72. Özel Güvenlik Silah Soruları Çöz

Başla..

Soru 1. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerindendir?

Soru 3. Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan, aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?

Soru 5. Etkili mesafe nedir?

Soru 6. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?

Soru 7. Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?

Soru 8. Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 9. Ateşli silahlarda iğne kırılırsa ne olur?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?

Soru 11. Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerden birisidir?Soru 13. Toplu tabancalarda tırnak nerededir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi Şarjör’ün parçaları arasında yer almaz?

Soru 15. 6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?

Soru 16. Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?

Soru 17. Poligonda Atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?

Soru 18. Taşıma ruhsatı, silahlar için kaç yıl geçerlidir?

Soru 19. Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?

Soru 20. Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” tanımına aşağıdakilerden hangisi girer?

Soru 21. Hatve nedir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?

Soru 23. Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemlerini oluşturan parçalardan biri değildir?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi İlk hız’ın tanımıdır?

User Details