79. Özel Güvenlik Silah Soruları Çöz

25 soruyu tamamen çözmeyi unutmayınız!

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?

Soru 2. Etkili mesafe nedir?

Soru 3. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?

Soru 4. Taşıma ruhsatı, silahlar için kaç yıl geçerlidir?

Soru 5. Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?

Soru 6. Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?

Soru 8. Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

Soru 11. 6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?

Soru 12. Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 sayılı Kanun kapsamına girmez?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?

Soru 15. İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere .....denir?

Soru 17. Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgüsü üzerinde bulunmaz?

Soru 18. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ......derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 19. Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?

Soru 21. İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 22. Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?

Soru 23. Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere ......denir?

Soru 24. Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ne denir?

Soru 25. Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

User Details