60. Dönem Güvenlik (Ögg) Sınav Soruları ve Cevapları

Başlayınız..

Soru 1. Güvenlik hizmetinin özel güvenlik tarafından görülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisinde komisyon kararı olmaksızın, valilik tarafından izin verilebilir?

Soru 2. Özel güvenlik komisyonu aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik talebini sakıncalı bularak izin verilmemesine karar verir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu toplantılarına üye olarak katılamaz?

Soru 4. Özel güvenlik görevlisinin 5188 Sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisinde yakalama yetkisi yoktur?

Soru 5. Özel güvenlik görevlisi adli ve önleyici kolluk kapsamında yakalama yetkisine sahiptir. Aşağıdaki yakalama yetkilerinden hangisi önleyici yakalamadır?

Soru 6. Adli ve önleme aramasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7. Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Adil, hırsızlık suçu işlerken suçüstü olarak saat 24.00'te yakaladığı şüpheliyi bir odada bekleterek sabah saat 08.00'de genel kolluğa bildirmiş ve teslim etmiştir. Yapılan işlemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 8. Alış veriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali, hırsızlık suçu işleyen şahsı suçüstü yakalamış, bildirmiş olduğu güvenlik amiri yazılı olarak da talimat vererek genel kolluğa bildirmemesini emretmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 9. “Adapazarı-İstanbul seferi yapan trende kimliği belirsiz kişiler, kendilerinden bilet isteyen kondüktör ve güvenlik görevlilerine saldırdı. Olayda D.Ç. adlı özel güvenlik görevlisi parmağından, diğer özel güvenlik görevlisi H.G. de kolundan yaralandı.” Aşağıdakilerden hangisi olayda bahsedilen yaralanmadan dolayı özel güvenlik görevlilerine ödenecek tazminatla ilgili değildir?

Soru 10. İş Kanununa göre iş sözleşmesi feshedilen özel güvenlik görevlisi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile hangi mahkemede dava açabilir?

Soru 11. 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre işveren aşağıda yazılı hallerden hangisinde “haklı nedenle derhal fesih” hakkı yokturSoru 12. 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik uygulamasını denetlemeye yetkili makamlar; Kaymakamlık, Valilik ve İçişleri Bakanlığıdır. Yapılan denetimlerde tespit edilen aşağıdaki fiillerden hangisinde özel güvenlik görevlisine idari yaptırım uygulanır?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından değildir?

Soru 14. Harun trafik kazası olan yere intikal ettiğinde yerde yatar halde duran kazazedenin bacağında yavaş ve sızıntı şeklinde bir kanama olduğunu görüyor, kanayan yerde yer yer küçük kabarcıklarda oluşmaktadır. Bu kanamanın kaynağı neresidir?

Soru 15. Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?

Soru 16. Birinci derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 17. Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve / veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne isim verilir?

Soru 18. Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarıdır?

Soru 19. Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?

Soru 20. Ülkemizde Sağlık Bakanlığınca sentetik uyarıcılar için …….., uyuşturucular için ……… reçete sistemi uygulanmaktadır. Yukarıdaki boşluklara gelecek uygun ifade hangisi olmalıdır?

Soru 21. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanı; I. Suçüstü durumlarda işlenmiş bir suçun sanığının takibi II. Dışarıdan yapılan saldırılara tedbir alınması III. Para ve değerli eşya nakli IV. Kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Soru 22. Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozunun özelliklerinden değildir?

Soru 24. X-Ray cihazı ile kontrollerde röntgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 25. El tipi detektörlerle kapı tipi detektörlerin ortak özellikleri hangisidir?

Soru 26. Önemli kişiye yönelik saldırı esnasında yapılan işlerden hangisi yanlıştır?

Soru 27. Koruma görevlisi olarak görev yapan Özel Güvenlik Görevlisi Hakan, koruduğu kişiyi işyerinden havalimanına götürecektir. Mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ne denir?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinde dikkat edilecek hususlardan değildir?

Soru 29. Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?

Soru 30. Koruma organizasyonunda görevli özel güvenlik görevlisi Mustafa’nın, silah kullanma konusunda nasıl davranması doğrudur?

Soru 31. Bir özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı kuruma başvuran bir kişinin isteklerini doğru anlayabilmek için güvenlik görevlisi nelere dikkat etmelidir?

Soru 32. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

Soru 33. Bir özel güvenlik görevlisinin yüzyüze kurduğu iletişimde aşağıdaki durumlardan hangisi yüzyüze iletimin unsurlarından değildir?Soru 34. Özel güvenlik görevlisinin kurum çalışanları ile iletişiminde başarısını belirleyen ilk önemli unsur aşağıdakilerden h 5 Diğer sayfaya geçiniz. 41.Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanması kapsamında eylem gruplarının özelliklerinden değildir?

Soru 35. Bir özel güvenlik görevlisinin yüksek iletişim becerisi onu ruhi risklere karşı korur. Bu ruhi risklerden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?Soru 36. Eleştirel dinleme bir özel güvenlik görevlisine hangi yararları sağlamaz?

Soru 37. Özel güvenlik görevlisinin “Katılımlı Dinleme” becerisi aşağıdaki tanımlardan hangisine uymaktadır?

Soru 38. Bir güvenlik görevlisi amirleri ile yapacağı özel görüşmeler için zamanı nasıl ayarlamalıdır?

Soru 39. Şuurlu fertlerden (kişi) ve özellikle aralarında teşkilatlanma bağları ve karşılıklı görevler bulunan kişilerden oluşmuş insan yığınlarına aşağıdakilerden hangi isim verilir?


Soru 40. Toplu hareketlerin çoğu bilinçli ve planlı olarak gerçekleştirilir. Planlı bir toplu hareket de organize olmayı, iş bölümünü ve koordineyi gerektirir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanmasında yer almaz?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanması kapsamında eylem gruplarının özelliklerinden değildir?

Soru 42. Göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 43. Özel güvenlik görevlileri Yunus ve Yalçın belirlenen görev bölgelerinde suçları önlemek, genel emniyeti korumak ve işlenmiş suçları yetkileri dâhilinde takip etmek amacıyla dolaşmaktadırlar. Özel güvenlik görevlilerinin yürüttükleri hizmet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44. Fuar alanında görevli özel güvenlik görevlisi Kemal üniformalı bir şekilde bölgesinde sürekli dolaşarak görev yapmaktadır. Emniyet ve asayişi sağlama temel alındığında, bu şekilde görev yapmakla aşağıdakilerden hangisi doğrudan elde edilemez?

Soru 45. AVM’de görevli özel güvenlik görevlileri gece geç saatlerde kendi görev bölgelerinde devriye görevi ifa ederken; onları fark eden bir şahsın kaçtığını görürler. Dur ihtarına uymayan bu şahıs, kaçarken birkaç metre ilerde ayağını burkarak yerde yatar ve yardım talep eder. Yapılan kontrol ve mülakatta şahsın AVM’nin içine giremediği, çalma fiilini gerçekleştiremediği, hırsızlık amacıyla geldiğini, görevlileri görünce yakalanmama amacıyla kaçtığını, hakkında yakalanma emrinin olduğu ve arandığını öğrenirler. Özel Güvenlik görevlileri şahsı etkisiz hale getirdikten sonra üst araması yaparlar. Üstünde kimlik, 20 TL, tornavida ile bıçak çıkan şahsın, tedavisi için 112 ve teslimi için 155’i ararlar. Ambulanstan önce gelen Polis ekibine şahsı teslim ederler. (45, 46, 47 ve 48. Sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.)

45.Yukarıdaki olay bütün olarak değerlendirildiğinde; özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki devriye görevlerinden hangisini yapmadıkları söylenebilir?

Soru 46. Yukarıdaki olayın tüm evreleri dikkate alındığında; özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki tutanaklardan hangisini tutmalarına gerek olmadığı söylenebilir?

Soru 47. Yukarıdaki olayda özel güvenlik görevlileri tarafından tanzim edilip imzalanan ve polis ekibine de imzalatılan, olay yerine gelen polislere şüphelinin verildiğine ilişkin düzenlenen tutanak aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Soru 48. Yukarıdaki olayda özel güvenlik görevlilerince, şüphelinin üzerinde çıkan bıçak, tornavida vb. suç unsuru eşyaların alınması ve polise teslim sürecine kadar korunması ile ilgili hangi tutanağı tutmalıdır?

Soru 49. İstanbul pazarındaki yangında sabotaj ihtimaliyle iş yeri yanan ve can güvenliği bakımından alana girilmesi tehlike arz eden bir esnada Fuat Bey ısrarla iş yerine girmek istemektedir. Özel güvenlik görevlilerinin Fuat Bey’e yönelik yaptıkları yakalama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 50. Dünyada ve ülkemizde yaygın üretimi yapılan, yetiştirilmesi çok kolay, insanlar üzerinde psikolojik tesir yapan, sigara ve pipo ile rahat içilebilen, kenevir bitkisinin dişisinden elde edilen ve bağımlılık yapan madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 51. İş Kanunu’na göre “Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok ….. ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle …...aya kadar uzatılabilir.” Boşluklara yerleştirilecek olan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?Soru 52. Aşağıda yazılı hallerden hangisinde süresi belirli olsun veya olmasın işçi, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedemez?

Soru 53. İş Kanunu’na göre işçilere verilecek ücretli yıllık izinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 54. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenlik faaliyet izninin alınması ve sona erdirilmesi bakımından yanlıştır?

Soru 55. Özel Güvenlik Komisyonu nasıl karar alacağı ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

Soru 56. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel güvenlik şirketlerine getirilen yükümlülük nedir?

Soru 57. Yabancı bir şirketin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmesi hangi esasa tabidir?

Soru 58. Özel güvenlik görevlilerine zor kullanma yetkisi veren kanunlar aşağıdakilerden hangileridir? I-Türk Medeni Kanunu II-Borçlar Kanunu III-Türk Ceza Kanunu IV-Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu V-Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

Soru 59. Kontrol noktası; koruma ve güvenlik hizmeti sunulan yerlerin koruma amacına uygun olarak güvenlik görevlileri tarafından güvenlik kontrolünün yapıldığı yerdir. Aşağıdakilerden hangisinde kontrol noktasından bahsedilemez?

Soru 60. Nokta görevi; güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak amacıyla kurulan sabit olarak yerine getirilen nokta görevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 61. Özel güvenlik görevlisi, kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla önleme yakalaması yapabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu yetkinin kullanılması ile ilgili değildir?

Soru 62. Kişilerin taşıdığı eşya suç teşkil etmemesine rağmen korunan yerde güvenliği tehlikeye düşüreceği düşünülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bununla ilgili yanlış ifadedir?

Soru 63. .........., kanun tarafından delil niteliği taşımakta olup aksi ispat edilinceye kadar geçerli belgedir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 64. Hakim olayla ilgili her bulguyu delil olarak kabul edebilir, kuralının istisnası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 65. İlk ekibin olay yerini koruma tedbirleri ne zaman sona erer?

Soru 66. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktası ile ilgili değildir?

Soru 67. Aşağıda belirtilen yetkilerden hangileri adli yakalamadır?

I - CMK-90’ıncı maddesine göre yakalama

II -Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama

III-CMK-168’inci maddesine göre yakalama

IV -Haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama

Soru 68. Özel güvenlik görevlisinin maddi güç olarak faydalandığı kelepçe kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 69. Tutanak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin ilk ekip olması için gerekli değildir?

Soru 71. Olay yerini korumakla görevli ilk ekibin olay yerini etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisine genellikle tedbir alamaz?

Soru 72. Bir adli olayın ilk derece sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 73. Birden fazla kamera görüntüsünü tek tek, atlamalı veya dörde bölünmüş şekilde gösteren cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 74. Patlayıcı maddelerden C-3 ve C-4 adı verilen plastik patlayıcıları X-Ray cihazında hangi renkleri ile tespit edilebilir?

Soru 75. Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar?

Soru 76. Omurga hasarı olduğundan şüphelenilen bir yaralının taşınması gerektiğinde nasıl davranılmalıdır?

Soru 77. Hayvan ve böcek ısırmaları ile ilgili aşağıda verilen şıklardan hangisi yanlıştır?

Soru 78. “Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine nabız denir.” Aşağıdakilerden hangisi, çocuklar için normal nabız sayısını ifade eder?Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılamaz?

Soru 80. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerdendir?

Soru 81. Bir akaryakıt istasyonunda çıkması muhtemel yangın türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 82. Binalarda havalandırma kanalları, borulu tesisatlar, metalik bağlantılar yangın olayının görülmesini sağlayan hangi etkendir?

Soru 83. Bilgisayar vb. elektronik hassas cihazları yangınlarının söndürülmesinde kuru kimyasal tozlu söndürme cihazlarının tercih edilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 84. Aşağıdakilerden hangisi yangının tehlikelerinden değildir?

Soru 85. “Bonzai” diye adlandırılan kimyasal uyuşturucunun satışının ve kullanımının yaygınlaşması aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri ile açıklanabilir? I - Ucuz olması II-Üretimdeki kolaylığı ve üretimde sıralı bir işleyişinin/kurallarının olmayışı III-Esrar yerine kullanılabileceği algısı IV-Doğal ve bitkisel bir ürün olarak düşünülmesi

Soru 86. Çalıştığınız kurumda herkes bir başkasıyla ilgili yorum yapıyor ve o kişi hakkında bilgiler aktarıyorsa bu durumda neyin yapıldığını söyleyebiliriz?

Soru 87. Özellikle kitle iletişim araçlarının kullanımı ile geniş kitlelere de ulaşabilen, ancak kişiler arası ilişkilerde de fazlasıyla ortaya çıkan ve yanlış bir bilginin paylaşılması anlamına gelen iletişim tekniği hangisidir?

Soru 88. A Futbol Takımının maçına gitmek için toplanan kalabalık hangi grup çeşidine örnek olabilir?

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi grupları diğer toplumsal birimlerden ayıran özelliklerdendir?

Soru 90. Grup içerisinde kişinin hem kendisi, hem de iki ya da daha fazla birey ve grup arasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan anlaşmazlığa ne denir?

Soru 91. Çatışma süreci dört safhadan oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu safhalardan değildir?

Soru 92. Her iki taraf da, çatışmanın kökenlerini araştırır, çatışmanın niçin doğduğunu inceler ve birbiriyle yaşadıkları problemlerin nedenleri hakkında bir senaryo yazarlar. Bu safha çatışmanın hangi safhasıdır?

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi cop kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?

Soru 94. Korunan kişinin gideceği, ziyaret edeceği, konuşma yapacağı güzergah üzerinde yapılan teferruatlı ve risk analizlerinde ortaya koyan çalışmaya ne ad verilir?

Soru 95. Aşağıdaki maddelerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?

Soru 96. Ö.G.G. tarafından korunan V.İ.P. (Çok önemli kişi) nin bazı özellik ve ayrıcalıkları olmalıdır. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu özelliklerden birisi değildir?

Soru 97. Aşağıdaki maddelerden hangisi suikastların nedenlerinden biri değildir?

Soru 98. Bir mesajın üretilerek birden fazla kişiye ulaştırılabildiği, çoğunluklar üzerinde olumlu veya olumsuz anlamda ciddi etkileri olabilen, hızlı ve pratik haberleşme sağlayan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 99. Çıkıkta ilk yardım uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 100. “Biyometrik giriş kontrol sistemi” ne demektir?

User Details