71. Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz

This text will appear before the quiz and you can write HTML in it.
It will also be shown in the quiz list. Use the "Read More" button to separate which part will show in the list.

For Friend Answers Compare Tests, you can filter this text with the following:
[original_taker]This text shows up for the quiz takers that create the initial results and URL.[/original_taker]
[friend_taker]This text shows up for friends who followed a user-generated URL and compare their answers.[/friend_taker]

Soru 1.  Aşağıdakilerden hangisi "konusuna göre" rapor çeşitleri arasında yer almaz?

Soru 2. Suç işleyen bir kişi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 3. Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini otuz gün içerisinde nereye verir?

Soru 4. 5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?

Soru 5. Zor kullanma şartları’ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 6. Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Adil, hırsızlık suçu işlerken suçüstü olarak saat 24.00'te yakaladığı şüpheliyi bir odada bekleterek sabah saat 08.00'de genel kolluğa bildirmiş ve teslim etmiştir. Yapılan işlemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7. X-Ray cihazında kontrol edilecek paket ve bavullar taşıma bandına konulurken aralarında en az olması gereken mesafe aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 8. Korunan kiĢiye bir saldırı gerçekleĢtiğinde koruma personelinin yapacağı iĢler öncelik sırasına göre nasıl olmalıdır? I- Saldırı etkisiz hale getirilir II- Korunan kiĢiye kalkan olunur III-Korunan kiĢi uzaklaĢtırılır

Soru 9.  Hangisi kaynağın (verici) yolladığı mesaja hedefin (alıcı) verdiği cevap anlamına gelen geribildirim öğesinin etkili olmasını sağlayan özelliklerden değildir?

Soru 10. Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?

Soru 12. Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?

Soru 13. Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve / veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne isim verilir?

Soru 14. Özel güvenlik görevlisi Naci, görev yaptığı hastanenin bahçesinde elinde bir bayan çantası ile hızla koşmakta olan erkek şahsı hırsızlık şüphesi ile yakalamıştır. Genel kolluğa bilgi verdikten sonra çantanın yakalanan şahsın annesine ait olduğunun anlaşılması üzerine yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15.  Kapı dedektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?

Soru 16. Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ali, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Ali’nin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 17. Abdullah AYDIN’A ait özelliklerden hangisi özel güvenlik şirketinde yönetici olmasına engeldir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 19. Özel güvenlik personelince silahlı olarak kişilerin korunması İllerde hangi makamın iznine bağlıdır?

Soru 20. Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangi tutanağı tanzim edemez?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi bir aracın şüpheli araç olup olmadığını anlamak konusunda bilgi vermez?

Soru 22.  Herhangi bir patlama olayında özel güvenlik görevlisinin görevleri hangisi olamaz?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozunun özelliklerinden değildir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?

Soru 25. “Milli Güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin yazılı emriyle korumakla yükümlü bulunan yerlerde, kişinin üstlerinde, aracında, özel kâğıtlarında ve eşyasında yapılan arama işlemidir.” Yukarıda tanımı yapılan arama türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26. Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmek istemeyen kişiye ne yapılır?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir?

Soru 28. Esenboğa Hava Limanı dış hatlarkontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-ray cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29. Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış (hazırlanmış) biçimine ne denir?

Soru 30.  Aşağıdakilerden hangisi araç kontrol noktasında araçların aranma sebebi değildir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaç ve fonksiyonları olarak sayılamaz?

Soru 32. Kurum içi iletişimde çalışanların isteklerini ve beklentilerini yöneticilere bildirmesi hangi isimle adlandırılır?

Soru 33. Yanma olayının meydana gelebilmesi için aşağıdaki birleşimlerin hangisi gereklidir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımcının özellikleri ile uyumsuzdur?

Soru 35.  Aşağıdakilerden hangisi copla öncelikli vuruş bölgelerinden değildir?

Soru 36. Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekanda gerçekleşmesi kavramı aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?

Soru 37. Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapabilir?

Soru 38. Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?

Soru 40. Yanma olayının meydana gelebilmesi için aşağıdaki birleşimlerin hangisi gereklidir?

Soru 41. Özel güvenlik görevlisi Levent, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?

Soru 42. Uyuşturucu maddelere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 43. Şuurlu fertlerden (kişi) ve özellikle aralarında teşkilatlanma bağları ve karşılıklı görevler bulunan kişilerden oluşmuş insan yığınlarına aşağıdakilerden hangi isim verilir?

Soru 44. Afyon ve türevi uyuşturucunun etkisi altında bulunan bir kişide aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez?

Soru 45. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçilmesine ne denir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistemlerinde kullanılan bir cihaz değildir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir?

Soru 48. Özel güvenlik görevlileri Yunus ve Yalçın belirlenen görev bölgelerinde suçları önlemek, genel emniyeti korumak ve işlenmiş suçları yetkileri dâhilinde takip etmek amacıyla dolaşmaktadırlar. Özel güvenlik görevlilerinin yürüttükleri hizmet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 49. El detektörü ile yapılan kontrolde el detektörünün incelenecek bölge ile mesafesi ne kadar olmalıdır?

Soru 50. CCTV'nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 51. Gaz yangınlarında ilk önce uygulanması gereken söndürme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 52. X-Ray cihazlarında konveyör bandına bırakılan bagajların mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 53. İlkyardım nedir?

Soru 54. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC’sindeki *A* harfini tanımlar?

Soru 55. İlk yardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?

Soru 56. Komadaki hastada aşağıdakilerden hangisi kaybolur?

Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanmasında yer almaz?

Soru 58. Gaz haldeki yanıcı maddelerin havadaki yoğunlukları belli bir sınıra ulaştığında en küçük bir kıvılcımla birlikte meydana gelen yanma hangisidir?

Soru 59. Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?

Soru 60. Özel güvenlik görevlisi Ali, bir patlama sonrası meydana gelen yangından sonra bir yaralıyı kurtarır. İlk yardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur?

Soru 61. Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İbrahim, görev alanı içerisinde düşürülen bir bayan cüzdanını emanete alır. Birkaç saat sonra müracaatta bulunan bir bayan cüzdanını düşürmek suretiyle kaybettiğini bildirir. Söz konusu cüzdanın müracaatçı bayana ait olduğu anlaşıldıktan sonra İbrahim cüzdanı sahibine iade ederken aşağıda belirtilen hangi tutanağı tutmalıdır?

Soru 62. Zehirlenmelerle ilgili ilkyardım uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 63. Yanmanın olabilmesi için ortamdaki Oksijen miktarı maksimum % kaç olmalıdır?

Soru 64. Kontrol noktası; koruma ve güvenlik hizmeti sunulan yerlerin koruma amacına uygun olarak güvenlik görevlileri tarafından güvenlik kontrolünün yapıldığı yerdir. Aşağıdakilerden hangisinde kontrol noktasından bahsedilemez?

Soru 65. Telaffuz hangi iletişim türünün unsurlarından biridir?

Soru 66. .........., kanun tarafından delil niteliği taşımakta olup aksi ispat edilinceye kadar geçerli belgedir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 67. Alış veriş merkezinde görevli güvenlik personeli bir yangını gördüğünde ilk olarak ne yapmalıdır?

Soru 68. Baz morfinin çeşitli kimyasal işlemlerden ve süreçlerden geçirilmesi sonucu elde edilen uyuşturucuya ………….denir.

Soru 69. Korku ve bilgisizliğin doğurduğu bir durumdur. Emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisiyle meydana gelen kontrolsüz hareketlere yol açar.” Bu ifadeler aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Soru 70. Esrar uyuşturucu maddesinin argoda ve kullanıcılar arasında isimlendirilmesi ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

Soru 71. Yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerinin standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?

Soru 72. Aşağıdakilerde hangisi sentetik uyuşturucu değildir ?

Soru 73. Özel güvenlik görevlilerine sağlanan yasal haklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 74. Zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yer çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketine verilen isim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 75. Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar?

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisinin stresle mücadele etmeye katkısı vardır?

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?

Soru 78. İl merkezinde önleme araması kararı vermeye asıl yetkili merci ile gecikmesinde sakınca bulunan halde vermeye yetkili merci hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

Soru 79. Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişi hangisini yapmamalıdır?

Soru 80. Özel güvenlik görevlisi Necdet bir fabrikada gece vardiyasında görev yapmaktadır. Devriye görevi esnasında hırsızlık şüphelisi bir şahıs ile karşılaşır. Şahıs Necdet’i görünce duvardan atlayarak kaçar. Necdet’in kaçan şüpheli şahsın eşkâl tarifinde aşağıdaki bilgilerden hangisine yer vermesi eşkâl tarifinde önemli değildir?

Soru 81. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede özel güvenlik görevlisinin uygulayacağı genel ilkelerden değildir?

Soru 82. Toplumsal yapıya yön veren ve topluma bir kişilik kazandıran ortak davranışların kalıbına …… denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir?

Soru 83. Aşağıdakilerden hangisi topluluklara müdahale prensiplerinden birisi olamaz?

Soru 84.  

“Yıllık Ücretli İzin” ile ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 85. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadır?

Soru 86. “Dağılıyor görünüp tekrar toplanma” aşağıdaki hususlardan hangisini kapsar?

Soru 87. İnsan ve hayvanların gözlenebilir ve ölçülebilir hareketlerine ne ad verilir?

Soru 88. Topluluğa yeni mensubiyetten kaynaklanan psikolojik özellikler aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden inisiyatif kullanma olarak değerlendirilemez?

Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi yangının tehlikelerinden değildir?

Soru 91. Zor kullanırken aşağıdaki unsurlardan hangileri birlikte aranmalıdır?

Soru 92. İşçilerin topluca çalışmamak sureti ile işyerinde faaliyeti durdurmaları, bir kuruluşun aralarında anlaşarak aynı amaçla topluca çalışmamak için işi bırakmaları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Soru 93. Nedenlerine göre değerlendirildiğinde, mevcut sistemi beğenmeyip, değiştirmek isteyen kişi veya grupların, ideolojilerini beğenmedikleri kişilere karşı gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri suikast türüne ne ad verilir?

Soru 94. Korunan kişiye bir saldırı gerçekleştiğinde koruma personelinin yapacağı işler öncelik sırasına göre nasıl olmalıdır? I- Saldırı etkisiz hale getirilir II- Korunan kişiye kalkan olunur III-Korunan kişi uzaklaştırılır

Soru 95. Koruma neden güneş gözlüğü takmalıdır?

Soru 96. Acil durum önlemleri hangi haller için uygulanır?

Soru 97. Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?

Soru 98. Hangisi yasadışı eylem yapan bir topluluğun denetim altına alınması veya dağıtılması için önerilen taktiklerden değildir?

Soru 99. Özel güvenlik görevlisi Mehmet, hırsızlık yaptığını tespit ettiği şahıs hakkında hazırladığı tutanakta belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 100. Çıkıkta ilk yardım uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

User Details