61. Güvenlik sınavı soruları cevapları

Başlayınız..

Soru 1. Özel Güvenlik İzni talep edecek kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda aşağıdakilerden hangisini belirtmek zorunda değildir?

Soru 2. Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. Ancak; I- İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, II- Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, III- Para ve değerli eşya nakli, IV- Kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır. İfadelerimden hangileri doğrudur?

Soru 3. Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa valiliklerce kimden görüş alınır?

Soru 4. Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini otuz gün içerisinde nereye verir?

Soru 5. Geçici özel güvenlik izni için valiliğe söz konusu etkinliğin başlamasından en az kaç saat önce müracaatta bulunulur?

Soru 6. Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi hangi makamdan verilir?

Soru 7. Aşağıda bulunan hangi halde özel güvenlik görevlisi geçici olarak yakalama yapamaz?

Soru 8. Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz? I-Tutuklama II-Kimlik Tespiti III-Konut Araması IV-Yakalama V-Üst ve Eşya Araması VI-Kimlik Sorma

Soru 9. Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?Soru 10. Ahmet üniversitede memur statüsünde çalışan bir özel güvenlik görevlisidir. İdare ile aralarında özlük hakları konusunda ihtilaf çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak hangi mahkemeye/kuruma dava açması gerekir?

Soru 11. Özel güvenlik görevlisi, görev alanında çocuklara ve beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?

Soru 12. Suçüstü halinde kimin yakalama yetkisi vardır?

Soru 13. Terk edilmiş bir eşyanın özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?Soru 14. Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmek istemeyen kişiye ne yapılır?

Soru 15. Özel güvenlik görevlisi Kadir görevli olduğu villalardan oluşan site içerisinde devriye atarken bir villanın kapısının açık olduğunu fark eder şüphelenen Kadir kapıyı uzun uzun çalar ancak ses çıkmaz. Bunun üzerine kontrol amaçlı villanın içerisine girer. İçeri girdiğinde banyodan çıkan ev sahibi ile karşılaşır ve ev sahibi benden izinsiz ve rızam olmadan evime giremezsin diyerek tepki gösterir. Türk Ceza Kanunu açısından Kadir’in işlediği suç nedir?

Soru 16. Temel Hak ve Hürriyetler ile ilgili olarak aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

Soru 17. Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte silah bulundurulabileceğini kim belirler?

Soru 18. Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ali, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Ali’nin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 19. Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yerine getirebileceği bir görevdir?

Soru 21. Güvenlik tedbirleri denildiğinde ilk akla gelen nedir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden değildir?

Soru 23. Tutanaklar suç ve olayların çeşidine ve meydana gelme özelliğine göre belirli bir plan dahilinde hazırlanmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu plan içerisinde sayılmaz?

Soru 24. “Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı yere” ne ad verilir?

Soru 25. Devriye hizmeti denildiğinde ilk akla gelen nedir?

Soru 26. Katı, sıvı, gaz halindeki patlayıcı maddelerin reaksiyon ve şok etkisiyle meydana gelen yüksek derecede ısı, ses, gaz ve basınç meydana gelerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?

Soru 27. Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangi tutanağı tanzim edemez?

Soru 28. Özel güvenlik görevlisi Veli kendisine verilen devriye görevi öncesi kaza geçiren kardeşinin ameliyata alınacağı haberini alır. Bu haber, yapacağı devriye görevi için isteksizlik duymasına ve motivasyon eksikliğine yol açmıştır. Veli görevine hangi açıdan hazır değildir?

Soru 29. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine ne denir?

Soru 30. Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir?

Soru 32. Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekanda gerçekleşmesi kavramı aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?

Soru 33. Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?

Soru 34. Esenboğa Hava Limanı dış hatlar kontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-RAY cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yazabileceği rapor türlerinden değildir?

Soru 36. Zor kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 37. Delillerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi açısından “yetki” kavramının özelliklerinden değildir?

Soru 39. Afyon ve türevi uyuşturucunun etkisi altında bulunan bir kişide aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?

Soru 41. X-ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajlardan mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir? I- Kartlı geçiş sistemi II- X-ray cihazı III-Metal dedektörü

Soru 43. El detektörü ile yapılan kontrolde el detektörünün incelenecek bölge ile mesafesi ne kadar olmalıdır?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi karanlıkta görüntü veren kameralardandır?

Soru 45. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetmezliğine ne isim verilir?

Soru 46. Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 47. İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir?

Soru 48. Hasta/yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

Soru 49. Bebeklerde yapay solunum yapılırken nereye hava üflenir?

Soru 50. Donmuş bir kişiye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 51. İç kanamalarda ilkyardımda aşağıdakilerden hangisinin uygulanması sakıncalıdır?

Soru 52. ‘’Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üzerini detektör ile arama, eşyaları X Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme‘’ yetkisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini düzenleyen kaçıncı maddesi esasına dayanır?

Soru 53. Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne isim verilir?

Soru 54. Hangi durumda turnike uygulanabilir?

Soru 55. Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada “dış kalp masajı/suni solunum sayısı oranı” aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 56. Gaz haldeki yanıcı maddelerin havadaki yoğunlukları belli bir sınıra ulaştığında en küçük bir kıvılcımla birlikte meydana gelen yanma hangisidir?

Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?

Soru 58. Aşağıdakilerden hangisi özellikle A sınıfı yangınlarda en etkili söndürme maddesidir?

Soru 59. Kayalardan veya topraktan oluşmuş kütlelerin eğimin ve çekimin etkisiyle koparak yer değiştirmesine ne denir?

Soru 60. Sel sırasında aşağıdakilerden hangisi doğru hareket tarzıdır?

Soru 61. Binalarda havalandırma kanalları, borulu tesisatlar, metalik bağlantılar yangın olayının görülmesini sağlayan hangi etkendir?

Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi başlangıç yangınlarına müdahale eden ekiptir?

Soru 63. Alış veriş merkezinde görevli güvenlik personeli bir yangını gördüğünde ilk olarak ne yapmalıdır?

Soru 64. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı haşhaş ekiminde ‘‘Altın Hilal’’ olarak adlandırılan ülkelerdir?

Soru 65. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Jacobson’un iletişim şemasının unsurlarından biri değildir?

Soru 66. “Özel güvenlik görevlisi kurumun vitrinidir” sözünün gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 67. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerindendir?

Soru 68. Özel güvenlik görevlileri zaman zaman grupları bilgilendirmek durumunda kalırlar. Bu bilgilendirmede grupla güvenlik görevlisi arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

Soru 69. Aşağıdaki konuşma biçimlerinden hangisi beden diliyle konuşma tekniğine uygundur?

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi sentetik veya yarı sentetik uyuşturucu maddelerden değildir?

Soru 71. Özel güvenlik görevlisi Meltem 5 yıldır Nur ise 1 yıldır aynı süper markette çalışmaktadırlar. Meltem daha tecrübeli olduğu gerekçesiyle bayram mesaisinde ilk gün Nur’un gelmesi gerektiğini söyleyerek ona baskı yapmakta, kendisinin eski çalışan olduğu için buna hakkı olduğunu söylemektedir. Nur sorunun büyümemesi için sessiz kalmakta ve Meltem’in bu davranışlarına boyun eğmektedir. İşyerindeki psikolojik şiddet, baskı ve zorlama olarak tanımlanan ve yukarıda örneklendirilen davranışı anlatan kavram hangisidir?Soru 72. Etkili iletişim becerisi kazanmak bir özel güvenlik görevlisinde hangi nitelikleri geliştirmez?

Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden değildir?

Soru 74. Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen insanların oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?

Soru 75. Bir mesajın üretilerek birden fazla kişiye ulaştırılabildiği, çoğunluk üzerinde olumlu veya olumsuz anlamda ciddi etkileri olabilen, hızlı ve pratik haberleşme sağlayan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 76. A Futbol Takımının maçına gitmek için toplanan kalabalık hangi grup çeşidine örnek olabilir?

Soru 77. Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar?

Soru 78. Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişi hangisini yapmamalıdır?

Soru 79. İnsanlarda, emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne ad verilir?

Soru 80. Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?

Soru 81. Ortak bir amaca ulaşmak ya da ortak bir sorunu çözümlemek amacıyla bir araya gelmiş, belli bir süreç içinde etkileşmede bulunan en az 3 kişiden oluşmuş topluluğa ne denir?

Soru 82. Siyasi, ekonomik, etnik kökeni vb. nedenlerle ülkesi için önemli olan kişilere önceden tasarlanarak yapılan öldürme girişimlerine ne denir?

Soru 83. İnsan ve hayvanların gözlenebilir ve ölçülebilir hareketlerine ne ad verilir?

Soru 84. Aşağıdakilerden hangisi resmi konvoy da bulunmaz?

Soru 85. Aşağıdakilerden hangisi bir kitle iletişim aracıdır?

Soru 86. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özelliklerinden biri değildir?

Soru 87. Bir toplumsal olayda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?

Soru 88. Belli bir konuyu başkalarına aktarıp benimsetmek ve ilgilerini kazanmak için yapılan konuşmalara ne ad verilir?

Soru 89. Toplu hareketlere gerçekte katılmayıp bunlara sempati duyan, dışarıdan çığırtkanlıkla katkı sağlayan kişilere ne ad verilir?Soru 90. Tek kişiyle yapılan korumaya ne denir?

Soru 91. Öncü istihbarat çalışmalarında öncü istihbarat ekibinin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 92. Koruma çemberi kaç halkadan oluşur?

Soru 93. Koruma Çemberinde “iç halka”da aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?

Soru 95. Korunan kişiye bir saldırı gerçekleştiğinde koruma personelinin yapacağı işler öncelik sırasına göre nasıl olmalıdır? I- Saldırı etkisiz hale getirilir II- Korunan kişiye kalkan olunur III-Korunan kişi uzaklaştırılır

Soru 96. Yaya koruma esnasında saat 09:00 istikametinden bir saldırı gerçekleşir ise koruma personeli korunan kişiyi hangi saat istikametine doğru kaçırmalıdır?

Soru 97. Özel güvenlik, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?

Soru 98. Özel güvenlik personeli korumakla hükümlü olduğu yerlerde cana ve mala karşı herhangi bir saldırı meydana geldiğinde müdahale etmez, sanıkları yakalamazsa …… suçu oluşur. Boşluğa hangi kelime gelmelidir?

Soru 99. Özel güvenlik denetimleri sonucunda tespit edilen eksiklikleri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirerek, eksikliklerini gidermeleri için asgari ne kadar süre verilir?

Soru 100. Konusu suç teşkil eden emir;

User Details