1 Şubat 56. Ögg Silah Bilgisi Sınavı Testini Çöz.

Soruları Çözmeye Başlayabilirsiniz..

Soru 1. 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun çerçevesinde silah ruhsatı alınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 2. Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere…………………..denir.

[

Soru 3. İlk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetik çekili tutulduğu sürece kendi kendine fişek yatağına fişek süren ve boş kovan atan silahlara ne ad verilir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi kesici silahlar içerisinde yer almaz?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın parçaları arasında yer almaz?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi tabancaların sürgü (kapak) kısmında yer almaz?

Soru 7.  Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? Horoz yada ateşleme iğnesinin darbesiyle patlayarak sevk barutunu ateşlemek amacıyla, çok hassas maddelerden üretilen parçaya ………………denir.

Soru 8. Gaz tabancaları hangi grup silahlar arasında yer alır?

Soru 9. “……………...özelliği nedeniyle öldürücü, yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı vb. etkilere sahip silahlara ………………silahlar denir.” ifadesindeki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

Soru 10.  Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

Soru 11. Uzman personel tarafından yapılan ve gerektiğinde parça değişen bakım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12.  İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 13. Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?

Soru 14. Bazı ateşli silahlarda bulunan kilitleme makaralarının görevi nedir?

Soru 15. Ateşleme sırasında şarjörde fişek bitmesine rağmen sürgünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16. Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin aşınması sonucu hangisi meydana gelmez?

Soru 17. Boş kovan dışarı atılamıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18. Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru verilmiştir?

Soru 19.  Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır?

Soru 20. Barut gazı basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini hangi parça sağlar?

Soru 21. Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namlu içerisinde aldığı yola (mesafeye)………………denir.

Soru 22. MP-5 Makineli tabanca da atış anında elimizin yanmasını önleyen parça hangisidir?

Soru 23. Tek hareketli sisteme sahip olan tabanca hangisidir?

Soru 24. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?

Soru 25.  Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

User Details