56 - ÖG Sınav Soruları Online Çözümlü

Soruları Çözmeye Başlayabilirsiniz..

Soru 1. Türk Ceza Kanunu’na göre; “Gece, Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir.” Bu konuda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi fabrikada çalışan bir özel güvenlik görevlisine disiplin cezası verebilir?

Soru 3.  Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?

Soru 5. Aşağıdaki yetki guruplarından hangisi tümüyle özel güvenlik görevlisine aittir?

Soru 6. ÖGG’nin kamuya mahsus açık alanlarda kuvvetli suç şüphesi bulunmadıkça kimlik sorma yetkisini kullanmamalıdır. Kamuya ait açık alanlarda kimlik sorabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangilerinin oluşması gerekir? I. ÖGG nin genel kolluk ile birlikte görev yapıyor olması gerekir. II. Kimlik sorma uygulamasının kamu kolluğunca başlatılmış olması gerekir. III. Kamu kolluğunun talebi olmalı IV. ÖGG nin görev yaptığı şirketin sahibinin emri olmalı. V. ÖGG nin görev alanında olmalı VI. İstediği zaman ÖGG kimlik sorabilir.

Soru 7. Güvenlik hizmetinin özel güvenlik tarafından görülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisinde komisyon kararı olmaksızın, valilik tarafından izin verilebilir?

Soru 8. Özel güvenlik hizmeti sunmak üzere kurulan şirketlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9. Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10.  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?

Soru 12. Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak olan üniformalar ve unsurları kim tarafından onaylanmaktadır?

Soru 13. ÖGG Hüseyin’in bir nokta görevi esnasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?

Soru 14. Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?

Soru 15. ÖGG Adnan “Devriye Turu Öncesi Hazırlık” yapmaktadır. Bu hazırlık sıralamasının hangisi doğrudur?

Soru 16.  “Özel güvenlik görevlisi; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında …………….. …………. hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişilerdir.” Cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17.  Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

Soru 18. Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

Soru 19. Birinci derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 20. Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu yürürlüğe girmeden önce önemli tesislerin güvenliği hangi Kanunla sağlanmıştır?

Soru 21. lkyardım nedir?

Soru 22. Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ali, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Ali’nin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 23. Ülkemizde haşhaş ekimi ve ürünün işlenmesi gibi konular hangi kurumun görev alanına girmektedir?

Soru 24. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?

Soru 25. Aracını otoparkta engelli araç sürücüleri için ayrılmış olan alana park eden bir kişi için aşağıdaki ifadelerden hangisinin kullanılması müşteri memnuniyeti açısından daha uygundur?

Soru 26.

5188 sayılı Yasaya göre özel güvenlik görevlilerinin; hava meydanı, liman, gar, istasyon gibi toplu ulaşım tesislerinde kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyalarını X-ray cihazından geçirme yetkileri bulunmaktadır. Hava limanlarına girerken tüm eşyalar X-ray cihazı ile aranmaktadır. Bu arama ne tür bir aramadır?

Soru 27. “İnsanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine” ne denir?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi tarafından yapılmaz?

Soru 29. Yaya olarak koruma yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 30.  “Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı yere” ne ad verilir?

Soru 31. Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir parçası, birçok direnme ve saldırılarda, izinsiz gösteri yürüyüşü ve protestolarda kullanılan en uygun savunma, püskürtme ve dağıtma silahı olan copun kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 32.  ÖGG İbrahim’in kurumun kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için yaptığı hangi uygulama doğru değildir?

Soru 33. ÖGG Ayşe’nin, AVM girişindeki kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye karşı hangi davranışı doğrudur?

Soru 34. Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar …………. olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, ……karşılığı teslim edilir. Aşağıdakilerden hangisi verilen cümledeki boşluklara getirilebilir?

Soru 35.  Devriye hizmeti ile ilgili verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Soru 36. Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlarda, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 37. Yaya devriyenin avantajları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 38. Personelin, görevli olduğu yer ve zaman içerisinde, görevi ile ilgili öğrendiği bilgi, gözlemlediği davranış vb. durumları sorumlu olduğu ilgilileri bilgilendirmesi amacıyla hazırladığı yazıya …….. denir.

Soru 39. Devriye yöntemleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

Soru 40. Görev bölgesinde devriye gezerken özel güvenlik görevlisi Selçuk’un; Güvenlik zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini zorlaştırmak ve kafalarını karıştırmak düşüncesiyle, kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş kapısını beklenmedik, belirsiz ve kısa bir sürede tekrar kontrol etmesi aşağıdaki devriye şekillerinden hangisi ile ifade edilir?

Soru 41. Beşiktaş – Fenerbahçe maçında stat A giriş kapısında görevli özel güvenlik görevlileri, kendilerine önceden verilen bilgiler doğrultusunda olay çıkarabilecek fanatik grupları tespit edip stada girişte üst aramalarında daha dikkatli davranmaktadırlar. Stat içinde düzen ve emniyeti bozma ihtimali olan bu şahıslara yönelik yapılan kontrol aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 42.  Özel güvenlik görevlisi Yeliz, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?

Soru 43. Özel güvenlik görevlisi Metin, gelen paket üzerinde yaptığı kontrol neticesinde şüpheleri daha da artar ve paketin bomba olabileceğini düşünür. Bu durumda yapılması gereken aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı için söylenemez.

Soru 45. İstanbul pazarındaki yangında sabotaj ihtimaliyle iş yeri yanan ve can güvenliği bakımından alana girilmesi tehlike arz eden bir esnada Osman Bey ısrarla iş yerine girmek istemektedir. Özel güvenlik görevlilerinin Osman Beye yönelik yaptıkları yakalama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46. Özel güvenlik görevlilerinin kendi sorumluluk bölgelerinde zor kullanma yetki ve şartları ile ilgili aşağıda verilenlerin hangisi doğru değildir?

Soru 47.  AVM de görevli özel güvenlik görevlileri Murat ve Kemal 16 yaşında bir genci hırsızlık yaparken suçüstü yakalar. Yakalamanın devamında yapılamayacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

Soru 49.  Patlayıcı/uyuşturucu koklama detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 50. X ışınının bazı cisimlerden az, bazı cisimlerden geçmemesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Soru 51. Metal detektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından değildir?

Soru 53.  Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?

Soru 54.  Donmuş bir kişiye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 55. Kırık tespitinde doğru uygulama hangisidir?

Soru 56. İlk yardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?

Soru 57.  Yetişkinde kalp masajı basısı nereye yapılır?

Soru 58.  Suni solunum ve dış kalp masajı uygulaması sırasında verilmesi gereken soluk sayısı ile kalp masajı sayısı ne olmalıdır?

Soru 59. Dolaşım sistemindeki kanın çeşitli nedenlerle azalması, hücrelere yeterli oksijen gelmemesi sonucu ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 60.  Yanmakta olan yağın üzerine su dökülünce hangi olay meydana gelir?

Soru 61. Ateşle temas etmesi durumda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?

Soru 62.  Yanmanın olabilmesi için ortamdaki Oksijen miktarı maksimum % kaç olmalıdır?

Soru 63. Çok katlı binalarda üst katlarda yangın olayının görülmesini sağlayan etken nedir?

Soru 64. Yangın olaylarında itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak için güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken davranış hangisidir?

Soru 65. Portatif yangın söndürücü tüplerini en etkili şekilde kullanmak için, aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Soru 66. Giysileri tutuşan bir insana nasıl müdahale edilir?

Soru 67. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 68. Afyon grubuna dahil uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemi üzerinde uyuşukluk meydana getirmektedirler. Kliniklerde kullanılan eczalardan olduğundan …… ve yeşil reçete ile hastane ve eczanelerde satılmaktadır. Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 69. İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile ilişkiye giren kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir?

Soru 70. Başarılı bir özel güvenlik görevlisi kurumuna gelen kişi ile kurduğu ilk temas anında özellikle aşağıdaki noktalardan hangisine önem vermelidir?

Soru 71. Özel güvenlik görevlisinin kurum çalışanları ile iletişiminde başarısını belirleyen ilk önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 72. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

Soru 73.  Bir özel güvenlik görevlisinin güçlü bir iletişim becerisine sahip olması, görev yaptığı kuruma aşağıdaki izlenimlerden hangisini kazandırır?

Soru 74.  Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?

Soru 75.  Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev alanında müşteriler ile kurduğu iletişimde her zaman başarılı olmasını sağlar?

Soru 76.  Aşağıdakilerden hangisi “Ben Merkezci” yaklaşımı tanımlamak için kullanılabilir?

Soru 77.  Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?

Soru 78.

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin engellerinden biridir?

Soru 79.  Aşağıdakilerden hangisi dinleme türlerinden biri değildir?

Soru 80. Bir grubu ikiye bölmek amacıyla kullanılan düzen hangisidir?

Soru 81. Toplumsal olaylarda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?

Soru 82.  Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalıklardır?

Soru 83. “İnsanların içinde bulundukları toplumun dilini, gelenek ve göreneklerini, değerlerini, tutum ve davranışlarını benimseyerek o toplumun bir üyesi olmasına” ne denir?

Soru 84. ‘Bir davranışı, sadece ben değil, toplulukta bulunan herkes yapıyor, öyle ise normal’ diyen bir kişi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden hangisini ifade etmiş oluyor?

Soru 85. “Özel güvenlik görevlisi Oğuz grup dinamiği bilgisine sahiptir” denilince Oğuz’un aşağıdaki bilgilerden hangisine sahip olduğu anlaşılmaz?

Soru 86. Aşağıdakilerin hangisi “Zehirleyici (öldürücü) Kimyasal Maddeler” grubuna dâhil değildir?

Soru 87. Topluluğa yeni mensubiyetten kaynaklanan psikolojik özellikler aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 88. Gaza maruz kalındığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?

Soru 89. Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?

Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?

Soru 91. Öncü istihbarat çalışması sırasında hazırlanan hastane koruyucu kontrol listesinde aşağı maddelerden hangisi yer almaz?

Soru 92. İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 93. Açı tespitinde saat yöntemi kullanılır. Bu yöntemde “saldırgan saat 9’da” ifadesi hangi yönü ifade eder?

Soru 94. Önemli kişinin yaya intikali sırasında korunması için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması yanlıştır?

Soru 95. Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?

Soru 96. Güzergah güvenliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Soru 97.  Spor alanlarında, genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri tarafından yapılacak üst aramasında kimden yazılı izin alınır?

Soru 98. Özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek her türlü iş ve eylemi kime bildirmelidir?

Soru 99.  Aşağıdaki hangi şıkta genel kolluk teşkilatları kuruluş tarihlerine göre doğru olarak sıralanmıştır?

Soru 100. Özel güvenlik faaliyetlerinde kullanılacak personel, silah ve teçhizatın niteliği ve miktarını kim belirler?

User Details