26 Ekim 54. Ögg Temel Eğitim Silah Sınavı Soruları Çöz.

Soruları Çözmeye Başlayabilirsiniz..

Soru 1. Bazı ateşli silahlarda bulunan kilitleme makaralarının görevi nedir?

Soru 2. . Kimyasal silahları ateşli silahlardan ayıran özellikler nelerdir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi tabancalardan sürgü (kapak) kısmında yer almaz ?

Soru 4. Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5. Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 6. Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?

Soru 7. Ateşleme sırasında şarjörde fişek bitmesine rağmen sürgünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8. Atış yapmadan önce namlu içerisindeki toz, kurum ve nem varsa temizlenir. Sürgü kızak yerleri yağlı bir bezle silinerek sürgünün daha rahat hareketi sağlanır. Bu bakım hangi bakım türüne girer?

Soru 9. Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin aşınması sonucu hangisi meydana gelmez?

Soru 10. Boş kovan dışarı atılamıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11. Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru verilmiştir?

Soru 12. Fişeklerde, kapsülde bulunan hassas maddenin yanması ile oluşan alevin baruta intikal etmesini sağlayan bölüme ne ad verilir?

Soru 13. Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?

Soru 14. Ateşli silahlarda hazne neye denir?

Soru 15. Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır?

Soru 16. Barut gazı basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini hangi parça sağlar?

Soru 17. Fişek, fişek yatağına girmiyorsa……………… Boşluğu tamamlamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

Soru 18. Tırnağın fişeğe takıldığı uç kısmı kırılır veya aşınırsa aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenebilir?

Soru 19. Sadece sürgü içerisine yerleştirilmiş yay ve iğne ile ateşleme yapan sisteme ne ad verilir?

Soru 20. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır ?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi silahın hem dolduruş yapmamasına hem de boş kovanı atmamasına neden olan arızadır?

Soru 22. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini gören parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?

Soru 24. Şarjör tüpü içerisindeki bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?

Soru 25. Aşağıdakilerden parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?

User Details