62. Ögg Sınav Soruları ve Cevapları Testi

Soruları Çözmeye Başlayabilirsiniz..

Soru 1. Türkiye’de özel güvenlik anlayışının temeli 1981 yılında 2495 sayılı Kanun ile atılmıştır. Bu Kanunu yürürlükten kaldıran ve halen yürürlükte olan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketlerinde kurucu ve yönetici olma şartlarından biri değildir?

Soru 3. 5188 sayılı Kanunun 7’inci maddesinde belirtilen “Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 4. Özel Güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilir?

Soru 6. Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?

Soru 7. 5188 sayılı Kanunun 8’inci maddesine göre, koruma ve güvenlik hizmeti için ne kadar ve hangi özellikte ateşli silah bulundurulabileceğini aşağıdakilerden hangisi belirler?

Soru 8. 5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesine göre, özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisinde polisin ve özel güvenliğin görev alanını düzenleyen kanun numaraları doğru olarak verilmiştir?

Soru 10. 5188 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinde ‘ceza uygulaması’ ile ilgili hangi ifade doğrudur?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi “zor kullanma” şartlarından biri değildir?

Soru 12. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisinin el koyma işlemi ve zapt etme yetkisi hangi kavramla ifade edilmiştir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanunda özel güvenlik görevlileri ile ilgili getirilen yasaklardan birisi değildir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan birisi değildir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi TCK’da (madde 24-26) belirtilen hukuka uygunluk sebeplerinden birisi değildir?

Soru 16. Bir eşya üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılması işlemi hangi kavramla ifade edilir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden birisi değildir?

Soru 18. Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

Soru 19. Bir şirkette özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle çalışabilmesine kim karar verir?

Soru 20. 4857 Sayılı İş Kanununun 63’üncü maddesi kapsamında, bir özel güvenlik görevlisinin ortalama çalışma süresi haftada en çok kaç saattir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaç ve fonksiyonları olarak sayılamaz?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden değildir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin başarılı olabilmesi için sahip olması gereken özelliklerden değildir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında görev yapan personel olarak sayılmaz?

Soru 25. “Özel güvenlik görevlisi Selim görev arkadaşı ile birlikte araç kontrol noktasındaki görevi sırasında şüphelendiği bir aracı durdurur. Araçta bulunan sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirerek aracın içerisini hızlıca kontrol eder. Sonra sürücüden anahtarı isteyerek kendisi bagajı açar ve bagaj içini kontrol eder. Sürücüye araçla ilgili bir takım teknik sorular sorarak heyecan durumunu ve araç ile ilgili bilgisini kontrol eder. Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol eder.” Selim ve arkadaşı kontrol sırasında hangi hataları yapmıştır?

Soru 26. Radyoaktif madde üreten bir tesisin girişinde üniformalı ve sabit olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi Ali’nin görevi ne olarak tanımlanır?

Soru 27. Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

Soru 28. Özel güvenlik görevlileri, aşağıda belirtilen eşyalardan hangilerini emanete veya muhafaza altına almakla görevli ve yetkili değildir?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi rapor yazılırken dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak yanlış belirtilmiştir?

Soru 30. Özel güvenlik görevlisi Ömer, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı alanda meydana gelen bir olay ile ilgili eşkâl tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde diğerlerine göre daha az önemlidir?

Soru 31. Özel güvenlik görevlisi Özer, hırsızlık olayı ile ilgili olarak olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisini yanlış yapmıştır?

Soru 32. Olay yerine gelen ilk ekibin yapmaması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 33. Aşağıdaki tutanaklardan hangisi özel güvenlik personelince düzenlenemez?

Soru 34. Aşağıdaki kişilerden hangisinin aranması özel hükümlere bağlı değildir?

Soru 35. El koyma tutanağı düzenlenirken aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

Soru 36. Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekanda gerçekleşmesi kavramı aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?

Soru 37. Aşağıdaki görevlilerden hangisi olay yerinde bulunması gereken kişilerden değildir?

Soru 38. Şüpheli şahıs kararının verilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin belirgin olması gerekir?

Soru 39. Toz esrar olarak da adlandırılan kubar hangi bitkiden elde edilir?

Soru 40. Özel güvenlik görevlisi Ali görev alanı olan alışveriş merkezi girişinde bulunan X-Ray cihazından geçmek veya üzerini aratmak istemeyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapmalıdır?

Soru 41. Biyometrik cihazlar aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Soru 42. X-Ray cihazı ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

Soru 43. Metal dedektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 44. Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) unsurlarından değildir?

Soru 46. Güvenlikte kullanılan biyolojik sistemler nelerdir?

Soru 47. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın önceliklerinden biri değildir?

Soru 49. İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Soru 50. Özel güvenlik görevlisi Murat, görev yaptığı kurumun otoparkında devriye gezerken yerde yatan birisine rastlar. İlk olarak neyi kontrol etmelidir?

Soru 51. Bir trafik kazası sonrasında aşağıdakilerden hangisi temel müdahaleden sonra öncelikli sevki yapılacak kazazedelerdendir?

Soru 52. Yetişkinlere dış kalp masajı uygulanırken göğse kaç santimetre(cm) çökecek şekilde bası uygulanır?

Soru 53. Kan basıncında düşme, hızlı ve zayıf nabız, hızlı ve yüzeysel solunum, ciltte soğukluk ve solukluk, endişe ve huzursuzluk, baş dönmesi, bilinç seviyesinde azalma neyin belirtileridir?

Soru 54. Burkulmalarda ilk yardımla ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 55. Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdakilerden hangisini yapmak risklidir?

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi havayolunun tam tıkanmasına ait belirtilerden değildir?Soru 57. Yangında can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?

Soru 58. Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozunun özelliklerinden değildir?

Soru 59. Yangının radyasyonla (dalgalar yoluyla) yayılmasını önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 60. Aşağıdaki hangisi deprem anında uyulması gereken bir hareket tarzıdır?

Soru 61. C sınıfı (gaz madde türü) yangınlarını söndürmek için aşağıdakilerden hangisi en etkisiz yangın söndürücü maddedir?

Soru 62. Yaralanmalarda ilk yardımda hangisi yapılmaz?

Soru 63. Yangın olaylarında itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak için güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken davranış hangisidir?

Soru 64. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?

Soru 65. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerde aynı etkiyi elde etmek için kullanıcıların her seferinde daha fazla miktarda maddeye ihtiyaç hissetmesi hali aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Soru 66. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun kullanıcılarda ruhsal, davranışsal ve bilişsel değişikliklere yol açan maddeleri tanımlamak için kullandığı ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 67. Bir kişi konuşurken aşağıdakilerden hangisini yapmak başarılı bir iletişim süreci için gereklidir?

Soru 68. .Güvenlik hizmetlerinde etkili iletişim becerilerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

Soru 69. Özel güvenlik görevlilerinin görev sürecinde aşağıdaki kişilerden hangisi ile başarılı iletişim kurması diğerlerine nazaran daha az önemlidir?

Soru 70. Aşağıdaki iletişim türlerinden hangisi özel güvenlik görevlisinin kaçınması gereken bir iletişim türüdür?

Soru 71. Soru sormanın iletişimdeki en önemli yararı nedir?

Soru 72. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını olumsuz yönde etkileyen hususlardan biri değildir?

Soru 73. Özel güvenlik görevlisi tutanak, rapor vb. yazarken aşağıdakilerden hangisine daha çok önem vermelidir?

Soru 74. Aşağıdakilerden hangisi insanları bir konuda ikna etmek için kullanılabilecek doğru yöntemlerden biri olamaz?

Soru 75. İletişimde kaynak, kişinin güvenilirliği açısından neden önemlidir?

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi hat düzeninin amaçlarından biri değildir?

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi kolektif davranışın özelliklerinden değildir?

Soru 78. Kişilerin olduğu gibi, toplumların da psikolojik özellikleri vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumun psikolojik özelliklerinden sayılmaz?

Soru 79. Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak gelişen olaylar neticesinde, amaçları ortak hale gelen insanlar kalabalıkları oluştururlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özellikleri arasında yer almaz?

Soru 80. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerinden değildir?

Soru 81. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda kullanılan eylem taktiklerinden değildir?

Soru 82. Aşağıdakilerden hangisi zehirleyici (öldürücü) kimyasal maddelerden değildir?

Soru 83. Spor ve sanatsal etkinlikler gibi ortak bir ilgi alanı bulunan insanların bir araya gelerek oluşturdukları topluluklardır. Tanımı yapılan bu topluluk hangi kalabalık türüdür?

Soru 84. Toplumsal olayları kontrol altına alma konusunda bazı genel prensipler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu prensipler içerisinde yer almaz?

Soru 85. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?

Soru 86. Göz yaşartıcı gaz kullanımında amaç, sanıkları öldürmeden ve yaralamadan etkisiz hale getirmektir. Buna göre gazdan etkilenen şahıslara yardım etmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden birisi değildir?

Soru 88. Devlet büyüğü veya stratejik önemi olan bir veya birden fazla kişiyi siyasi, ekonomik vb. amaçlarla ve planlı bir şekilde öldürme fiiline ne denir?

Soru 89. Tek kişiyle yapılan korumaya ne denir?

Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi tehlike anında koruma sırasında yapılması gerekenlerden değildir?

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişi ile ilgili bilinmesi gerekli hususlardan değildir?

Soru 92. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiyi küçük düşürmeye yönelik saldırıdır?

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerinin yürüyüş düzenlerinden değildir?

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?

Soru 95. Korunan kişinin seyahat esnasında geçmek zorunda olduğu, alternatifi olmayan ve saldırı yapılmasına elverişli geçiş bölgelerine ne ad verilir?

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel güvenlik arasında olması gereken bir ilişki değildir?

Soru 97. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun yetkileri arasında yer almaz?

Soru 98. Polis; kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?

Soru 99. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimde mesaj iletmek için kullanılan kanallardan biri değildir?

Soru 100. Aşağıdakilerden hangisi “Kapalı Yer Toplantıları”nın avantajlarından birisi değildir?
User Details