74. Özel Güvenlik Silah Soruları Çöz

Başla..

Soru 1. Aşağıdakilerin hangisi Hatve’nin tanımıdır?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi icra yayının görevidir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi atışa etki eden bireysel faktörlerden değildir?

Soru 4. Göz, gezin üst kenarorta noktası, arpacığın silme tepe noktasından hedefe doğru olan hatta ........... denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

Soru 5. Aşağıdaki şıklardan hangisinde İlk Hız doğru tanımlanmıştır?

Soru 6. Fişeği ya da boş kovanı, fişek yatağından çıkartmaya yarayan sisteme ne ad verilir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi Atış Poligonunda bulunması gereken hatlardan değildir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi MP-5 makineli tabanca için söylenemez?

Soru 9. Silahın temizliğine başlamadan önce, yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?

Soru 11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kısa Namlulu Silahların parçalarından değildir?

Soru 12. Ateşleme sonrası mermi çekirdeğine yön ve istikamet veren parçaya ne ad verilir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi, atıcının tetik çekme (tetik ezme) hatalarından değildir?

Soru 14. Silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak tarif edilmiştir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi “Genel Emniyet Kurallarından” değildir?

Soru 16. Uzaktan ya da yakından, canlıları .............., yaralayan, ............, canlı organizmaları hasta eden, cansızları ..............., yok eden araç ve aletlerin tümüne ......... denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

Soru 17. Tek hareketli tabancanın özelliği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Soru 18. Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ......... denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçaları arasında yer alır?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın ana parçalarından değildir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi Şarjörü oluşturan parçalardan değildir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi atıcının poligonda uyması gereken kurallardandır?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümlerden değildir?

Soru 24. Fişeklerin ölçülerinin belirtilmesinde kullanılan “9x19 mm” ifadesindeki “9” neyi ifade eder?

Soru 25. Aşağıdakilerin hangisi Rayyür’ün tanımıdır?

User Details