70. Özel Güvenlik Silah Soruları Çöz

Başla..

Soru 1. Özel güvenlik görevlisi Serhat silahı ile isabetli atış yapamamıştır. Bu aşağıdakilerden hangisinde sorun olduğunu gösterir?

Soru 2. Silahın seri atış konumuna getirilerek hedeflerin görüldüğü istikametler tamamen taranarak yapılan atışın adı nedir?

Soru 3. Silahı ile atış yapan özel güvenlik görevlisinin yaptığı atış sonrasında boş kovan dışarı çıkmamış ve ilk atıştan sonra ikinci atışı yapamamıştır. Bunun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi silah temizliği ve bakımı konusunda dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi ileri seviye atış tekniklerinin çalışma şekillerinden biri değildir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonlarından değildir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi silahın sürgü takımında bulunan parçalardan biri değildir?

Soru 8. Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır?

Soru 9. Yarı otomatik tabancalarda ‘fişek yatağı’ hangi parça ile bitişiktir?

Soru 10. Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı elemanlarındandır?

Soru 12. Delici, kesici ve ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi seyyar gezin özelliklerinden değildir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlayan parçadır?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi MP5’in özelliklerinden değildir?

Soru 16. Çap nedir?

Soru 17. Çıkarıcı silahın hangi ana parçası üzerinde bulunur?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahın ana parçalarından değildir?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğine hız, dönüş, ve yön vererek hedefe göndermeye yarar?

Soru 20. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibata ne ad verilir?

Soru 21. Rayyür nedir?

Soru 22. Kurma kolu ve emniyeti hangi tip silahta vardır?

Soru 23. Mermi çekirdeğinin hedefe gitmesini silahın hangi parçası sağlar?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlar üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir?

Soru 25. Barut gazının mekanizma başı üzerine gelmesini sağlayan mekanizmanın adı nedir?

User Details