7 Aralık 55. Ögg Temel Eğitim Silah Sınavı Soruları Çöz.

Soruları Çözmeye Başlayabilirsiniz..

Soru 1. “9x19 mm” fiĢek tabirinde 19 neyin ifadesidir?

Soru 2. AĢağıdakilerin hangisi bir kapsül çeĢididir?

Soru 3. MP5 makineli tabanca ile yapılan bir atışta kovan dışarı atılmıyor ise hangisi yanlıştır?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?

Soru 5.  Namlu ağzı alevleri içerisinden en parlak ve en etkili olanı hangisidir?

Soru 6.  Aşağıdaki gez türlerinden hangisinin görüş hattı diğerlerine göre daha azdır?

Soru 7. Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?

Soru 8.  MP5 makineli tabanca da, mekanizma şarjörden fişek almadan ileri gidiyor ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9. Otomatik silahlarda tetik çekilmeden ateşleme iğnesine horoz darbe yapsa dahi ateşlemenin olmasını engelleyen emniyet sistemi hangisidir?

Soru 10. Saat 12 istikameti hedef olmak üzere yapılan bir atışta, rüzgar hangi yönden eserse atışa en fazla etki eder?

Soru 11.  Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin faydalarından değildir?

Soru 12. Tırnak kırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 13. Tetik çekilince horoz veya iğnenin vurması ile ………….ateşlenir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

Soru 14.  Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerindeki kilitleme dişlilerinin görevidir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi tabanca çeşitlerinden biri değildir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi tabanca çeşitlerinden biri değildir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 18. Şarjörlü silahlarda tırnak nerede bulunur?

Soru 19. Süngü, ateşsiz silahların hangi alt kategorisine girmektedir?

Soru 20.  Aşağıda belirtilen kanunlardan hangisi silah ruhsatlarına dayanak teşkil eder?

Soru 21.  Tek hareketli sisteme sahip olan tabanca hangisidir?

Soru 22.  Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?

Soru 23. Yivli ve setli silahların namlularında en çok erozyon hangi bölgede görülür?

Soru 24.  Silah bilgisi olarak ilk hız nedir?

Soru 25. 25. MP-5 makineli tabancanın üzerinde kaç adet gez vardır?

User Details