59. (Ögg) Sınavı Soruları ile Cevapları Online Çöz

Soruları Çözmeye Başlayabilirsiniz..

Soru 1. Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar?

Soru 2. Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biri değildir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biri değildir?

Soru 5. Kişilerarası iletişimde kullanılan unsurlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde önem sırasına göre doğru sıralanmıştır?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin gereklerinden biri değildir?

Soru 7. Bir işyerinin en başarılı çalışanına her yılın ilk ayında bir maaş ikramiye vermesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Soru 8. İş yaşamında ideal olan iletişim, hangi benlik durumları arasındaki iletişimdir?

Soru 9. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde ‘ben dili’ kullanılmıştır?

Soru 10.  Hangisi kaynağın (verici) yolladığı mesaja hedefin (alıcı) verdiği cevap anlamına gelen geribildirim öğesinin etkili olmasını sağlayan özelliklerden değildir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi feed–back (yansıma)in özelliklerinden değildir.?

Soru 12.  Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin özelliklerinden değildir?

Soru 13.  Özel güvenlik personeli korumakla yükümlü olduğu yerlerde cana ve mala karşı herhangi bir saldırı meydana geldiğinde müdahale etmez, sanıkları yakalamazsa …… suçu oluşur. Boşluğa hangi kelime gelmelidir?

Soru 14. Stadyum giriş kapısında görevli, özel güvenlik görevlisi Volkan üst araması yaparken şahsın üzerinde ateşli silah tespit eder. Şahıs silahın ruhsatlı olduğunu söylese de bu belgeyi ibraz edemez. Bu durumda özel güvenlik görevlisi Volkan’ın yapacağı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15. Genel kolluk ile özel güvenlik görevlilerine, mevzuatımızda idari ve adli olmak üzere birçok görevler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevleri arasında bulunup, özel güvenlik görevlilerinin görev tanımları arasında bulunmamaktadır?

Soru 16. Genel kolluk ile özel güvenlik birimleri birçok alanda birlikte görev yapabilmektedirler. Aşağıdakilerden hangisi birlikte görev yapılabilecek alanlardan değildir?

Soru 17. Her insanın kendine mahsus olan, biri diğerine benzemeyen; parmak izi ve göz retinası kullanılarak şifre kullanmaksızın kimlik doğrulamasını yapan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18.  Kapı dedektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?

Soru 19. Özel güvenlik görevlisi Yusuf, X Ray cihazının ekranında bir eşyanın görüntüsünü incelemek istemektedir. Bunu yapabilmesi için cihazın hangi bölümünde işlem yapması gerekmektedir?

Soru 20. Tel örgü veya tesis edilen diğer fiziki engeller aşıldığında veya aşılmaya çalışıldığında, tehdidi algılayarak, kontrol merkezine haber veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinin kullanım amaçlarından biri değildir?

Soru 22. Bir suçun işlendiğine dair haber alındığında yetkili makamlara bildirmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenir?

Soru 23.  Herhangi bir patlama olayında özel güvenlik görevlisinin görevleri hangisi olamaz?

Soru 24. Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?

Soru 25.  Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yerine getiren özel güvenlik görevlisinin görevleri içerisinde sayılamaz?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delildir?

Soru 28. Özel güvenlik görevlisi Hamit, çalışmış olduğu fabrikada gece vardiyasında görev yaparken bina içerisinde etrafı kontrol esnasında sebebini bilmediği küçük çaplı bir yangın çıktığını görür. Hemen yangın söndürme cihazı ile müdahale eder ve durumu kontrol altına alır. Sabah bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bir yazı ile bilgilendirir. Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29.  Özel güvenlik görevlisi Vahdet’in görev bölgesinde bomba patlama olayı gerçekleşmiştir. Aşağıdakilerden hangisi patlamanın ikincil etkileri için Vahdet’in yapması gereken hareket tarzlarından değildir?

Soru 30.  Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?

Soru 31.  Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?

Soru 32. Eşkâl tespitinde aşağıdakilerden hangisi daha öncelikli ve önemlidir?

Soru 33. Özel güvenlik görevlisi Sinan’ın nokta görevi yerinden ne kadarlık bir mesafe ayrılması doğrudur?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi olay yerine ilk intikal eden ekibin görevlerinden değildir?

Soru 35. Kişinin, delil olabilecek ya da müsadere edilmesi gereken bir eşya üzerindeki tasarruf yetkisinin rızası dışında, kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ……… denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 36. İşlenen bir suçun aydınlatılabilmesi için suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan aramalara ne ad verilir?

Soru 37.  Şüpheli şahıs kararının verilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin en belirgin olması gerekir?

Soru 38. Uyuşturucu maddelere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi rapor çeşitlerinden değildir?

Soru 40.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi devriyenin temel amaç ve fonksiyonları açısından yanlış bir ifadedir?

Soru 41. Bir özel güvenlik görevlisinin buluntu eşyanın sahibi olduğunu iddia eden kişiye aşağıdakilerden hangisini sorması anlamlı değildir?

Soru 42. İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir?

Soru 44.  Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcıda bulunması gereken özelliklerden değildir?

Soru 45. 112 aranırken yapılması yanlış olan davranış hangisidir?

Soru 46.  Hava yolunda tam tıkanıklık olan bir hastaya ilkyardımda ne yapılmalıdır?

Soru 47. Bilinci olmayan kazazedede solunum varsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 48. Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?

Soru 49. Kanama çeşitleriyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 50. Şok nedir?

Soru 51. Donması olan bir kişide ilkyardımda yapılması yanlış olan hangisidir?

Soru 52. Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen insanların oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın genel özelliklerinden değildir?

Soru 54.  Aşağıdakilerden hangisi olayların hazırlık safhalarından biri değildir?

Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanmasında yer almaz?

Soru 56. Toplumsal olaylarda “göstericilerin eylemlerinin huzuru bozacak veya güvenliği tehlikeye düşürecek seviyede olmadığı müddetçe küçük taşkınlıklara göz yumarak, mecbur kalınmadıkça müdahale edilmemesini” ifade eden genel prensip aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 57.  Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin amaçlarından biri değildir?

Soru 58. Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki temizlik usullerinden hangisi uygulanmaz?

Soru 59. Güvenlik görevlisi ile görüştüğü kişi arasındaki iki metreden daha az, kişinin uzanabileceği ve fiziksel olarak da dokunabileceği mesafeye ne denir?

Soru 60. Belli bir konuyu başkalarına aktarıp benimsetmek ve ilgilerini kazanmak için yapılan konuşmalara ne ad verilir?

Soru 61.  İnsanları bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve birlikte eyleme geçme ruhuna ne ad verilir?

Soru 62.  Korunan kişilere karşı saldırıların en az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 63.  Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin asansörde uyacakları kurallardan değildir?

Soru 64. Yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerinin standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?

Soru 65.  Boğma (Boğum) noktası tabirinin en iyi tarifi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 66. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlisinin yürüme düzenlerinde dikkat edeceği hususlardan biri değildir?

Soru 67. Koruma hizmetlerinin yürütülmesi dört ana başlık altında sınıflandırılmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi dört ana başlık arasında sayılmaz?

Soru 68. İki kişi ile korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?

Soru 69.  Aşağıdakilerden hangisi suikastın (eylemin) bilinen safhalarından değildir?

Soru 70.  VIP araçtan indiğinde, sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 71. Aşağıdakilerden hangisi idari bir ceza gerektirir?

Soru 72. Komisyon kendisine sunulan bir özel güvenlik talebini hangi açıdan incelemez?

Soru 73. Özel güvenlik hizmeti talebini inceleyecek olan komisyonda hangisi bulunmaz?

Soru 74. Acil bir toplantı amacıyla görevlendirilen bir özel güvenlik şirketi yapacağı koruma ve güvenlik hizmetini ne kadar süre içerisinde hangi merciye bildirir?

Soru 75.  Aşağıdakilerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlisi olan Ali’nin yetkilerinden değildir?

Soru 76. Hangisi özel güvenlik görevlisinin yetki ve sorumluluklarından değildir?

Soru 77. Özel güvenlik personelinin kimlik kartı ile ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 78. İl merkezinde önleme araması kararı vermeye asıl yetkili merci ile gecikmesinde sakınca bulunan halde vermeye yetkili merci hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

Soru 79. Teşhis ile ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 80.  Aşağıdaki durumlardan hangisinde parmak izi alınmaz?

Soru 81. Arama kararında aşağıdakilerden hangisi belirtilmez?

Soru 82.

“Yıllık Ücretli İzin” ile ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 83. 4857 sayılı İş Kanuna göre “Yeni İş Arama İzni” ile ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 84. Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

Soru 85.  Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz?

Soru 86. Bir özel güvenlik görevlisi İş Kanunu’na göre haftada ortalama en fazla kaç saat çalıştırılabilir?

Soru 87. Büyükten küçüğe doğru mevzuat sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 88.  Soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olan bir suçun çocuklara karşı işlenmekte olması halinde özel güvenlik görevlileri ne yapmalıdır?

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi aranması özel hükme bağlı kişilerdendir?

Soru 90. 5188 sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanacak idari para cezasını veren makam aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi yapay (sentetik) kaynaklı uyuşturuculardandır?

Soru 92.  “Kokain”in hammaddesi olan koka bitkisi dünyada en çok hangi bölgede yetişir?

Soru 93. C sınıfı (gaz madde türü) yangınlarını söndürmek için aşağıdakilerden hangisi en etkisiz yangın söndürücü maddedir?

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi deprem anında uyulması gereken bir hareket tarzıdır?

Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozunun özelliklerinden değildir?

Soru 96. Acil durum önlemleri hangi haller için uygulanır?

Soru 97. Yanma olayının meydana gelebilmesi için aşağıdaki birleşimlerin hangisi gereklidir?

Soru 98. İtfaiye teşkillerinde görevli personelin katılacağı eğitim ve tatbikatlar ne sıklıkta yapılır?

Soru 99.  Aşağıdakilerden hangisi kapalı depo ve tanklarda çıkan akaryakıt yangınlarında en etkili söndürme maddesidir?

Soru 100.  Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerdendir?

User Details