65.Dönem Ögg Sınavı Soru ve Cevapları

Başlayınız..

Soru 1. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanunda özel güvenlik görevlileri ile ilgili getirilen yasaklardan birisi değildir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?

Soru 4. ÖGG’nin kamuya mahsus açık alanlarda kuvvetli suç şüphesi bulunmadıkça kimlik sorma yetkisini kullanmamalıdır. Kamuya ait açık alanlarda kimlik sorabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangilerinin oluşması gerekir?

I. ÖGG’nin genel kolluk ile birlikte görev yapıyor olması gerekir
II. Kimlik sorma uygulamasının kamu kolluğunca başlatılmış olması gerekir
III. Kamu kolluğunun talebi olmalı
IV. ÖGG’nin görev yaptığı şirketin sahibinin emri olmalı
V. ÖGG’nin görev alanında olmalı
VI. İstediği zaman ÖGG kimlik sorabilir

Soru 5. Zor kullanma şartları’ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 6. Özel güvenlik komisyonu karar sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi tarafından yapılmaz?

Soru 8. Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi …… kararı üzerine ……iznine bağlıdır.

Soru 9. 5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesine göre, özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren kaç gün içinde valiliğe verilir?

Soru 11. Yabancı kişilerin Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?

Soru 12. Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde toplam kaç sınava girebilir?

Soru 13. 5188 sayılı Kanunun 8’inci maddesine göre, koruma ve güvenlik hizmeti için ne kadar ve hangi özellikte ateşli silah bulundurulabileceğini aşağıdakilerden hangisi belirler?

Soru 14. Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu yürürlüğe girmeden önce önemli tesislerin güvenliği hangi Kanunla sağlanmıştır?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?

Soru 16. Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?

Soru 18. Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Osman, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Osman’ın aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 19. Genel kolluk ile özel güvenlik personelinin yetkileri karşılaştırıldığında, aşağıdakilerden hangileri ortak yetki alanı olarak sayılabilir?

I. Zor kullanma
II. İfade alma
III. Yakalama
IV. Olay yeri inceleme
V. Arama

Soru 20. Görev yerinde, işlenen bir suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir?

Soru 21. Aşağıdaki tutanaklardan hangisi özel güvenlik personelince düzenlenemez?

Soru 22. Devriye görevi yaptığı güzergâhta şüpheli bir paket gören özel güvenlik görevlisi Ahmet’in yaptığı ve aşağıda belirtilen müdahalelerden hangisi yanlıştır?

Soru 23. Olay yerine gelen ilk ekibin yapmaması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24. ÖGG Hasan’ın bir nokta görevi esnasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaç ve fonksiyonları olarak sayılamaz?

Soru 26. Özel güvenlik görevlisi Ayşe görev alanı olan alışveriş merkezi girişinde bulunan X-Ray cihazından geçmek veya üzerini aratmak istemeyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapmalıdır?

Soru 27. Özel güvenlik görevlisinin ‘kimlik sorma yetkisi’ ile ilgili yasal düzenleme hangisidir?

Soru 28. Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlarda, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 29. Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suç ile karşılaştığında yapmakla görevli ve yetkili oldukları işlemlerle ilgili aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı için söylenemez.

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden birisi değildir?

Soru 32. 5188 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinde ‘ceza uygulaması’ ile ilgili hangi ifade doğrudur?

Soru 33. Bir eşya üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılması işlemi hangi kavramla ifade edilir?

Soru 34. İş Kanununun 8’inci maddesine göre, süresi en az kaç ay olan iş sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunludur?

Soru 35. İstanbul pazarındaki yangında sabotaj ihtimaliyle iş yeri yanan ve can güvenliği bakımından alana girilmesi tehlike arz eden bir esnada Osman Bey ısrarla iş yerine girmek istemektedir. Özel güvenlik görevlilerinin Osman Beye yönelik yaptıkları yakalama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 36. AVM de görevli özel güvenlik görevlileri Murat ve Kemal 16 yaşında bir genci hırsızlık yaparken suçüstü yakalar. Yakalamanın devamında yapılamayacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 37. Özel güvenlik görevlisi Levent, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?

Soru 38. İş Kanununun 20‘inci maddesine göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde mahkemeye dava açabilir?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu kararı aranmaksızın özel güvenlik izni verilecek durumlardan değildir?

Soru 40. Özel Güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 41. Patlayıcı/uyuşturucu koklama detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 42. El detektörü ile yapılan kontrolde el detektörünün incelenecek bölge ile mesafesi ne kadar olmalıdır?

Soru 43. İlkyardım nedir?

Soru 44. İlkyardım nedir?

Soru 45. Metal detektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi X-Ray kullanımı için doğru bir uygulama değildir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir? I- Kartlı geçiş sistemi II- X-ray cihazı III-Metal dedektörü

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından değildir?

Soru 49. Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?

Soru 50. İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Soru 51. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

Soru 52. İlk yardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?

Soru 53. Ateşle temas etmesi durumda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?

Soru 54. Kırık tespitinde doğru uygulama hangisidir?

Soru 55. Özel güvenlik görevlisi Kemal, görev yaptığı kurumda şokta olan bir hastayla karşılaşır. Aşağıdaki şıklardan hangisini yapmaması gerekir?

Soru 56. Özel güvenlik görevlisi Ali, bir patlama sonrası meydana gelen yangından sonra bir yaralıyı kurtarır. İlk yardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur?

Soru 57. Yanıcı madde, ısı ve oksijenin birleşerek reaksiyona girmesine ne ad verilir?

Soru 58. Yanmanın olabilmesi için ortamdaki Oksijen miktarı maksimum % kaç olmalıdır?

Soru 59. Aşağıdakilerden hangisi katı madde yangınlarında en etkili söndürme prensibidir?

Soru 60. Portatif yangın söndürücü tüplerini en etkili şekilde kullanmak için, aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?

Soru 62. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 63. Baz morfinin çeşitli kimyasal işlemlerden ve süreçlerden geçirilmesi sonucu elde edilen uyuşturucuya ………….denir.

Soru 64. Afyon grubuna dahil uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemi üzerinde uyuşukluk meydana getirmektedirler. Kliniklerde kullanılan eczalardan olduğundan …… ve yeşil reçete ile hastane ve eczanelerde satılmaktadır. Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 65. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

Soru 66. Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel şartlarından biridir?

Soru 67. İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş kararlara ne denir?

Soru 68. İletişimde “Sen Dili”ni kullanmak neden sakıncalıdır?

Soru 69. İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir?

Soru 70. Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?

Soru 71. Bir özel güvenlik yöneticisinin aşağıdakilerden hangisini yapması kişiler arası iletişime katkı getirir?

Soru 72. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurmanın nedenlerinden biri olamaz?

Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin engellerinden biridir?

Soru 74. Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel ilkelerinden biri olamaz?

Soru 75. Aşağıdakilerden hangisi “Ben Merkezci” yaklaşımı tanımlamak için kullanılabilir?

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerinden değildir?

Soru 78. Bir grubu ikiye bölmek amacıyla kullanılan düzen hangisidir?

Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalıklardır?

Soru 80. Aşağıdakilerden hangisi kolektif davranışın özelliklerinden değildir?

Soru 81. Kişilerin olduğu gibi, toplumların da psikolojik özellikleri vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumun psikolojik özelliklerinden sayılmaz?

Soru 82. “İnsanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine” ne denir?

Soru 83. Topluluğa yeni mensubiyetten kaynaklanan psikolojik özellikler aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 84. Aşağıdakilerin hangisi “Zehirleyici (öldürücü) Kimyasal Maddeler” grubuna dâhil değildir?

Soru 85. Tek kişiyle yapılan korumaya ne denir?

Soru 86. Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?

Soru 87. Spor ve sanatsal etkinlikler gibi ortak bir ilgi alanı bulunan insanların bir araya gelerek oluşturdukları topluluklardır. Tanımı yapılan bu topluluk hangi kalabalık çeşidine işaret eder?

Soru 88. Toplumsal olayları kontrol altına alma konusunda bazı genel prensipler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu prensipler içerisinde yer almaz?

Soru 89. Yaya olarak koruma yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 90. İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?

Soru 92. Siyasi, ekonomik, etnik kökeni vb. nedenlerle ülkesi için önemli olan kişilere önceden tasarlanarak yapılan öldürme girişimlerine ne denir?

Soru 93. Silahlı bir saldırı esnasında hangisi korumanın yapmaması gerekenlerdendir?

Soru 94. Önemli kişinin yaya intikali sırasında korunması için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması yanlıştır?

Soru 95. Açı tespitinde saat yöntemi kullanılır. Bu yöntemde “saldırgan saat 9’da” ifadesi hangi yönü ifade eder?

Soru 96. Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi hangi makamdan verilir?

Soru 97. Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?

Soru 98. Güzergâh güvenliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 99. Spor alanlarında, genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri tarafından yapılacak üst aramasında kimden yazılı izin alınır?

Soru 100. Özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek her türlü iş ve eylemi kime bildirmelidir?

User Details