75. Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz

Başla..

Soru 1. Aşağıdaki olayların gerçekleşmesi durumunda işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı doğmaktadır. Hangi şıktaki sebebin diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir?

Soru 2. Özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik görevlilerinin silah bulundurma ve taşıma yetkisiyle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?

Soru 3. Görevi esnasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Soru 4. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 5. Özel güvenlik görevlisi Yunus, görevli bulunduğu alışveriş merkezine giriş yapan şahısların araçlarının bagajlarını kontrol etmek için açtığı esnada bir aracın bagaj kapağının camının kırılmasına sebebiyet vermiştir. Bu zararın tazmini amacıyla alışveriş merkezindeki özel güvenlik hizmetlerini yürüten firmaya getirilen yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6. Havalimanında görev yapan özel güvenlik görevlisi Vefa’ya buluntu bir cep telefonu teslim edilmiştir. Cep telefonu sahibinin ilgili birime müracaatı sonucunda yapılan araştırmada bahse konu telefonun özel güvenlik görevlisi Vefa tarafından bir arkadaşına hediye edildiği tespit edilmiştir. Yukarıda anlatılan olayda özel güvenlik görevlisinin hangi suçu işlediği söylenebilir?

Soru 7. Özel güvenlik görevlilerinin aşağıda sayılan haklardan hangisi ya da hangileri kısıtlanmıştır?

I-Dernek kurma hakkı

II-Siyasi partilere üye olma hakkı

III-Sendikaya üye olma hakkı

IV-Grev yapma hakkı

V-Seçilme hakkı

    Soru 8.
  1. Bir direnişi kırmak amacıyla olmalıdır
  2. Direnişi kıracak ölçüde olmalıdır

III. Zor kullanma sırasında herhangi bir eşya kullanılabilir

  1. Kademeli olarak artan nispette zor kullanılmalıdır

Yukarıda sayılanlardan hangileri zor kullanmanın unsurlarındandır?

Soru 9. I.Bedeni kuvvet

II.Maddi güç

III.Silah kullanılması

Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?

Soru 10. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre, kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetlerinin şirketlere gördürülmesi kimin iznine bağlıdır?

Soru 11. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?

Soru 13. Bir alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Mehmet kanuna uygun olarak yaptığı aramada bir şahıs üzerinde suç unsuruna rastlamıştır. Bu durumda Mehmet’in yapması gereken nedir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?

Soru 15. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek eğitim en az kaç saat olmalıdır?

Soru 16. Yakalama yetkisinin kaynağı hangi kanundur?

Soru 17. Özel güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası gerektiren yaptırım veya fiillerden değildir?

Soru 19. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına kim tarafından izin verilir?

Soru 20. 5188 sayılı Özel güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddesindeki ‘‘Görev alanı’’ belirlemede usul nedir?

Soru 21. Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye kimler yetkilidir?

Soru 22. Özel güvenlik görevlilerine görev yaptığı esnada, yaklaşan Ali Bey, okul binasının arka tarafında 3 erkek şahsın, gizlice girdiklerini ve önlerine serdikleri bez üzerine ceplerindeki bazı değerli eşyaları çıkartarak saydıklarını ve birbirlerine pay ettiklerini, bunların hırsızlık suçu işlemiş olabileceklerini söylemesi konusu ile ilgili tuttuğu tutanağın çeşidi hangisidir?

Soru 23. “Milli Güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin yazılı emriyle korumakla yükümlü bulunan yerlerde, kişinin üstlerinde, aracında, özel kâğıtlarında ve eşyasında yapılan arama işlemidir.” Yukarıda tanımı yapılan arama türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisinde İtfaiye yangın ihbar numarası doğru olarak verilmiştir?

Soru 25. İşlenen suçun yeniden canlandırılmasına, failin tespitine, fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkinin ortaya konmasına yarayacak, laboratuarlarda bilimsel yöntem ve tekniklerle uzmanlar tarafından incelenip değerlendirildikten sonra, soruşturma ve yargılama sürecinde ispat vasıtası olarak kullanılabilecek herhangi bir nesneye ya da ize .......... denir. Tanımlamasındaki boşluğa hangisi gelmelidir?

Soru 26. Şüpheli bir paketle karşılaşıldığında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 27. Silahlı özel güvenlik kartı sahibi Hasan için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 28. Özel güvenlik görevlileri Turan ve Cihan bir AVM’ de güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Bir gün AVM’nin tuvaletler bölümünde zarf içerisinde bir miktar para bulurlar. En doğru hareket tarzları nedir?

Soru 29. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, özel güvenlik görevlilerinin ‘‘Yangın, deprem gibi tabii afet ve imdat istenmesi halinde ........................... iş yeri ve konutlara girme’’ yetkisine yönelik boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 30. Aşağıdaki hangi yerlerde nokta hizmet amacıyla nokta kurulmaz?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi tutanaklarda olmazsa olmazlardandır?

Soru 32. Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapabilir?

Soru 33. Olay yerinde ki ilk ekip aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen delillerin özelliklerinden değildir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi saldırganın (şüpheli şahsın) takip edeceği yöntemlerden değildir?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi bomba elamanlarından değildir?

Soru 37. Polis bölgesinde, yasal yakalama yetkisini kullanan özel güvenlik görevlisinin yapacağı iş ve işlemler sırasıyla en doğru alarak hangisinde sıralanmıştır.

Soru 38. Özel güvenlik görevlilerinin ağır cezayı gerektiren fiillerden dolayı suçüstü hallerinde yakalama yetkilerinin kullanmalarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 39. Müze ve ören yerlerini korumakla görevlendirilen özel güvenlik görevlisinin temel güvenlik görevlerinin yansıra özellikle dikkat etmesi gereken önleyici görevi hangisidir?

Soru 40. Nokta özel güvenlik görevlilerinin görevlerinin devir ve tesliminde hangi yöntem kullanılmalıdır?

Soru 41. Bomba şüphesi taşıyan paket olayında hangisini yapmak yanlıştır?

Soru 42. X-ray operatörü olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi Fatih, X-ray cihazından geçen çantanın ekrandaki görüntüsünde bomba düzeneği ve patlayıcı madde tespit etmiştir. Bu aşamada özel güvenlik görevlisinin

müdahale tarzı ne olmalıdır?

Soru 43. X-Ray cihazlarında konveyör bandına bırakılan bagajların mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 44. Güvenlik yapılanmasında aşağıdakilerden hangisi iç halkada bulunur?

Soru 45. X ışının geçemediği maddeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi sentetik yollarla üretilmemiş, doğada doğal olarak bulunan bir uyuşturucu maddedir?

Soru 47. X-ray cihazının tünel giriş çıkışlarında bulunan plastik perdelerin varlık nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru açıklanmıştır?

Soru 48. Otobanda seyir halindeyken karşı şeritte bir aracın yolun dışına savrulduğu görüldüğünde ilkyardımın temel uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?

Soru 49. İlk yardım uygulamaları açısından karşılaşılma ihtimali en yüksek olan yaralanmalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 50. Temizlik için kullanılan kimyasal maddeler ile oluşan yanıklara ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olacaktır?

Soru 51. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı olan kişilerde görülen davranış değişikliklerinden biri değildir?

Soru 52. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız spor salonunda meydana gelen bir travmatik olaya yapacağınız ilkyardım uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 53. Görev bölgenizde bir kişinin herhangi bir nedenle bayılması halinde ilkyardım uygulaması olarak ne yapılmalıdır?

Soru 54. İnşaat sahasının güvenliğini sağlamakla görevli olduğunuz bir alanda, travma sonucu yaralanan işçiyi taşımanız gerekirse aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulama olmaz?

Soru 55. Üç (3) yaşındaki çocuğun kimyasal bir maddeyi içtiği görüldüğünde ilkyardım uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?

Soru 56. Yangın oluşmasını sağlayan etken hangisidir?

Soru 57. Zehirlenmelerle ilgili ilkyardım uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 58. Özel güvenlik görevlisi olduğunuz bir park alanındaki hayvan ısırığı olayına müdahale ederken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Soru 59. Aşağıdakilerden hangisi doğal afet olarak tanımlanamaz?

Soru 60. Kaza yapan bir aracın içinden yaralıyı çıkartmak gerektiğinde yapılması gereken ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 61. Yangına sebebiyet veren bazı durumlara örnekler aşağıda verilmiştir.

  1. Sabotajlar
  2. Önleyici tedbirlerin alınmaması

III.Kazalar

IV.İhmaller

Buna göre, verilen örneklerden hangileri doğrudur?

Soru 62. Katı madde yangınlarında kullanılan soğutarak söndürme yönteminde kullanılan en etkili yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 63. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelere örnek verilemez?

Soru 64. Zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yer çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketine verilen isim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 65. Görev yaptığı iş merkezinin asansöründe bulunduğu sırada depreme yakalanan özel güvenlik görevlisi Efe, nasıl hareket etmelidir?

Soru 66. Kurum üyelerince paylaşılan, anlamlar, inançlar ve değerler bütününe ne ad verilir?

Soru 67. İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranışa ne ad verilir?

Soru 68. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

Soru 69. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

Soru 70. Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 71. Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

Soru 72. Çalıştığı iş yerine kişinin arkasından konuşulması, kendini gösterme olanaklarının kısıtlanması, iş arkadaşlarının kişiyle konuşmaması neyin göstergesidir?

Soru 73. İletişim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Soru 74. Göksu parkında özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Erdi ile Salih 12 Nisan 2017 günü gece devriye görevinde kendilerine doğru hızla koşarak gelen, üstü başı yırtılmış, burnundan kanlar akan Hamdullah’ı görürler. Erdi ile Salih durumla alakalı gerekli detayları alabilmek için hangisini yapmamalıdır?

Soru 75. Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış (hazırlanmış) biçimine ne denir?

Soru 76. Dinleyicinin konuşana, anlattığı ile ilgilendiği, onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 77. Sözsüz iletişimin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi gruba bağlılığı artıran nedenlerden birisi değildir?

Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi topluluklara müdahale prensiplerinden birisi olamaz?

Soru 80. Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişmelerin grup üyeleri üzerinde ve bu grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkileri ifade eden terim/kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 81. Cop, kolluk birimleri ve özel güvenlik çalışanları tarafından aşağıda belirtilen hangi amaç için kullanılmaz?

Soru 82. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadır?

Soru 83. Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?

Soru 84. Örgüt içinde henüz mevcut olmayan ancak çatışmaya neden olabilecek durumlar söz konusu olduğunda ................ çatışmanın varlığından söz edilebilir.Bu cümledeki boşluğa hangi şıktaki yanıt gelmelidir?

Soru 85. Devriye Hizmetlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 86. Psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen eylemlerine ne ad verilir?

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin amaçlarından biri değildir?

Soru 88. Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özellikleri kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine ne denir?

Soru 89. Nedenlerine göre değerlendirildiğinde, mevcut sistemi beğenmeyip, değiştirmek isteyen kişi veya grupların, ideolojilerini beğenmedikleri kişilere karşı gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri suikast türüne ne ad verilir?

Soru 90. Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?

Soru 91. Önemli kişinin can güvenliğine karşı merdivenlerde sağlanan korumada hangisi doğru değildir?

Soru 92. Önemli kişiye karşı yapılan bir bıçaklı saldırıda 4 kişilik bir koruma ekibi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Soru 93. Trafikte durulduğunda, korunan kişinin aracı ile koruma araçlarının alacağı tedbirlerden biri değildir?

[optionA/]A)Korunan kişinin aracı, önündeki araca gerektiğinde müstakil olarak hareket edecek mesafede durur

[optionB/]B)Sürücü duraklama anında, araç çevresini devamlı gözetler, kaçış olanaklarını değerlendirir

[optionC/]C)Takip aracı, korunan aracın arkasında durur ve gerektiğinde trafiği durdurur

[optionD/]D)Şerit değiştirirken şoför duruma göre değiştirir, koruma amiri şoföre göre koruma düzenini tekrar belirler

[optionE/]E)Korunan araç ile takip aracı arasında devamlı haberleşme olmalıdır

Soru 94. İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 95. Konvoy düzenlerinde, konvoyun önünde giden, konvoyun hızını ayarlayan, yerel kolluk kuvvetinin üst düzey yetkilisi ile yakın koruma elamanlarından birinin bulunduğu araca ne denir?

Soru 96. Özel kolluk, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?

Soru 97. Tek araçlı koruma ile görevlerini yerine getiren özel güvenlik görevlileri, korunan şahısla birlikte seyir halinde iken bombalı saldırıya uğramışlardır ve makam aracı hareket kabiliyetini yitirmiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlilerinin yapacağı en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 98. Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?

Soru 99. Özel güvenlik görevlisi, şüpheli hareketler sergileyen, kimliğini ibraz edemeyen kişilere ilişkin ne işlem yapmalıdır?

Soru 100. Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli ..........ve..........emirlerini yerine getirmek zorundadır. Cümledeki boşluklara hangi ikili getirilmelidir?

User Details