58. ÖG (Ögg) Sınav Soruları ve Cevapları Çöz

Soruları Çözmeye Başlayabilirsiniz..

Soru 1. Özel güvenlik görevlisi Servet, görev alanındaki binadan hırsızlık yaparken gördüğü şüpheliyi yakalamak amacıyla kovalamış, şüpheli ise ÖGG Servet’in görev alanı dışına çıkıp kaçmaya devam etmiştir. Bu durumda ÖGG Servet’in aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 2. Özel güvenlik görevlisi terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma yetkisini hangi kanundan alır?

Soru 3. Zor kullanmaya ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 4. Suç işleyen bir kişi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 5. Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisinin yapmış olduğu görevin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6.  Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?

Soru 7. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 8. Görev alanı içerisinde bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi ne yapar?

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisine kelepçe takılmaz?

Soru 10.  Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangi ifadeler gelmelidir? “Hukuka aykırı arama ……………. ele geçirilenler……………..”

Soru 11. Aşağıdakilerden hangileri zor kullanmanın unsurlarıdır? I- Dengeli olma II- Gereksiz olma III- Zorunlu olma IV- Süratli olma V- Yasaya uygun olma

Soru 12. Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerin hangisinde güzergâh boyu görevli sayılır?

Soru 13. Özel güvenlik görevlisi bir derneğe üye olmak istemektedir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi aranması özel hükme bağlı olanlardan değildir?

Soru 15.  5188 sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren özel güvenlik eğitim kurumları hangi makamlar tarafından denetlenir?

Soru 16.  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 17.  Soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olan bir suçun çocuklara karşı işlenmekte olması halinde özel güvenlik görevlileri ne yapmalıdır?

Soru 18. Özel güvenlik görevlisi Naci, görev yaptığı hastanenin bahçesinde elinde bir bayan çantası ile hızla koşmakta olan erkek şahsı hırsızlık şüphesi ile yakalamıştır. Genel kolluğa bilgi verdikten sonra çantanın yakalanan şahsın annesine ait olduğunun anlaşılması üzerine yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Soru 20.  Özel güvenlik kimlik kartı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 21. “Önleyici kolluk yaklaşımlarından en önemli uygulamalarından olan ----------- ve -----------hizmetleri, yasadışı olaylara karşı ilk savunma hattı, suç ve suçlularla mücadelede kolluk kuvvetlerinin gözü, kulağı ve elidir.” Yukarıda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22.  Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

Soru 23. Özel güvenlik görevlisi Veli kendisine verilen devriye görevi öncesi kaza geçiren kardeşinin ameliyata alınacağı haberini alır. Bu haber, yapacağı devriye görevi için isteksizlik duymasına ve motivasyon eksikliğine yol açmıştır. Veli görevine hangi açıdan hazır değildir?

Soru 24.  “Kendisine devriye görevi verilen Ahmet görevini yerine getirdikten sonra devriye bölgesini yeterince kontrol edemediğini, uzağında meydana gelecek olaylara müdahale edemeyeceğini ifade etmiştir.” Özel güvenlik görevlisi Ahmet’e verilen devriye görevi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 25.  Aşağıdakilerden hangisi araç kontrol noktasında araçların aranma sebebi değildir?

Soru 26.  Aşağıdakilerden hangisi not tutma kurallarından değildir?

Soru 27. “Özel güvenlik görevlisi Selim görev arkadaşı ile birlikte araç kontrol noktasındaki görevi sırasında şüphelendiği bir aracı durdurur. Araçta bulunan sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirerek aracın içerisini hızlıca kontrol eder. Sonra sürücüden anahtarı isteyerek kendisi bagajı açar ve bagaj içini kontrol eder. Sürücüye araçla ilgili bir takım teknik sorular sorarak heyecan durumunu ve araç ile ilgili bilgisini kontrol eder. Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol eder.” Selim ve arkadaşı kontrol sırasında hangi hataları yapmışlardır?

Soru 28. Aşağıda boş bırakılan yerlere hangi ifadeler gelmelidir? “En ciddi tehlike halkın ------------ yerler, binalar, önemli tesisler ile önemli kişilerin bulunduğu yerlerde arabalara konulan bombanın patlamasıdır. ---------- -- güvenlik önlemlerinin alındığı yerlerde araçların araştırılması, tehlike oluşturabilecek araçların girmesini ------- --------- ancak tamamen önleyememektedir.”

Soru 29.  Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?

Soru 30.

Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 31. Şüpheli şahısla konuşma sırasında kişinin hangi davranışından şüpheli olduğu anlaşılmaz?

Soru 32.  “Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?

Soru 33. Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?

Soru 34.  Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tespitinde yararlanılacak hususlardan değildir?

Soru 35. Bir suçun işlendiğini veya işlenmekte olduğunu yetkililere bildirilmesi amacıyla tutulan tutanağa ne denir?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?

Soru 37. “Resmi makamlarca verilen görev ile ilgili veya görevli olduğu yer ve zaman içinde görevi ile ilgili öğrendiği bilgi, müdahale ettiği olay veya meydana gelmiş olaya ait öğrenmiş olduğu bilgileri, sorumlu olduğu makamları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan yazıdır.” Yukarıdaki tanımla anlatılmak istenen nedir?

Soru 38. Kamu güvenliğini sağlamak ve korumakla görevlendirilen kolluk kuvvetlerince görev sırasında görülen ve işitilenleri tespit etmek, gerektiğinde yasal işleme konu olması amacıyla düzenlenen ve imzalanan resmi belgeye ne denilir?

Soru 39. Tutanağın düzenlenmesine “konu olan olayın ne şekilde öğrenildiği, tarih ve zaman, görev veren makam, yetkinin kaynağı, olay yeri, haber alma şekli, olay yerine varış ve müdahale bilgileri bulunur” ifadesi tutanağın hangi bölümünü anlatır?

Soru 40. Önceden meydana gelmiş olaylarda, olay yerine giden güvenlik personeli tarafından, olay yeri hakkında gördüklerini tespit etmek amacıyla düzenlenen tutanağa ne ad verilir?

Soru 41. Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri algılar?

Soru 42. Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için aşağıda belirtilen hangi uygulama yanlıştır?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistemlerinde kullanılan bir cihaz değildir?

Soru 44.  Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılamaz?

Soru 45. Speed Dome kamera özelliği ne anlama gelir?

Soru 46. İlk yardım hangi amaçla yapılır?

Soru 47. Ülkemizde ilk yardım gerektiren bir durumda aranması gereken numara aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 48. İlk yardımcı ile ilgili aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

Soru 49. İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Soru 50. Kanamanın ciddiyeti aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

Soru 51. Bilinci kapalı bir kişi ile karşılaştığınızda solunum yolunu en çok kapatan unsur olarak öncelikle neye dikkat etmeniz gerekir?

Soru 52. En sık rastlanan zehirlenme yolu hangisidir?

Soru 53. Hayvan ve böcek ısırmaları ile ilgili aşağıda verilen şıklardan hangisi yanlıştır?

Soru 54. Vücudumuzda oksijensiz kalmaya en hassas organımız hangisidir?

Soru 55. Komadaki hastada aşağıdakilerden hangisi kaybolur?

Soru 56. Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz?

Soru 57. Portatif yangın söndürücü tüplerini en etkili şekilde kullanmak için, aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Soru 58. Giysileri tutuşan bir insana nasıl müdahale edilir?

Soru 59.  Buharlaşınca ateşle temas etmesi durumda kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?

Soru 60. Kapalı alanlarda doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?

Soru 61. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 62. Yoğun dumanlı bir yangın ortamında tahliye işleminde hangi davranışlar yapılır?

Soru 63. Yanmakta olan yağın üzerine su dökülünce hangi olay meydana gelir?

Soru 64. Esrar uyuşturucu maddesinin argoda ve kullanıcılar arasında isimlendirilmesi ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

Soru 65. Genel olarak uyuşturucu maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 66. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma amaçlarından biri değildir?

Soru 67. Kaynağın (verici) yolladığı mesaja hedefin (alıcı) verdiği cevap anlamına gelen iletişim süreci öğesi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaz?

Soru 68. Kişiler arası yüz yüze iletişimde karşı tarafa verilen mesajların etkisini en çok arttıran iletişim öğesi hangisidir?

Soru 69.  Aşağıdakilerden hangisi beden dili öğelerinden değildir?

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden değildir?

Soru 71. Özel güvenlik görevlisi Ali, çalışmakta olduğu AVM’nin arıza nedeniyle kapalı olan A kapısında görev yapmaktadır. A kapısından giriş yapmak üzere gelen müşterileri, B kapısından giriş yapmaları için yönlendirmesi gerekmektedir. Etkili iletişim ilkeleri çerçevesinde Ali nasıl hareket etmelidir?

Soru 72. Aşağıdakilerden hangisi empatinin ilk aşamasıdır?

Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi suçlayıcı, genelleyici ve çözümden uzaklaştıran kendini ifade etme türüdür?

Soru 74. Etkili dinleme sürecindeki bir dinleyici aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 75. Özel güvenlik görevlisi Orhan, davranışlarından rahatsız olduğu vardiya amiriyle ilgili şikâyetlerini operasyon müdürüne iletir, operasyon müdürü de genel müdür yardımcısına iletir. Bu silsile sayesinde Orhan`ın şikâyeti en üst yönetim kademesine ulaşır ve sonunda çözüme ulaşılır. Yukarıdaki durumda bahsedilen iletişim türü hangisidir?

Soru 76. Stres insanlar üzerinde kısa ve uzun dönemde farklı etkiler gösterebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi stresin uzun dönem etkilerine örnek olabilir?

Soru 77. Ayşe özel güvenlik eğitimi alarak, özel güvenlik görevlisi olmak istemektedir. Tanıdıkları aracılığıyla özel güvenlik kurslarını araştırmaya başlayarak bir an önce kayıt yaptırmayı hedeflemektedir. Kızılay’da dolaşırken daha önce hiç fark etmediği özel güvenlik kurslarına ait tabelalar gözüne çarpmaya başlar. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi bazı uyaranların ilgi alanımıza girdikten sonra özellikle dikkatimizi çekmeye başlamasına ne ad verilir?

Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi grup türleri değildir?

Soru 79. Toplumsal yapıya yön veren ve topluma bir kişilik kazandıran ortak davranışların kalıbına …… denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir?

Soru 80. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkta panik oluşmasının sebeplerinden biri değildir?

Soru 81. Bir topluluğa girerek grubu suça teşvik eden onları tahrik eden kimselere ne ad verilir?

Soru 82. Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik etkilerine göre zehirleyici kimyasal maddelerden değildir?

Soru 83. “Dağılıyor görünüp tekrar toplanma” aşağıdaki hususlardan hangisini kapsar?

Soru 84. Büyük grupları küçük gruplara bölmek ve yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri, kışkırtıcı ve suçluları yakalamak, topluluk içerisinden yolu açmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 85. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda gösteriye katılan gruplardaki psikolojik özelliklerden birisidir?

Soru 86. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kuvvetlerinin topluluklara müdahale ederken uymak zorunda olduğu ilkelerden biri değildir?

Soru 87. Gözaltına alınacak bir topluluğu çevirmek ve topluluğa katılımların olmasını engelleme amacı ile kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 88.  Koruma görevlisi “Zeynep” koruduğu insanı yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır. Zeynep kalabalıkta öncelikle neye dikkat etmelidir?

Soru 89. Koruma Çemberinde “iç halka” da aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi VIP aracına binebilir?

Soru 91. Bir koruma için aşağıdakilerden hangisi tehdit unsurudur?

Soru 92. Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?

Soru 94. Korunan kişi aracı ile program yerine geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 95.  Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?

Soru 96. Koruma neden güneş gözlüğü takmalıdır?

Soru 97. Hastanede çalışan özel güvenlik görevlisi Ali, görev yaptığı hastanede doktora saldırarak yaralayan şahsı yakaladı. Şahısla ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 98. Polis ve jandarmanın görev alanlarının belirlenmesi görev bakımından değil, coğrafi olarak yer bakımındandır. Özel güvenlik görev alanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 99.  AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini genel kolluğa bildirir?

Soru 100. Özel güvenlik görev alanında can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü anlaşıldığında mülki idare amirinin genel kolluğu görevlendirmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

User Details