2 Ekim 2016 66. ÖG Sınavı Silah Sorularını

Başlayınız..

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde gerekli malzemelerden değildir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından birisi değildir?

Soru 3. Silah taşıma ve kullanma yetkisi olan bir görevlinin aşağıdakilerden hangisini bilmesine gerek yoktur?

Soru 4. Tabancada kabza ne işe yarar?

Soru 5. Tabancanın belde çıplak olarak taşınması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi polimer gövdeli bir tabancadır?Soru 7. Tam otomatik tabanca ile yarı otomatik tabanca arasındaki fark hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi çerçeve (gövde) üzerinde yer almaz?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?

Soru 10. MP-5 makineli tabancaile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 11. Tabancada namlu üzerindeki kilitleme dişlerinin aşınması sonucu aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

Soru 12. Tek hareketli (singleaction) tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden biridir?

Soru 14. Fişeklerin muhafazası ve kullanımı ile ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi nişan hatasına bağlı bir atış hatası değildir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi bir atış hatası olarak değerlendirilemez?

Soru 17. Hangisi tabanca ile atış pozisyon değildir?

Soru 18. Aşağıdaki bölümlerden hangisi poligonda yer alan hatlardan değildir?

Soru 19. Silah taşıma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisinde silahın tanımı tam olarak verilmiştir?

Soru 21. Gaz tabancaları hangi grup silahlar arasında yer alır?

Soru 22. Hasan silah kullanması gereken bir durumla karşılaşır. Silahını kılıftan çıkarır ve sürgüyü çekerek dolduruş yaptıktan sonra silahını hedefe doğrultarak tetiğe basar. Ancak horoz düşmesine rağmen silahın ateş etmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23. 6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

Soru 24. İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 25. Çap nedir?

User Details