73. Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz

Başla..

Soru 1. Kontrol noktasının girişinde cihazlardan önce kontrole tabi tutulacak kişilerin güvenlik cihazlarına tek tek girmesini temin etmekle, girişte kişilere uyması gereken kuralları bildirmekle görevli personele ne ad verilir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi kapsamında yer almaz?

Soru 3. Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına ne denir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi yaya devriyenin dezavantajlarından değildir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi tarafından yapılmaz?

Soru 7. Özel güvenlik görevlisi Hamit, çalışmış olduğu fabrikada gece vardiyasında görev yaparken bina içerisinde etrafı kontrol esnasında sebebini bilmediği küçük çaplı bir yangın çıktığını görür. Hemen yangın söndürme cihazı ile müdahale eder ve durumu kontrol altına alır. Sabah bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bir yazı ile bilgilendirir. Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8. Uyuşturucu maddelere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9. Hangisi elde ediliş biçimi bakımından kanuni olarak delil sayılamaz?

Soru 10. Özel güvenlik görevlilerince kontrol altına alınan olay yerine aşağıda sayılan hangi görevliler veya görevlinin girişine müsaade edilmez?

Soru 11. Korunan tesis veya alanda sebebi bilinmeyen bir patlamaya müdahale ederken önleyici hizmetler kapsamında öncelikle düşünülmesi gereken hangisi olmalıdır?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi adli aramadır?

Soru 13. Eşkâl tespitinde aşağıdakilerden hangisi daha öncelikli ve önemlidir?

Soru 14. Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisinin birincil amacı önleyici güvenlik değildir?

Soru 16. Hangisi devriyenin görevlerinin ana başlıklarından değildir?

Soru 17. Koruduğunuz tesise bir telefon şirketinden internet bağlantısı için geldiklerini söyleyen kişiler araçla geldiler davranış biçiminiz ne olmalıdır?

Soru 18. Tutanaklar için hangi ifade yanlıştır?

Soru 19. Özel güvenlik görevlisi Sinan’ın nokta görevi yerinden ne kadarlık bir mesafe ayrılması doğrudur?

Soru 20. Olay yerine Genel Kolluktan görevliler gelinceye kadar aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görevlerinden birisi değildir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi Yangın Söndürme Sistemleri arasında yer almaz?

Soru 22. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görevli olduğu giyim mağazasında yangın çıkması durumunda aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

Soru 23. Havaalanındaki uçak hangarlarında görev yapan özel güvenlik görevlisi Hasan, hangarda çıkan bir yangına ilk müdahaleyi hangi tip söndürücü ile yapar?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi patlama sonucu ortaya çıkan etkilerden birisi değildir?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlisi Buse’nin görev yaptığı iş merkezinde yangın çıkması durumunda karşılaşabileceği tehlikelerden birisi değildir?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerinden değildir?

Soru 27. Kapalı bir mekândaki doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?

Soru 28. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesiyle meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29. Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi destek ekiplerinden değildir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi güzergâhta yapılacak öncü çalışması arasında yer almaz?

Soru 32. Terör eylemleri ve yöneldikleri hedefler göz önüne alındığında hangisinden söz edilemez?

Soru 33. Bir koruma personeli “6’da minibüste

2 kişi” ya da Balkonda saldırgan 3’te” şeklinde söylemde bulunuyorsa aşağıdakilerden hangisinden bahsedilir?

Soru 34. “.............................” kalabalığın yoğun olduğu yerlerde, önemli kişiye daha yakın konumda çalışır. Tehdidin azaldığı yerlerde halka genişletilir. Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade hangisidir?

Soru 35. Karbon bileşikleri içermeyen metalden yapılmış kesici, delici, ateşli silahlar, çelik, demir, alüminyum vb. maddeler ........., karbon bileşikleri içeren tahta, plastik, plastik patlayıcılar, narkotik, şeker, gıda vb. maddeler ise .......................... renk veya tonlarında görünürler. Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

Soru 36. VIP araçtan indiğinde, sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma ile ilgili yanlış bir ifadedir?

Soru 38. “Önemli kişiyi koruma” temel kuralları içerisinde yer alan özellik hangisidir?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinin kullanım amaçlarından biri değildir?

Soru 40. Alışveriş merkezi girişinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Selim, bir kişinin kapı tipi metal arama dedektöründen geçerken cihazın alarm vermesi neticesinde aşağıdaki müdahale şekillerinden hangisini uygulaması gerekmektedir?

Soru 41. Radyasyondan temel korunma yöntemleri üç ana unsur ile değerlendirilir. Bunlar aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama dedektörüyle tespit edilemez?

Soru 43. . İş arkadaşınızın bacağına kaynar sudöküldüğünde yapmanız gereken ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44. Güvenliğini sağladığınız fabrikada meydana gelen yüksekten düşme neticesinde oluşan kafatası veya omurga yaralanmasına ilk yardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 45. Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi, güvenliğini sağladığınız okulda travmatik bir olay gerçekleşmesi sonucunda 112’yi ararken dikkat etmeniz gereken hususlardan değildir?

Soru 47. Bilinci olmayan kazazedede solunum varsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 48. Patlamış mısır yerken hava yolu tam tıkanan birisinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi, giriş güvenliğini sağladığı binanın önünde meydana gelen trafik kazası olayına müdahale eden özel güvenlik görevlisinin yapması gereken doğru uygulamalardan değildir?

Soru 50. Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 51. Atardamar kanamasında diğer damar kanamalarından farklı olarak neden daha fazla kan kaybı olur?

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın bireyler üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlardan biridir?

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi hazırlık yapılarak konuşmayı gerektirir?

Soru 54. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biri değildir?

Soru 55. Kişilerarası ilişkilerde yargılamak, eleştirmek, suçlamak, yorumlamak, analiz etme, sınamak, emir vermek gibi bazı davranışlar ve iletişimi olumsuz etkileyecek ifadeler vardır. Yukarıda belirtilen bu ifadelere ne ad verilir?

Soru 56. Karşılıklı yemek yediğiniz özel güvenlik görevlisi arkadaşınızın hava yolu kısmi tıkandığında ilk yardım uygulaması olarak yapacağınız hangi uygulama yanlış olacaktır?

Soru 57. . ......... kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesidir. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

Soru 58. Birine önemli bir konuyu ya da bir problemimizi anlatacağımız zaman; “Beni can kulağıyla dinle” deriz. “Can kulağıyla dinlemek” hangi tür dinleme biçimine örnektir?

Soru 59. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

Soru 60. Suçlayıcı, genelleyici ve çözümden uzaklaştıran bir konuşma tarzı benimseyen bir kişi kendini ifade etme türlerinden hangisini kullanmaktadır?

Soru 61. Genel olarak iki öğe arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?

Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri ile genel kolluğun birlikte yapabileceği bir görev değildir?

Soru 63. Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?

Soru 64. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından birisi değildir?

Soru 65. Özel güvenlik görevlisi Oya, karşısındaki kişiye uygulaması gereken güvenlik tedbirlerini anlatırken şahsın onu dinlemediğini ve başka bir şeyle ilgilendiğini görüyor. Anlatılan olayda iletişimin temel ilkelerinden hangisi yerine getirilmemiştir?

Soru 66. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin kullanılması sonrasında ortaya çıkacak durumlardan biri değildir?

Soru 67. Amfetamin veya fenetylline maddesinin çeşitli kimyasallarla birleştirilmesiyle elde edilen, genelde tablet halinde bulunan ve üzerinde logo olarak iç içe geçmiş “C” harfi bulunan, oral yolla tüketilen uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 68. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görev yaptığı konut sitesinde meydana gelen ve müdahale ettiği bir kavga olayını kime bildirmelidir?

Soru 69. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ve özel güvenlik arasındaki farklardan birisi değildir?

Soru 70. Ülkenin genel emniyet ve asayiş işlerinden kim sorumludur?

Soru 71. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda uyulacak genel prensiplerden biri değildir?

Soru 72. Özel olarak yetiştirilmiş, gözü pek, saldırgan, neden, nasıl, ne zaman eyleme geçecekleri ve hangi sloganı atacakları önceden planlanmış olan militanlardır. Yukarıda tanımı yapılan grup aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 73. Belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş, aynı düşünce ve fikirleri paylaşarak eylemsel faaliyetlerde birlikte hareket eden, örgütlenmiş insanlardan oluşan kümeye ne ad verilir?

Soru 74. Aşağıdakilerden hangisi 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenebilecek alanlardandır?

Soru 75. Aşağıdakilerden hangisi kitleyle hareket eden birey özelliklerinden değildir?

Soru 76. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeden en az ne kadar zaman önce bildirimde bulunmak gerekir?

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerindendir?

Soru 78. Birbirinden bağımsız, düzensiz ve habersiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak bir araya gelmesiyle meydana gelen insan topluluğuna ne ad verilir?

Soru 79. Özel güvenlik personelinin, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılabilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 80. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?

Soru 81. Özel güvenlik görevlisi Metin, izinli olduğu bir gün üniforması ile özel güvenlik elemanlarının sorunları hususunda tertip edilen bir mitinge katılmıştır. Bu durumun mitingde görevli güvenlik amiri tarafından tespit edilmesi üzerine kendisine uygulanacak olan yaptırım aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Soru 82. Özel güvenlik görevlisinin çalışma izni alabilmesi amacıyla düzenlenen “Özel güvenlik görevlisi olur.” ibaresini içeren sağlık raporunda aşağıdaki dallardan hangisinin bulunması gerekir?

Soru 83. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen bir olayın aydınlatılması amacıyla sahip oldukları yetkilerden değildir?

Soru 84. 2559 sayılı PVSK’da tanımlanan kimlik sorma yetkisi özel güvenlik görevlilerince ne zaman kullanılamaz?

Soru 85. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanabilirler?

Soru 86. Aşağıdakilerden hangisi grubu belirleyen temel öğeler arasında yer almaz?

Soru 87. “Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ......... karşı işlenmiş sayılır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 88. Görevli bulunduğu spor tesisinin otoparkında görevlendirilen özel güvenlik görevlisi Hasan, araç camını kırarak otodan eşya çalan bir şahsın olduğunu görmesi üzerine, şahsı kovalamak suretiyle yakında bulunan bir apartmanın bahçesinde yakalar ve olay yerine çağrılan genel kolluk görevlilerine şahsı teslim eder. Özel güvenlik görevlisi Hasan’ın bu davranışını tanımlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 89. Özel güvenlik komisyonu üyeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

Soru 90. Özel güvenlik görevlisi Onur, para nakli ile görevlendirilmiştir. Özel güvenlik görevlisi Onur’un görev alanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Soru 91. Görev alanı içerisinde bir suç şüphesi ile özel güvenlik görevlisi Taner tarafından yakalanan kişinin kaçacağı, kendisine veya başkalarının hayat ve beden bütünlüğüne zarar verebileceği değerlendirilmesi halinde şüpheliye kelepçe takılması özel güvenlik görevlilerinin sahip olduğu hangi yetki kapsamında yapılan bir işlemdir?

Soru 92. Özel güvenlik kimlik kartı hususunda aşağıda yazılı bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?

Soru 94. Hangi hizmet için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceğine karar verecek olan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 95. Güvenlik hizmetinin özel güvenlik tarafından görülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisinde komisyon kararı olmaksızın, valilik tarafından izin verilebilir?

Soru 96. Özel güvenlik görevlisi Yalçın, şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapmaktadır. Terminal giriş noktasındaki görevi esnasında durumundan şüphelendiği bir erkek şahıs ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Soru 97. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahlı görev yapabileceği yerlendendir?

Soru 98. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Soru 99. Acele ve geçici durumlarda özel güvenlik izni vermeye aşağıdaki makamlardan hangisi yetkilidir?

Soru 100. Özel güvenlik görevlisi İbrahim, görevli bulunduğu banka içerisinde meydana gelen gasp olayı esnasında kendisine silahla ateş eden saldırgana karşı silahını kullanmış ve saldırganın yaralanmasına neden olmuştur. 5188 sayılı Kanunda zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 25’inci maddesine atıfta bulunulmuştur. Türk Ceza Kanununun 25’inci maddesinin konusu aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

User Details