4 Aralık 67. ÖG Sınavı Silah Sorularını

Başlayınız..

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

  1. Kapak takımının çıkartılması
  2. Şarjörün çıkartılması

III. Yerine getiren yayın çıkartılması

  1. Namlunun çıkartılması
  2. Tabancanın boşaltılması

Soru 2. Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangi seçenek daha kapsamlı olarak iyi atıcıyı ifade etmektedir?

Soru 4. Sağ el ile silah kullanan bir kişinin, tetik parmağını yerleştirme hatasını yapması sonucu vuruşları hedefin hangi yönünde toplanır?

Soru 5. Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6. Doğru nisan alma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7. Kalibre nedir?

Soru 8. Boş kovan üzerinde hangi iz yoktur?

Soru 9. Bir koruma görevlisinin kişisel araç- gereçlerinde aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?

Soru 11. Namlu içindeki girintilere ne denir?

Soru 12. Atış sırası bekleyen fişeğin işgal ettiği yere ............. denir? Boş bırakılan yere uygun olanı işaretleyiniz.

Soru 13. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ........... denir? Boş bırakılan yere uygun olanı işaretleyiniz.

Soru 14. Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye ne denir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?

Soru 16. Yerine getiren yay kırıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Soru 17. Tırnak kırıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Soru 18. Tetiğe basıldığında horoz düşüp ateşleme gerçekleşmediğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 19. Atış yapılmamış olsa da silahın ana parçalarının el yordamıyla sökülerek yağlanıp temizlenmesi hangi bakım türüdür?

Soru 20. Silah temizliğinde kullanılan, ucuna bez veya fırça takılan, metal veya plastikten yapılan çubuğa ne denir?

Soru 21. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol hangi şıkta doğru verilmiştir?

Soru 22. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

Soru 24. Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 25. Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parça sağlar?

User Details