73. Özel Güvenlik Silah Soruları Çöz

Başla..

Soru 1. Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi ana emniyet tertibatlarındandır?

Soru 3. Tırnak kırılır ise aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşılır?

Soru 4. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?

Soru 5. Şarjör yayının üst kısmında bulunan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biri değildir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?

Soru 8. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9. Fişeği oluşturan unsunlar hangi şıkta doğru verilmiştir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

I- Kapak takımını çıkart

II- Şarjörü çıkart

III- Yerine getiren yayı çıkart

IV- Namluyu çıkart

V- Tabancayı boşalt

Soru 11. Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş ise silah hangi işlevini yapamaz?

Soru 12. Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?

Soru 13. Rampa nedir?

Soru 14. Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasının sebebi olamaz?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir?

Soru 17. Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini inceleyen bilim dalı hangisidir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi çekirdekli fişeklere örnektir?

Soru 19. Namlu içinde helezon seklinde birbirine paralel olarak uzanan setlerin, fişek çekirdeği üzerindeki silaha özgü bıraktığı izlere ...........denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?

Soru 20. PVSK‘nın 16. maddesi uyarınca başka suretle def’i mümkün olmayan durumlarda aşağıdakilerden hangisinde polisin silah kullanma yetkisi yoktur?

Soru 21. Polisin silah taşıma yetkisi hangi kanunla düzenlenmiştir?

Soru 22. Silah bulundurma ruhsatını illerde hangi makam verir?

Soru 23. Silah bulundurma ruhsatında yaş sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24. Atışta ilk hız nedir?

Soru 25. Kalibre nedir?

User Details