69. Dönem ÖG Sınav Soruları ile Cevapları

Başlayınız..

Soru 1. Özel Güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Soru 2. Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla .................. yaptırmak zorundadır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 3. Özel Güvenlik Komisyonunun başkanı kimdir?

Soru 4. 5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda tanımlanan adli kolluk gücüdür?

Soru 6. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde Özel Güvenlik Görevlilerinin sivil kıyafetle görev yapmalarına kim izin verir?

Soru 7. Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?

Soru 9. Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?

Soru 10. Silahlı olarak görev yapacak bir özel güvenlik görevlisi en az hangi okul diplomasına sahip olmalıdır?

Soru 11. Görev alanında bir suçla karşılaştığında, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik birimlerinin ve görevlilerinin  görevi değildir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin haklarından biri değildir?

Soru 13. Aşağıdaki yerlerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kimlik sorabileceği yerlerden birisi değildir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi kapsamında yer almaz?

Soru 15. Konusu suç teşkil eden emirle karşılaşan güvenlik görevlisinin yapacağı

hareket hangi şıkta doğru olarak belirtilmiştir?

Soru 16. İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?

Soru 17. Zor kullanma ve yakalama yetkilerini kullanan özel güvenlik görevlisi ne yapar?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 19. Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri tespit eder?

Soru 20. Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliK personelinin görevlerinden değildir?

Soru 22. X-ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajların mesafe aralığı en az kaç cm olmalıdır?

Soru 23. Hayat kurtarmak amacıyla hava yoluaçıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmu kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne denir?

Soru 24. Esenboğa Hava Limanı dış hatlarkontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-ray cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi kontrollü geçiş sistemleri arasında yer almaz?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi organik madde kapsamında değerlendirilir?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi yapıları içerisinde yer almaz?

Soru 28. Solunum durması tespit edilen bir kişide kaç dakika içinde suni solunuma başlanmalıdır?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının özelliklerinden biri değildir?

Soru 30. İlk yardım uygulamalarında araç içindeki yaralıyı taşıma tekniğine ne ad verilir?

Soru 31. Yaşamın korunması ile ilgili öncelikler olan ''Airway, Breathing ve Circulation'' kelimelerinin baş harfleriyle oluşmuş ilk yardımın ABC'si olarak tanımlanan terimler hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelere örnek verilemez?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi dış kalp masajı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaz?

Soru 34. Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 35. 35...........;ısı, ışın, elektrik veya kimyasal maddelere maruz kalma sonucunda deri ve derialtı dokularda meydana gelen bir çeşit yaralanmadır.'' Yukarıdaki tanıma göre noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

Soru 36. 36.............'', kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasıdır.Eklemin normal hareket sınırının ötesine bükülmesi ve gerilmesi sonucu, kapsül ve ligamentlerin zedelenmesi veya yırtılmasına ''................'' denir. ''...............'' ise, eklemi oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılmasıdır. Yukarıdaki noktalı bölümlere yazılması gereken kelimeler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 37. Aşağıda verilen yangın çeşitlerinden hangisinde yangın söndürme maddesi olarak köpük ve su kullanılmaz?

Soru 38. Gece nöbetten çıkarak evine gelen Ali, eve girdiğinde yoğun bir koku ile karşılaşmış ve güvenlik görevlisi olan ev arkadaşını salonda baygın ve yerde yatar halde görmesi üzerine aldığı tedbirlerden bazıları aşağıda verilmiştir.

1- Yoğun kokudan dolayı tüm kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırmaktadır.

2- Doğal gaz kaynağının vanalarını kapatmıştır. 

3 -112’yi aramıştır.

Buna göre Ali’nin evindeki sorun aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 39. Sallantı ve yeryüzü çatlamasına bağlı olarak binaların ve dikili yapıların zarar görmesi depremlerin en temel sonuçlarından biridir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi depremin en temel sonuçları arasında yer almaz?

Soru 40. Yangın çıkmış çok katlı bir binada yapılması gerekenlerden bazıları aşağıda verilmiştir.

1. Yangın merdiveni vasıtası ile binadan uzaklaşmak.

2. Kapalı alandan açık alana çıkma imkânı yok ise duman girişini engelleyici tedbirler almak.

3. Yangın çıkışlarını takip ederek binayı terk etmek. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi yangın mahallindeki tehlikelerden değildir?

Soru 42. Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?

Soru 43. Gaz yangınlarında ilk önce uygulanması gereken söndürme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44. Merkezi sinir sistemini uyuşturan, haşhaş bitkisinin kozasından elde edilen, kesin bağımlılığa neden olan; teneffüs yoluyla, sindirim yoluyla ve deri altına zerk yöntemiyle kullanılan ayrıca tedavi edilmezse ölümcül olabilen uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 45. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 46. Toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek amacıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere veya toplumca sevilen kişilere yöneltilen saldırılara .......................denir.

Yukarıdaki noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevlisinin dikkat edeceği hususlardan değildir?

Soru 48. Önemli kişinin; 24 saat esasına göre ikametinde, ofisinde, yaya ve araçlı organizasyonlarda fiziksel ve itibar düşürücü saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ne ad verilir?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi öncü çalışmasında araştırılması gereken hususlardan biri değildir?

Soru 51. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin türlerinden biri değildir?

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek esaslardan değildir?

Soru 53. 53-......................düzeni önemli kişi araçtan inmekte olduğu anda başlar, araca bindikten sonra ..................... dönüşür.

Yukarıdaki noktalı bölümlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 54. Alışveriş merkezinde X-Ray cihazından geçerken, silahı bulunan ve kimliğini ibraz etmeyen kişilere nasıl davranılmalıdır?

Soru 55. Korunan kişinin yakın çevresinde, ikametinde, iş yerinde ve bulunduğu her ortamda korunmasını sağlamak için çevresinde bir takım güvenlik halkaları oluşturularak yapılan koruma metodu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensipleri arasında sayılmaz?

Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun ortak yetkilerinden birisidir?

Soru 58. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan olaylarda, genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar?

Soru 59. Telaffuz hangi iletişim türünün unsurlarından biridir?

Soru 60. Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu ................... genel kolluğa bildirir. Cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki hangi ifade ile tamamlanmalıdır?

Soru 61. Özel Güvenlik Görevlisi Ahmet, görevi ile ilgili olarak Amiri Cenk’ten aldığı talimatları net bir biçimde anlayamadığını kendisine ifade etmiştir. Yukarıda anlatılan durum iletişim süreçlerinden hangisini tanımlamaktadır?

Soru 62. Bir insanın başkasına karşı doğal sevgiyle bakması, yakınlık duyması, sıcak davranması neyin işaretidir?

Soru 63. Korku ve bilgisizliğin doğurduğu bir durumdur. Emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisiyle meydana gelen kontrolsüz hareketlere yol açar.” Bu ifadeler aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Soru 64. Aşağıdakilerden hangisi grubun oluşum nedenleri arasında yer almaz?

Soru 65. Sözlü iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar arasında hangisi yer almaz?

Soru 66. Dinleyicinin konuşana, anlattığı ile ilgilendiği, onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 67. İletişim sürecinde kaynaktan gelen iletileri belli biyolojik ve psikososyal süreçlerden alıp yorumlayan ve bunlara sözlü, sözsüz tepkide bulunan kişi ya da grupla ne ad verilir?

Soru 68. Özel güvenlik görevlisinin kendisine soru soran birini dinlemesinde doğru olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 69. Şuurlu fertlerden ve özellikle aralarında teşkilatlanma bağları ve karşılıklı görevler bulunan kişilerden oluşmuş insan yığınlarına ne ad verilir?

Soru 70. İletişimin ..... bilmek, başarılı iletişimin .....şartlarından biridir” Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir?

Soru 71. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin öğelerinden biri olan “kaynak” öğesinin tanımıdır?

Soru 72. Nedensiz yere oğluna bağırıp çağıran bir babanın, esasında oğluna değil de onun ihtiyaçlarını karşılayamadığı için kendi kendine öfkeli olduğunun farkına varması aşağıdaki iletişim türlerinden hangisine örnektir?

Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden değildir?

Soru 74. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özelliklerinden birisi değildir?

Soru 75. Kullanma zorunluluğu ortaya çıkması durumunda, cop vücudun hangi kısmına vurulmalıdır?

Soru 76. Bir huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetişmiş elemanlardır. Eylemin önceden planlandığı şekilde amacına ulaşabilmesi için inceden inceye hesaplanmış hareket tarzı sergilerler. Bu ifadelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?

Soru 77. Toplumsal olaylarda “caydırıcılık” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede özel güvenlik görevlisinin uygulayacağı genel ilkelerden değildir?

Soru 79. Kuvvet kullanılması ifadesinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaz?

Soru 80. Ortak fikirlerle hareket eden ve aynı heyecanı taşıyan, teşkilatsız ve sürekli olmayan, kendiliğinden oluşan insan yığınlarına” ne denir?

Soru 81. Özel güvenlik görevlisi Mustafa görev alanı içerisinde bir toplumsal olayla karşılaşır. Aşağıdakilerden hangisi bu olayda karşılaşabilecek kişi tipleri arasında yer almaz?

Soru 82. Yaya olarak ifa edilen devriye hizmetleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 83. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasının amacı değildir?

Soru 84. Zor kullanırken aşağıdaki unsurlardan hangileri birlikte aranmalıdır?

Soru 85. Zor kullanma yetki aşamalarına ilişkin hangi sıralama doğrudur?

Soru 86. Adli yada idari bir işleme mesnet (dayanak) olması amacıyla belgelenmesi gereken olayın, durumun veya sözlerin tespit edenler tarafından olduğu gibi yazıya dökülerek imzalanan belgeye.....................denir?

Yukarıdaki noktalı bölüme gelmesi gereken doğru kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi olay yerine ulaşıldığında yapılması gerekenlerden değildir?

Soru 88. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçilmesine ne denir?

Soru 89. Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ömer, görev alanı içerisinde düşürülen bir bayan cüzdanını emanete alır. Birkaç saat sonra müracaatta bulunan bir bayan cüzdanını düşürmek suretiyle kaybettiğini bildirir. Söz konusu cüzdanın müracaatçı bayana ait olduğu anlaşıldıktan sonra Ömer cüzdanı sahibine iade ederken aşağıda belirtilen hangi tutanağı tutmalıdır?

Soru 90. Devriyenin dış görünüşü ve görevinde taşınması gereken araç ve gereçleri kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisi kapsar?

Soru 91. Üniformalı devriye hizmetinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 92. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevlerinden değildir?

Soru 93. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?

Soru 94. Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için aşağıdaki belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

Soru 95. Ahmet isimli şahıs sokak ortasında bir mağduru bıçak ile gasp ediyor. Bu durumda kimin ne yapmaya yetkisi yoktur?

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerindendir?

Soru 97. Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı yere ........... denir. Yukarıdaki noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 98. Özel güvenlik görevlisi Mehmet, hırsızlık yaptığını tespit ettiği şahıs hakkında hazırladığı tutanakta belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 99. Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapar?

Soru 100. Olayla ilgili rapor tanziminde aşağıdakilerden hangisinin belirtilmesi önemli değildir?

User Details