66. ÖG Temel Eğitim Sınav Sorularını Çöz

Başlayınız..

Soru 1. İş Kanuna’na ‘Gece, en geç 20.00”da başlayarak en erken saat 06.00’a kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir.” İş Kanunu’na göre çalışan bir özel güvenlik görevlisinin gece mesaisi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygulanmaz?

Soru 2. Özel Güvenlik görevlisi hangisinden yararlanamaz?

Soru 3. Türk Ceza Kanunu’na göre; “Gece, Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir.” Bu konuda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi önleyici amaçla kimlik sorma yetkisi kullanamaz?

Soru 5. “Özel hayatın gizlilik alanına; aranılan suç delilinin hacim ve ağırlığı kadar bakılmalı, ayrıntıya girilmemelidir” ifadesi hangi kavramın tanımıdır?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?

Soru 7. Bir kuruluşun özel Güvenlik kapsamına alınmasında veya çıkarılmasında kimin iradesi esas alınır?

Soru 8. Saçını atkuyruğu şeklinde bağlamış, kulağında küpe olan ve sakal bırakmış üniformalı bir özel güvenlik görevlisi için ne yapılmalıdır?

Soru 9. Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde, kesintisiz 12 ay pirimi ödenen özel güvenlik görevlisinin hangi hakkı ortaya çıkar?

Soru 10. Aşağıdaki olaylardan hangisini polise bildirmek gerekmez?

Soru 11. Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez ?

Soru 12. Özel güvenlik hizmetleri uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin uygulama alanı bulduğu alanlardandır?

Soru 14. Özel güvenlik komisyonunun görevlerinden değildir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi arama esnasında en çok kısıtlanan özgürlüktür?

Soru 16. Özel Güvenlik birimleri ve özel Güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini ……… gün içerisinde valiliğe verir. Boşluk alana hangi aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekmektedir?

Soru 17. Özel Güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisinin esas kaynağı hangi kanundur?     Soru 18. Aşağıdaki yerlerden hangisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak kanunlarca serbest bırakılmıştır?

Soru 19. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?Soru 20. Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi özel Güvenlik şirketi yöneticisinde aranan şartlardan değildir?

Soru 22. Görev bölgesinde devriye gezerken özel güvenlik görevlisi Ramazan’ın; Güvenlik zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini zorlaştırmak ve kafalarını karıştırmak düşüncesiyle, kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş kapısını beklenmedik, belirsiz ve kısa bir sürede tekrar kontrol etmesi aşağıdaki devriye şekillerinden hangisi ile ifade edilir?

Soru 23. Özel güvenlik görevlileri bu görevi devam ettirirken maç izlemeye gelen aşağıda belirtilen şahıslardan hangisine aranmaları özel hükümlere bağlı şahıslar prosedürü uygulanmaz?

Soru 24. Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir parçası, birçok direnme ve saldırılarda, izinsiz gösteri yürüyüşü ve protestolarda kullanılan en uygun savunma, püskürtme ve dağıtma silahı olan copun kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 25. Esenboğa Hava Limanı dış hatlar control ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-RAY cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?Soru 26. Sentetik Cannabinoid ismi altındaki birçok maddeden oluşan, tamamen kimyasal olan, bazı bitkilerin yapraklarına karıştırılarak ortaya çıkarılan, halüsinasyon hayal görme, geçici körlük, geçici felçlik, ortam seçememe, nerede olduğunu hatırlayamama gibi zararlı etkileri bulunan, bağımlılık yapan, son zamanlarda medya gündeminde yer alan ve birçok gencin ölümüne neden olan, vücutta ağır hasar meydana getiren madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi olay yerine intikal eden ilk ekip tarafından alınacak koruma tedbirlerinden değildir?

Soru 28. Zor kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 29. Özel güvenlik görevlisinin silah kullanma yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 30. Zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangilerinin yerine gelmesi gerekir?

I. Haksız bir saldırının olması
II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması
III.Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması
IV.Orantılı karşılık verilmesi

Soru 31. Delillerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

Soru 32. Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi tutanaklar için yanlış bir bilgidir.

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin yakalama, arama, zor kullanma yetkisine ilişkin doğru ifadedir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi açısından “yetki” kavramının özelliklerinden değildir?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli paket olayında yapılması gereken hareket tarzlarından birisidir?

Soru 37. Devriye görevi yapan özel güvenlik görevlilerinde aşağıdakilerden hangi teçhizat malzemesi bulunmaz?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?

Soru 39. Güvenlik yapılanmasında aşağıdakilerden hangisi iç halkada bulunur?

Soru 40. Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşkeye tehlikeli veya yasak maddelerin sokulmasını engellemeye yönelik kullanılır? I-Metal dedektörü II-Kartlı geçiş sistemi III-X-ray cihazı

Soru 42. Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisinin ana kullanım amacı bir yerleşkeye izinsiz giriş-çıkış yapılmasını engellemek veya kontrol etmek için değildir?

Soru 43. Kontrol noktasında eşyasını aratmak istemeyen şahısla ilgili aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 44. Baş çene pozisyonu verilirken hangi uygulama yanlıştır?

Soru 45. Suni solunumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 46. Kanama kalp atımları ile uyumlu, kesik kesik ve açık parlak ise ne çeşit bir kanamadır?

Soru 47. Kanamalarda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 48. Hangi yaranın mikrop kapma ihtimali düşüktür?

Soru 49. Hangisi kimyasal yanıklara örnektir?Soru 50. Donmuş bir kişiye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 51. Sara krizinde hangi uygulama doğrudur?

Soru 52. Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır?

Soru 53. Deprem sırasında Market veya alışveriş merkezinde olunduğu zaman yapılacak işlerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 54. Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir?

Soru 55. İyi bakım ve kontrolü yapılmış modern yangın algılamaalarm ve söndürme sistemleri karşısında; manüel sistemin (elle müdahale) en büyük dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozunun özelliklerinden değildir?

Soru 57. Yoğun dumanlı bir yangın ortamında tahliye işleminde hangi davranışlar yapılır?


Soru 58. Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan kişiye aşağıdakilerden hangisi doğru uygulanır?

Soru 59. Yangın olaylarında itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak için güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken davranış hangisidir?

Soru 60. Aşağıdakilerden hangisi Eroin maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?

Soru 61. Esrar maddesi için aşağıdakilerden hangis yanlış değildir?

Soru 62. İletişim sırasında oluşturulan mesajın anlaşılır olmasını aşağıdaki unsurlardan hangisi bozar?

Soru 63. Özel güvenlik personelinin iletişim becerisinin temel unsurlarından olan mesajları oluşturan kişi ya da kuruma iletişim unsuru olarak ne denir?

Soru 64. Özel güvenlik görevlisine şikayetini ileten bir kimsenin hangi davranış biçimi şikayetinin anlaşılmasını engeller?

Soru 65. Bir mesajın özel güvenlik personeli tarafından tam olarak anlaşıldığının kontrolü durumuna aşağıdaki kavramlardan hangisine uygundur?

Soru 66. Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze iletişim biçimi değildir?Soru 67. Bir özel Güvenlik personelinin kendisine anlatılan şikayeti dinlerken yapmaması gereken hareketler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 68. Aşağıdaki tanımlardan hangisi empatik dinlemenin tanımlarından değildir?Soru 69. İletişim sırasında özel güvenlik personelinin mesajı tam ve eksiksiz anlamasını aşağıdaki unsurlardan hangisi etkilemez?

Soru 70. İletişimin etkisini artıran unsurlardan en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 71. Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili değildir?

Soru 72. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 73. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iletişimin temel öğeleri eksiksiz olarak verilmiştir?Soru 74. “Davranışların oluşumunda insan zihni az ya da çok rol oynaya bilir. Eğer zihin bu davranışta rol oynuyorsa buna bilinçli davranış, eğer zihin fazla bir rol oynamıyorsa o zaman da bilinçsiz davranış denir.” Aşağıdakilerden hangisi bilinçli davranışa örnek oluşturmaz?

Soru 75. Aşağıda grupların fonksiyonları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 76. Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?

Soru 77. Toplumsal Psikolojisi açısından aşağıdakilerden hangisi çatışma nedenleri arasında yer almaz?

Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık çeşitlerinden birisi değildir?

Soru 79. “Bir toplumsal olayda topluluk içerisindeki provokatör ve atılganların söz ve daha ziyade eylemleri doğrultusunda hareket eden kimselere” ne denir?Soru 80. Aşağıdakilerden hangisi “yasadışı olaylarda güvenlik güçlerine karşı uygulanan eylem taktikleri arasında” yer almaz?Soru 81. Aşağıdakilerin hangisi kitlelerin genel özellikleri arasında yer almaz?Soru 82. Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın 34.maddesine göre toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin sınırlandırılması nedenleri arasında yer almaz?

Soru 83. Grup dinamiği konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 84. Koruma personelinin amacı; önemli kişiye gelebilecek zararı engellemek ve………………… uzak tutmaktır. Personel yapısı bu görevi eksiksiz yürütebilecek şekilde oluşturulmalı, unvanları ve yürütecekleri görevleri de birbirine………………… şekilde tanımlanmalıdır. Yukarıdaki ifadede boşluklara Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?Soru 85. Aşağıdakilerden hangisi Ekip Amirininin görevlerinden değildir?

Soru 86. Korunan kişinin yapacağı ziyaret amacına göre öncü ekip ilk olarak kabul ve karşılamayı yapacak yetkili ile irtibata geçer. Programdaki aktiviteler ile ilgili görüş alış verişinde bulunur. Kontrol listesi gözden geçirilerek toplanan bilgiler çerçevesinde koruma planı hazırlanır. Yukarıdaki ifadede boşluklara Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 87. Yakın koruma organizasyonlarında güvenliği destekleyici ve kontrolü sağlayıcı özellikte olan kimlik kartlarının oluşturulması ve uygulanmasının amacı hizmet veren personelin ve koruma personelinin tanınmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi Bu kimlik kartları uygulamasında dikkat edilecek hususlardan değildir?

Soru 88. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumanın amaçlarından değildir?

Soru 89. Korunan kişiye bir saldırı gerçekleştiğinde koruma personelinin yapacağı işler öncelik sırasına göre nasıl olmalıdır?

I-Saldırı etkisiz hale getirilir
II-Korunan kişiye kalkan olunur
III-Korunan kişi uzaklaştırılır

Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi kapalı ve kontrollü yer toplantılarında koruma görevlileri için avantaj sağlayan durumlardan değildir?

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye ait bilinmesi gereken hususlardan değildir?

Soru 92. Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?

Soru 93. Komisyon tarafından, özel güvenliğin görev alanı olarak tanımlanmış bölgede emniyet ve asayişle ilgili konularda asıl yetki……………................cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar?Soru 94. Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?

Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi Genel Kolluğun görevlerinden değildir?

Soru 96. Personelinin tesise girişlerini güvenlik altına almak ve aynı zamanda personelin mesai saatlerine karşı davranışlarını kayıt altına almak isteyen A firması, aşağıdaki hangi güvenlik ve sistem cihazlarını kullanmalıdır.

Soru 97. İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir?

Soru 98. Aşağıdakilerden hangisi başlangıç yangınlarına müdahale eden ekiptir?

Soru 99. Nokta görevlisinin görevine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 100. Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?

User Details