70. Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz

Başla..

Soru 1. Cop, kolluk birimleri ve özel güvenlik çalışanları tarafından aşağıda belirtilen hangi amaç için kullanılmaz?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu olmadıkça copla vurulabilecek yerlerden biridir?

Soru 3. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadır?

Soru 4. Nedenlerine göre değerlendirildiğinde, mevcut sistemi beğenmeyip, değiştirmek isteyen kişi veya grupların, ideolojilerini beğenmedikleri kişilere karşı gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri suikast türüne ne ad verilir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi yakın korumanın amaçlarından biri değildir?

Soru 6. Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini otuz gün içerisinde nereye verir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden biri değildir?

Soru 8. Önemli kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı kullanılan daimi veya geçici olarak kullanılan maddi veya teknolojik tedbirlere ne ad verilir?

Soru 9. Korunan kişinin en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan, korunan kişinin izin verdiği yakınları ve güvenlik kontrolünden geçmiş kişiler girebildiği en güvenli ve en önemli halkaya ne ad verilir?

Soru 10. Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?

Soru 11. Önemli kişinin can güvenliğine karşı merdivenlerde sağlanan korumada hangisi doğru değildir?

Soru 12. Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?

Soru 13. Ülkenin genel emniyet ve asayişinden kim sorumludur?

Soru 14. Genel olarak adli arama kararı vermeye kim yetkilidir?

Soru 15. Adli kolluk görevlileri adli görevleriyle ilgili kimin emri altındadır?

Soru 16. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre, kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetlerinin şirketlere gördürülmesi kimin iznine bağlıdır?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan değildir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?

Soru 19. Özel Güvenlik Komisyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 20. İllerde Özel Güvenlik Komisyonu başkanı kimdir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yerine getirebileceği bir görevdir?

Soru 22. Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni kim tarafından verilir?

Soru 23. 1) Polis 2) Jandarma 3) Sahil Güvenlik 4) Orman Muhafaza Memuru 5) Özel Güvenlik

Yukarıdakilerden hangisi genel kolluk teşkilatı arasında sayılamaz?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenliğin yetkilerinden değildir?

Soru 25. Yakalama yetkisinin kaynağı hangi kanundur?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi Özel güvenliğin uygulama alanı değildir?

Soru 27. Katı, sıvı, gaz halindeki patlayıcı maddelerin reaksiyon ve şok etkisiyle meydana gelen yüksek derecede ısı, ses, gaz ve basınç meydana gelerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır?

Soru 29. İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemesi Kanununa göre kanunda yazılı görevleri yapmak polisin hangi görevini ifade eder?

Soru 30. Görevi esnasında bir suçla karşılaşan Özel Güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Soru 31. Aşağıdaki suçlardan hangisi Özel güvenlik görevlisi olmaya engel değildir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi cop çeşitlerinden değildir?

Soru 33. Özel Güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 34. PVSK’ya göre aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Soru 35. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına kim tarafından izin verilir?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi bir devriye yöntemi değildir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Soru 38. Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapabilir?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi açısından “yetki” kavramının özelliklerinden değildir?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi kişileri arama yöntemlerinden değildir?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi tutanaklarda olmazsa olmazlardandır?

Soru 42. Aşağıdaki hangi yerlerde nokta hizmet amacıyla nokta kurulmaz?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi yakalanan şahıslara uygulanacak tedbirlerden değildir?

Soru 44. El detektörü ile yapılan kontrolde el detektörünün incelenecek bölge ile mesafesi ne kadar olmalıdır?

Soru 45. Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde yakalama tedbirine başvuramaz?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Soru 47. Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine ………….denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın temel şartları arasında değildir?

Soru 49. Çocuklara kelepçe takılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 50. Olaya usulüne göre müdahale etmek, olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak, olay yeri ve maddi suç delillerini korumak, kontrol altında tutmak ve daha sonra gelen ekiplere olay yeri hakkında bilgi vermek aşağıdakilerden hangisinin temel görevidir?

Soru 51. Olay yerinde ki ilk ekip aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen delillerin faydalarından değildir?

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen delillerin özelliklerinden değildir?

Soru 54. Mevlana’nın “kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirine zarar vermeden de birlikte yol almanın mümkün olduğunu” sözü, başarılı bir iletişim kurmak ve toplumsal uyumu sağlamak açısından aşağıdakilerden hangisinin önemli olduğunu vurgulamaktadır?

Soru 55. Özel Güvenlik Amiri Zeki, tesis koruma ve güvenliği ilgili bilgilendirici bir konuşma yapıyorsa bu konuşmada aşağıdakilerden hangisini bir ölçüt olarak görmemelidir?

Soru 56. Aşağıdaki kalabalık türlerinden hangisi diğerlerine göre farklılık gösterir?

Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?

Soru 58. Aşağıdakilerden hangisi topluluklara müdahale prensiplerinden birisi olamaz?

Soru 59. Gruplar, kuruluş biçimlerine göre “Doğal Gruplar” ve “Kurulmuş Gruplar” olarak tasnif edilebilir. Bu yönüyle aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklılık göstermektedir?

Soru 60. Yasadışı göstericilerin dağıtılması için yapılması gerekenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 61. Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişmelerin grup üyeleri üzerinde ve bu grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkileri ifade eden terim/kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi bomba elamanlarından değildir?

Soru 63. Alış veriş merkezinde görevli güvenlik personeli bir yangını gördüğünde ilk olarak ne yapmalıdır?

Soru 64. Aşağıdakilerde hangisi bombayı harekete geçiren düzeneklerden değildir?

Soru 65. Metal detektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?

Soru 66. X-RAY cihazı başında çalışan ÖGG Ahmet için “Radyasyon Yönetmeliği” ‘ne göre maruz kalabileceği radyasyon yıllık doz sınırı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir.

Soru 67. Sprinkler Sistemi nedir?

Soru 68. Aşağıdakilerden hangisi biometrik sistemlerinden biri değildir?

Soru 69. İlk yardım nedir?

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının yaşam bulguları ile ilgili önemli göstergelerden değildir?

Soru 71. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlardan hangisine bağlı değildir?

Soru 72. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi sara nöbeti geçiren bir kişiye yapılması gereken işlemler arasında yer almaz?

Soru 74. Aşağıdakilerden hangisi donmalarda yapılacak ilkyardım işlemleri arasında yer almaz?

Soru 75. Aşağıda yazılı hangi durumda boğucu sargı (turnike) uygulaması uygun bir yöntem değildir?

Soru 76. Reflekslerin ortadan kalkması ve kişilerin ağrılı uyaranlara cevap vermemesi durumuna ....................denir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 77. Eklemi oluşturan kemiklerden bir yada bir kaçının yerinden ayrılmasına ....................denir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 78. İnsanlarda, emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne ad verilir?

Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi yangın çeşitlerinden biri değildir?

Soru 80. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 81. Manevi kültür öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Soru 82. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin sonuçlarından biri değildir?

Soru 83. İnsan ve hayvanların gözlenebilir ve ölçülebilir hareketlerine ne ad verilir?

Soru 84. Demirin paslanması aşağıdakilerden hangisine tipik bir örnektir?

Soru 85. Gelişen teknolojiyle birlikte yangınlarla mücadelede etkin bir rol oynayan yangın algılama sistemleri aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?

Soru 86. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde özel güvenlikçilerin yapması gereken davranışlardan biri değildir?

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi deprem sonrası alınacak tedbirlerden biri değildir?

Soru 88. Aşağıdakilerde hangisi merkezi sinir sistemini yavaşlatan uçucu maddelerden değildir?

Soru 89. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 90. İletişim sürecinde kaynağa geri gönderilen bilgi ya da iletiye ne ad verilir?

Soru 91. Vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen, zarar görüldüğü hâlde kullanımının bırakılamaması, ara verdiğinde yoksunluk belirtileri göstermesi ve zamanla kullanım sıklığının ve dozunun artırılması haline ………….denir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa gelecek olan kavramdır?

Soru 92. İletişim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Soru 93. Bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

Soru 94. Koruma Çemberinde “iç halka”da aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi Maslov’un motivasyon kuramındaki ihtiyaçlar arasında yer alır?

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleme için düzeltmek zorunda olduğumuz alışkanlıklardan biri değildir?

Soru 97. Duyu organlarımızdan beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve adlandırılması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

Soru 98. Toplumsal taraflar arasında etkinlikler, ilişkiler ve davranışlar bağlamında yaşanan uyumsuzluklara ne ad verilir?

Soru 99. Dinleyicinin konuşana, anlattığı ile ilgilendiği, onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 100. Diğer kişinin bakış açısını fark etme” ifadesi aşağıdaki perspektiflerden hangisini açıklamaktadır?

User Details