluyor. Hemen olay yerine koşuyor. Kazazedenin sağ uyluğunda derin ve kirli bir yara fark ediyor. Hasan Bey aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

Soru 28. Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarıdır?

Soru 29. Hangi kanama durumunda kanama olan bölgeye gazlı bezle bastırarak müdahale yapılır?

Soru 30. Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?

Soru 31. Kişilerin fizyolojik, psikolojik ve sosyal yaşantılarını olumsuz yönden etkileyen madde kullanımı ve madde bağımlılığı olan kimselerde, fiziksel belirti olarak aşağıdakilerden hangisi görülür?

Soru 32. Ülkemizde Sağlık Bakanlığınca sentetik uyarıcılar için …….., uyuşturucular için ……… reçete sistemi uygulanmaktadır. Yukarıdaki boşluklara gelecek uygun ifade hangisi olmalıdır?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik birimleri açısından yanlıştır?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden biri değildir?

Soru 35. İl ve ilçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?

Soru 36. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanı;
I. Suçüstü durumlarda işlenmiş bir suçun sanığının takibi
II. Dışarıdan yapılan saldırılara tedbir alınması
III. Para ve değerli eşya nakli
IV. Kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Soru 37. Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz?

Soru 38. Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir?

Soru 39. Yanmakta olan yağın üzerine su dökülünce hangi olay meydana gelir?

Soru 40. Elektrikli cihazların yakınında çıkan yangın olaylarında hangi tip portatif söndürücü kullanılır?

Soru 41. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 42. Deprem anında dışarıda iseniz alacağınız tedbirlerden hangisi yanlıştır?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozunun özelliklerinden değildir?

Soru 44. Yoğun dumanlı bir yangın ortamında tahliye işleminde hangi davranışlar yapılır?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemi kullanmanın amaçlarından biri değildir?

Soru 46. X-ray cihazı ile kontrollerde röntgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 47. Aşağıdaki detektör tiplerinden hangisi yangın algılama detektörü olarak kullanılamaz?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından biri sayılmaz?

Soru 49. El tipi detektörlerle kapı tipi detektörlerin ortak özellikleri hangisidir?

Soru 50. Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in görev yaptığı alışveriş merkezine girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme işlemi, kolluğun hangi yetkisini ifade eder?

Soru 51. Önemli kişiye yönelik saldırı esnasında yapılan işlerden hangisi yanlıştır?

Soru 52. . Koruma görevlisi olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi Hakan, koruduğu kişiyi işyerinden havalimanına götürecektir. Mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ne denir?

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinde dikkat edilecek hususlardan değildir?

Soru 54. Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?

Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?

Soru 56. Korunan kişinin en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan en güvenli ve en önemli halka aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli değildir?

Soru 58. Koruma organizasyonunda görevli özel güvenlik görevlisi Mustafa’nın, silah kullanma konusunda nasıl davranması doğrudur?

Soru 59.  Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?

Soru 60. Özel güvenlik görevlisinin görev süresi içinde en sık karşı karşıya kaldığı durumlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 61. Bir özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı kuruma başvuran bir kişinin isteklerini doğru anlayabilmek için güvenlik görevlisi nelere dikkat etmelidir?

Soru 62. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

Soru 63. Bir özel güvenlik görevlisinin yüzyüze kurduğu iletişimde aşağıdaki durumlardan hangisi yüzyüze iletimin unsurlarından değildir?

Soru 64. Özel güvenlik görevlisinin kurum çalışanları ile iletişiminde başarısını belirleyen ilk önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 65. Bir özel güvenlik görevlisinin yüksek iletişim becerisi onu ruhi risklere karşı korur. Bu ruhi risklerden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 66. Bir özel güvenlik görevlisi kendisine yapılan başvuruyu dinlerken aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmamalıdır?

Soru 67. Eleştirel dinleme bir özel güvenlik görevlisine hangi yararları sağlamaz?

Soru 68. Özel güvenlik görevlisinin “Katılımlı Dinleme” becerisi aşağıdaki tanımlardan hangisine uymaktadır?

Soru 69. Bir özel güvenlik görevlisi olarak olağanüstü durumların yazılı bir rapor haline getirilmesi önemlidir. Bir olay raporunun hazırlanışında hangi unsurlar metin içinde yer almalıdır?

Soru 70. Bir güvenlik görevlisi amirleri ile yapacağı özel görüşmeler için zamanı nasıl ayarlamalıdır?

Soru 71. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye ……….. denir. İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 72. Şuurlu fertlerden (kişi) ve özellikle aralarında teşkilatlanma bağları ve karşılıklı görevler bulunan kişilerden oluşmuş insan yığınlarına aşağıdakilerden hangi isim verilir?

Soru 73. Daha ziyade olay çıkarmaya kararlı kişilerin ve toplulukların bu niyetlerinden ve kararlılıklarından vazgeçirilmesi için kullanılan taktiklerdir. Bu da; ya güç gösterme yahut ikna etme yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilir. Toplumsal olaylarda kullanılan taktiklerden olan ve yukarıda tanımlanan taktik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 74. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri belirli durumlarda ancak kanunla sınırlanabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangi gerekçeler sınırlamaya dayanak olabilir?

Soru 75. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 76. Toplu hareketlerin çoğu bilinçli ve planlı olarak gerçekleştirilir. Planlı bir toplu hareket de organize olmayı, iş bölümünü ve koordineyi gerektirir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanmasında yer almaz?

Soru 77. Aşağıdakilerin hangisi “Zehirleyici (öldürücü) Kimyasal Maddeler” grubuna dâhil değildir?

Soru 78. Göz yaşartıcı gazlara maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanması kapsamında eylem gruplarının özelliklerinden değildir?

Soru 80. Göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 81. Özel güvenlik görevlileri Mehmet ve Yalçın belirlenen görev bölgelerinde suçları önlemek, genel emniyeti korumak ve işlenmiş suçları yetkileri dâhilinde takip etmek amacıyla dolaşmaktadırlar. Özel güvenlik görevlilerinin yürüttükleri hizmet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 82. Fuar alanında görevli özel güvenlik görevlisi Kemal üniformalı bir şekilde bölgesinde sürekli dolaşarak görev yapmaktadır. Emniyet ve asayişi sağlama temel alındığında, bu şekilde görev yapmakla aşağıdakilerden hangisi doğrudan elde edilemez?

Soru 83. Görev bölgesinde devriye gezerken özel güvenlik görevlisi Yalçın’ın; Güvenlik zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini zorlaştırmak ve kafalarını karıştırmak düşüncesiyle, kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş kapısını beklenmedik, belirsiz ve kısa bir sürede tekrar kontrol etmesi aşağıdaki devriye şekillerinden hangisi ile ifade edilir?

Soru 84. AVM’de görevli özel güvenlik görevlileri gece geç saatlerde kendi görev bölgelerinde devriye görevi ifa ederken; onları fark eden bir şahsın kaçtığını görürler. Dur ihtarına uymayan bu şahıs, kaçarken birkaç metre ilerde ayağını burkarak yerde yatar ve yardım talep eder. Yapılan kontrol ve mülakatta şahsın AVM’nin içine giremediği, çalma fiilini gerçekleştiremediği, hırsızlık amacıyla geldiğini, görevlileri görünce yakalanmama amacıyla kaçtığını, hakkında yakalanma emrinin olduğu ve arandığını öğrenirler. Özel Güvenlik görevlileri şahsı etkisiz hale getirdikten sonra üst araması yaparlar. Üstünde kimlik, 20 TL, tornavida ile bıçak çıkan şahsın, tedavisi için 112 ve teslimi için 155’i ararlar. Ambulanstan önce gelen Polis ekibine şahsı teslim ederler. (84, 85, 86 ve 87. Sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.)

 84. Yukarıdaki olay bütün olarak değerlendirildiğinde; özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki devriye görevlerinden hangisini yapmadıkları söylenebilir?

Soru 85. Yukarıdaki olayın tüm evreleri dikkate alındığında; özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki tutanaklardan hangisinin tutmalarına gerek olmadığı söylenebilir?

Soru 86. Yukarıdaki olayda özel güvenlik görevlileri tarafından tanzim edilip imzalanan ve polis ekibine de imzalatılan, olay yerine gelen polislere şüphelinin verildiğine ilişkin düzenlenen tutanak aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Soru 87. Yukarıdaki olayda özel güvenlik görevlilerince, şüphelinin üzerinde çıkan bıçak, tornavida vb. suç unsuru eşyaların alınması ve polise teslim sürecine kadar korunması ile ilgili hangi tutanağı tutmalıdır?

Soru 88. Beşiktaş – Fenerbahçe maçında stat A giriş kapısında görevli özel güvenlik görevlileri, kendilerine önceden verilen bilgiler doğrultusunda olay çıkarabilecek fanatik grupları tespit edip stada girişte üst aramalarında daha dikkatli davranmaktadırlar. Stat içinde düzen ve emniyeti bozma ihtimali olan bu şahıslara yönelik yapılan kontrol aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 89. İstanbul pazarındaki yangında sabotaj ihtimaliyle iş yeri yanan ve can güvenliği bakımından alana girilmesi tehlike arz eden bir esnada Osman Bey ısrarla iş yerine girmek istemektedir. Özel güvenlik görevlilerinin Osman Bey’e yönelik yaptıkları yakalama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 90. Özel bir bankada görevli özel güvenlik görevlisi Mehmet görevi esnasında, banka müdürü adına kargoyla gelen bir paketten şüphelenir. İlk etapta paketin bomba olup olmayacağını kontrol etmek amacıyla nelere dikkat etmesi gerekir?

Soru 91. Özel güvenlik görevlisi Mehmet, gelen paket üzerinde yaptığı kontrol neticesinde şüpheleri daha da artar ve paketin bomba olabileceğini düşünür. Bu durumda yapılması gereken aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 92. Özel güvenlik görevlilerinin arama ile ilgili görev ve yetkileri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 93. Mevzuatımızdaki şüpheli, suç delili ve suç eşyaları ile ilgili hususlar göz önüne alındığında; Atatürk Hava Limanı kontrol ve arama görevlerini yürüten özel güvenlik görevlilerinin aşağıdakilerden hangisini yapma yetkilerinin olmadığı söylenebilir?

Soru 94. Dünyada ve ülkemizde yaygın üretimi yapılan, yetiştirilmesi çok kolay, insanlar üzerinde psikolojik tesir yapan, sigara ve pipo ile rahat içilebilen, kenevir bitkisinin dişisinden elde edilen ve bağımlılık yapan madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tutabileceği rapor çeşitlerinden değildir?

Soru 96. Özel güvenlik görevlileri Ali ve Ahmet devriye hizmetlerinde karşılaştıkları sıra dışı olayları kısaca yazıyla kaydetmektedirler. Resmi yazışma kurallarına dikkat etmeksizin; üstlerine bildirmek, hatırlamak, ilgili yerlere veya kendilerinden sonra görevi devralacak görevlilere iletmek üzere tutulan bu kayıtlar aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 97. Özel güvenlik görevlilerinin kendi sorumluluk bölgelerinde zor kullanma yetki ve şartları ile ilgili aşağıda verilenlerin hangisi doğru değildir?

Soru 98. AVM de görevli özel güvenlik görevlileri Murat ve Kemal 16 yaşında bir genci hırsızlık yaparken suçüstü yakalar. Yakalamanın devamında yapılmayacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 99. Kolluk literatüründe ve mevzuatımızda yer alan fakat günümüz şartlarında ülkemizde kullanılmayan, insan haklarına aykırılığı söz konusu olan kelepçe türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 100. Aşağıdakilerden hangisi, “Olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak, olay yeri ve delilleri korumak ve daha sonra gelen ekiplere bilgi vermekle” görevlidir?

User Details