77. Özel Güvenlik Silah Soruları Çöz

25 soruyu tamamen çözmeyi unutmayınız!

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi icra yayının görevidir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi atışa etki eden bireysel faktörlerden değildir?

Soru 3. Göz, gezin üst kenar orta noktası, arpacığın silme tepe noktasından hedefe doğru olan hatta ........... denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

Soru 4. Aşağıdaki şıklardan hangisinde İlk Hız doğru tanımlanmıştır?

Soru 5. Fişeği ya da boş kovanı, fişek yatağından çıkartmaya yarayan sisteme ne ad verilir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi Atış Poligonunda bulunması gereken hatlardan değildir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi MP-5 makineli tabanca için söylenemez?

Soru 8. Silahın temizliğine başlamadan önce, yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?

Soru 10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kısa Namlulu Silahların parçalarından değildir?

Soru 11. Ateşleme sonrası mermi çekirdeğineyön ve istikamet veren parçaya ne ad verilir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi, atıcının tetik çekme (tetik ezme) hatalarından değildir?

Soru 13. Silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak tarif edilmiştir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi “Genel Emniyet Kurallarından” değildir?

Soru 15. Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir?

Soru 17. Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18. Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca horoznereye vurarak fişeği patlatır?

Soru 19. Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca horoznereye vurarak fişeği patlatır?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 21. Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22. Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?

Soru 23. Silah ile atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli bir atış yapılamaz?

Soru 24. Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir?

Soru 25. Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?

User Details