31 Temmuz 65. ÖG Temel Sınavıın Silah Soruları

Başlayınız..

Soru 1. Uzaktan ve yakından canlıları öldüren veya yaralayan, etkisiz hale getiren, canlı organizmaları hasta eden, cansız varlıkları tahrip veya imha eden aletlerin bütününe ne ad verilir?

Soru 2. Kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümler içerisinde yer alır?

Soru 4. Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere…………………..denir.

Soru 5. Yarı otomatik tabanca nedir?

Soru 6. Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?

Soru 7. Yerine getiren yayın görevi nedir?

Soru 8. Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?

Soru 9. Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur?

Soru 10. Ateşleme sırasında şarjörde fişek bitmesine rağmen sürgünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlememe sebeplerinden biri değildir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarla ilgili olarak belirtilen genel emniyet kuralları arasında yer almaz?

Soru 13. Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye ......... denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 14. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için ilerlediği mesafeye ......... denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?

Soru 16. Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden değildir?

Soru 18. Aşağıda, silah sökülürken uygulanacak kurallar verilmiştir. Bunların doğru sıralaması hangisidir? 1. Sürgü geriye doğru çekilir 2. Silahın namlusu ölü bir noktaya çevrilir 3. Şarjör çıkarılır 4. Fişek yatağı, gözle kontrol edilir Çekirdek

Soru 19. Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin aşınması sonucu hangisi meydana gelmez?

Soru 20. Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı hangisidir?

Soru 21. Namluya yatay ve dikey olarak yön vererek nişan hattını oluşturmaya yarayan gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir?

Soru 22. Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23. 9x19 mm ifadesinde 19 mm neyi ifade eder?

Soru 24. Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir?

Soru 25. Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

User Details