64 Dönem ÖG Sınav Soruları Testini Çöz

Soruları Çözmeye Başlayabilirsiniz..

Soru 1. Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi Özel Güvenlik Komisyonunun kararı üzerine …iznine bağlıdır. Yukarıda verilen paragraftaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

 

 

 

 

Soru 2. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin yetkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  

  

 

  

  

Soru 3. Normlar hiyerarşisi hukukun yazılı kaynakları arasında bulunan astlık üstlük ilişkileridir. Normlar hiyerarşisi hukukun asıl kaynakları içinde yer alan yazılı kaynakların hiyerarşi sırasını belirterek hangi yazılı kaynakların öncelikli olduğunu göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu hiyerarşiye uygun verilmiştir?

 

 

 

 

 

Soru 4. Koruma ve güvenliğini sağlamakla görevli olduğu fabrikanın girilmesi yasak olan bölümüne, aldığı para karşılığında başkalarının girmesine müsaade eden özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

Soru 5. Meşru müdafaa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

 

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisinde mutlaka özel güvenlik komisyonu kararı gerekir?

Soru 7. Özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı terminal içerisinde ruhsatsız silah yakalatan kişi, özel güvenlik görevlisinin tutmuş olduğu tutanağı imzalamak istemezse özel güvenlik görevlisi nasıl davranmalıdır?

 

 

 

 

 

Soru 8. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?

Soru 9. Tutanağın, hazırlık soruşturması açısından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?

Soru 10. Özel güvenlik şirketlerinin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması ..…. iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için, faaliyet alanının münhasıran …… olması zorunludur. Yukarıda verilen paragraftaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

 

 

 

 

Soru 11. Kontrol noktasında üzerini ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye karşı özel güvenlik görevlisi nasıl davranmalıdır?

 

 

 

 

 

Soru 12. Özel güvenlik görevlisi görev yaptığı alan içerisinde şüpheli bir paket ya da çanta gördüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

 

Soru 13. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?

 

 

 

 

 

Soru 14. Kişinin üzerinin ve eşyalarının aranması en çok hangi özgürlüğünü kısıtlayabilir?

Soru 15. Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ibraz edilinceye kadar sigorta yerine kabul edilen belgeye ne ad verilir?

 

 

 

 

 

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?

 

 

 

 

 

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunda bulunmaz?

 

 

 

 

 

Soru 18. Aşağıdaki yerlerin hangisinde özel güvenlik görevlisi silahlı olarak görev yapabilir?

 

 

 

 

 

Soru 19. Hava meydanı, liman, gar, terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde görev yapan özel güvenlik görevlisi bulduğu ya da emanete aldığı eşyaları sahiplerine veya genel kolluk kuvvetlerine teslim ederken aşağıdaki tutanaklardan hangisini tanzim eder?

 

 

 

 

 

Soru 20. Bir eşya üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılması işlemi hangi kavramla ifade edilir?

 

 

 

 

 

Soru 21. Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?

 

 

 

 

 

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi ziyaretçi olarak tanımlanamaz?

 

 

 

 

 

Soru 23. Aşağıdaki yerlerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

 

 

 

 

 

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan veya dolaylı olarak biyolojik delil olma ihtimali yoktur?

 

 

 

 

 

Soru 25. Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlarda, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

 

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz?

 

 

 

 

 

Soru 27. Özel güvenlik görevlisi Volkan’ın nokta görevi yerinden ne kadarlık bir mesafe ayrılması doğrudur?

 

 

 

 

 

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı için söylenemez?

 

 

 

 

 

Soru 29. Yaya devriyenin avantajları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

 

 

 

 

 

Soru 30. Bir suçun işlendiğine dair haber alındığında yetkili makamlara bildirmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenir?

 

 

 

 

 

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?

 

 

 

 

 

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yazabileceği rapor türlerinden değildir?

 

 

 

 

 

Soru 33. İşlenen bir suçun aydınlatılabilmesi için suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan aramalara ne ad verilir?

 

 

 

 

 

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?

 

 

 

 

 

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak, olay yeri ve delilleri korumak ve daha sonra gelen ekiplere bilgi vermekle görevlidir?

 

 

 

 

 

Soru 36. Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 

 

 

 

 

Soru 37. Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?

 

 

 

 

 

Soru 38. Uyuşturucu maddelere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

 

Soru 39. Her insanın kendine mahsus olan, biri diğerine benzemeyen; parmak izi ve göz retinası kullanılarak şifre kullanmaksızın kimlik doğrulamasını yapan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

 

Soru 40. Yan yana çalıştırılan kapı tipi detektörler arasında en az ne kadar mesafe olmalıdır?

 

 

 

 

 

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yerine getiren özel güvenlik görevlisinin görevleri içerisinde sayılamaz?

 

 

 

 

 

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delildir?

 

 

 

 

 

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemine ait bir unsur değildir?

 

 

 

 

 

Soru 44. Metal detektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?

 

 

 

 

 

Soru 45. CCTV'nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

 

Soru 46. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?

 

 

 

 

 

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

 

 

 

 

 

Soru 48. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

 

 

 

 

 

Soru 49. Özel güvenlik görevlisi Murat, görev yaptığı kurumun otoparkında devriye gezerken yerde yatan birisine rastlar. İlk olarak neyi kontrol etmelidir?

 

 

 

 

 

Soru 50. Ameliyat teknisyeni Yunus Bey, akşam evine döndüğünde kapı zilini çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine kapıyı açıp içeri girdiğinde yoğun bir gaz kokusuyla karşılaşır. Eşini banyoda baygın ve yatar bir vaziyette bulur. Yunus Bey aşağıdaki fiillerden hangisini yapmamalıdır?

 

 

 

 

 

Soru 51. Aşağıdakilerden hangisinde, yaralıya su ile müdahale edilmez?

 

 

 

 

 

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi, toplardamar kanaması ile uyumludur?

 

 

 

 

 

Soru 53. Gündüz iş yerindeki arkadaşıyla tartışan bir çalışanın gece yatağına yattığı zaman o gün yaşadıklarını gözden geçirmesi ve yaşanan tartışmayı yeniden değerlendirerek kendi hatalarının farkına varması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 

 

 

 

 

Soru 54. Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımın ABC sindeki “B”yi anlatır?

 

 

 

 

 

Soru 55. Yaralıyı araçtan çıkarmada aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 

 

 

 

 

Soru 56. İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

 

 

 

 

 

Soru 57. Kapalı alanlardaki doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?

 

 

 

 

 

Soru 58. Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz?

Soru 59. Merkezi sinir sisteminin aktivitesini hızlandıran ve uyarıcı sınıfında en çok bilinen beyaz renkli, kokusuz, toz şeklinde ve kristalize olan uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 60. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

 

Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?

 

 

 

 

 

Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?

 

 

 

 

 

Soru 63. Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?

 

 

 

 

 

Soru 64. Bir alışveriş merkezinin elektronik kontrol ve bilgi işlem merkezinde çıkan yangına ilk müdahale eden güvenlik görevlisi aşağıdaki söndürme cihazlarından hangisini tercih etmelidir?

 

 

 

 

 

Soru 65. Patlama esnasında meydana gelen etkiler nelerdir?

Soru 66. Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık oluşturan maddelerin vücuda temel alınma yollarından birisi değildir?

 

 

 

 

 

Soru 67. Bir özel güvenlik görevlisinin kendisine verilen görevin sonuçlarının gözden geçirilmesi işlemine, iletişim biliminde ne ad verilir?

 

 

 

 

 

Soru 68. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden biri değildir?

  

 

 

 

  

Soru 69. Öfke, üzüntü, sevinç, hayret, korku gibi niyet edilmemiş yüz ve beden ifadelerine ne ad verilir?

 

 

 

 

 

Soru 70. İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir?

 

 

 

 

 

Soru 71. İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş kararlara ne denir?

Soru 72. İletişimde “Sen Dili”ni kullanmak neden sakıncalıdır?

 

 

 

 

 

Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi mesaj iletmek için kullanılan bir iletişim kanalı olabilir?

 

Soru 74. Etkili bir iletişim sürecinde oluşan iletişim şemasında aşağıdaki unsurlardan hangisi yer almaz?

 

 

 

 

 

Soru 75. Savunucu iletişim aşağıdaki iletişim biçimlerinden hangisinin başlamasına yol açar?

 

 

 

 

 

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden biridir?

 

 

 

 

 

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel ilkelerinden biri olamaz?

 

 

 

 

 

Soru 78. Grubun tanımı içerisinde aşağıdaki unsurlardan hangisi yoktur?

 

 

 

 

 

Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma yollarından değildir?

 

 

 

 

 

Soru 80. Kültür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

 

Soru 81. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkta panik oluşmasına sebep olmaz?

 

 

 

 

 

Soru 82. Toplumun psikolojik özelliklerinden olan ve toplumun iradesinin, bireyin iradesine egemen olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

 

Soru 83. Toplum psikolojisi açısından düşündüğümüzde, kitleyle birlikte hareket eden birey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

 

 

 

 

Soru 84. Güvenlik görevlilerinin yol ve belirli bir alanı kapatmak, iki grubu birbirinden ayırmak ve herhangi bir grubu belirli bir bölgeye yönlendirmek (süpürme) amacıyla kullandıkları toplu düzen çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

 

Soru 85. İşçilerin topluca çalışmamak sureti ile işyerinde faaliyeti durdurmaları, bir kuruluşun aralarında anlaşarak aynı amaçla topluca çalışmamak için işi bırakmaları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 

 

 

 

 

Soru 86. Aşağıdakilerden hangisi spor seyircisinin özelliklerinden değildir?

 

 

 

 

 

Soru 87. Toplum içinde yaşayan fertlerin, çeşitli amaçlarla ya da amaçsız olarak bir araya gelen kişilerin oluşturduğu kitlenin toplumsal, fiziksel yapı ve psikolojik ihtiyaçlarına göre düşünce ve duygularının, inanç ve davranışlarının fertler ve toplum gerçekleri veya kuralları karşısında nasıl etkilendiğini ve yön değiştirdiğini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

 

 

 

 

 

Soru 88. Öncü istihbarat çalışmasının amacı VIP’in ……… ve ……….. üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik ………….. ortadan kaldırmak veya ………… indirmektir. Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangi şık doğru olarak tamamlar?

 

 

 

 

 

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma hizmetlerinde çalışan özel güvenlik görevlilerinde olması gereken vasıflara uygun değildir?

 

 

 

 

 

Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi suikast amaçlı saldırıların nedenlerinden biri değildir?

 

 

 

 

 

Soru 91. Önemli kişinin ikametgah ve işyeri ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı yada ani gelişen program veya seyahatlerinde, koruma personeli teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile yirmi dört saat esasına göre güvenliğin sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere …………….. denir. Boş bırakılan yere uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

 

Soru 92. Korunan kişinin araca bindirilmesi hususunda uygulanacak koruma tedbirleri bir bütün olarak göz önüne alındığında; aşağıda verilenlerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

 

 

 

 

 

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir

 

 

 

 

 

Soru 94. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ne ad verilir?

 

 

 

 

 

Soru 95. Resmi konvoy düzeninde hangi araç bulunmaz?

 

 

 

 

 

Soru 96. Tek kişiyle yapılan korumaya ne denir?

Soru 97. Genel kolluk görevlileri, aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde, kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri olmadan konutlara girebilir?

Soru 98. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun “Kamu güvenliğinin sağlanması” yönünden Vali ve Kaymakamlara verdiği yetkinin kullanıldığı hallerde, özel güvenlik personelinin durumu nedir?

 

 

 

 

 

Soru 99. Özel güvenlik görevlisi Hasan; görev yaptığı AVM’de çalıntı şüphesi bulunan bir çanta bulursa ne yapar?

 

 

 

 

 

Soru 100. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?

 

 

 

 

 

User Details