75. Özel Güvenlik Silah Soruları Çöz

Başla..

Soru 1. Tetiğe ilk basınç uygulamaya başlamadan önce alınması gereken boşluğa ne ad verilir?

Soru 2. Fişek rampası kırılan bir tabancada aşağıdaki arızalardan hangisi görülür?

Soru 3. Aşağıdaki silah parçalarından hangisinin balistik izin oluşması yönünden etkisi yoktur?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi sürgü grubu (kapak takımı) üzerinde yer almaz?

Soru 5. Tabancanın iğnesinin kırılması durumunda aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında yer almaz?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi atış antrenman metotlarından değildir?

Soru 9. Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?

Soru 10. Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11. Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

Soru 12. Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini inceleyen bilim dalı hangisidir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?

Soru 14. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 17. Aşağıda, silah sökülürken uygulanacak kurallar verilmiştir. Bunların doğru sıralaması hangisidir?

  1. Sürgü geriye doğru çekilir
  2. Silahın namlusu ölü bir noktaya çevrilir
  3. Şarjör çıkarılır
  4. Fişek yatağı gözle kontrol edilir

Soru 18. Rampa nedir?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasının sebebi olamaz?

Soru 20. Tırnak kırılır ise aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşılır?

Soru 21. Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz?

Soru 22. Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?

Soru 23. Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin aşınması sonucu hangisi meydana gelmez?

Soru 24. Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 25. Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?

User Details