5 Mart 69. ÖGG Temel Eğitim Sınavı Silah Soruları Çöz

Başlayınız..

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından birisi değildir?

Soru 2. Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?

Soru 3. Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?

Soru 4. Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5. Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca horoz nereye vurarak fişeği patlatır?

Soru 6. Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?

Soru 10. Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11. Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12. Silah ile atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli bir atış yapılamaz?

Soru 13. Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir?

Soru 14. Toplu tabancalarda tırnak nerededir?

Soru 15. Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?

Soru 16. Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?

Soru 17. Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne ad verilir?

Soru 18. Göz, gezin üst kenar orta noktasından, arpacığın silme üst tepesinden hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hattın adı nedir?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

I- Kapak takımını çıkart

II- Şarjörü çıkart

III -Yerine getiren yayı çıkart

IV- Namluyu çıkart

V- Tabancayı boşalt

Soru 20. İcra yayının (yerine getiren yay) görevi nedir?

Soru 21. Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden değildir ?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerden birisidir?

Soru 24. Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?

Soru 25. Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

User Details