31 Ocak 62. Dönem ÖG Silah Soruları Çöz Online Sistem

Soruları Çözmeye Başlayabilirsiniz..

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir?

Soru 2. Doğru nişan alma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3. Bir atıcı tabanca ile atış yaparken gezi yukarıda görürse, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 4. Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca horoz nereye vurarak fişeği patlatır?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?

Soru 6. 9x19 mm ifadesinde 19 mm neyi ifade eder?

Soru 7. Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 9. İcra yayı kırık ise aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 10. İlk yerli tabanca hangisidir?

Soru 11. Silah ile atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli bir atış yapılamaz?

Soru 12. Hangisi MP-5 silahta kullanılan 17. İcra yayının (yerine getiren yay) görevi fişektir? nedir? görevlerindendir?

Soru 13. Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir?

Soru 14. Kabza kavraması açısından hangisi yanlıştır?

Soru 15. Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?Soru 18. Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Soru 19. İğnenin kırılması durumunda oluşacak arıza hangisidir?

Soru 20. Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu tabanca nasıl bir sisteme sahiptir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarda bulunan yiv ve setin faydalarından sayılmaz?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı 14 Diğer sayfaya geçiniz. Kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmez?

Soru 23. Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

Soru 25. Toplu tabancalarda tırnak nerededir?

User Details