78. Özel Güvenlik Sınav Soruları Online Çöz

78. Dönem özel güvenlik temel eğitim sınav soruları 100 adet olarak online sınav sistemimize eklenmiştir. Soruları çözerek sınava hazırlanın! Başarılar.

Soru 1. Özel güvenlik komisyonu hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 2. ÖGG'nin yetki ve sorumlulukları içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 3. Genel kolluk görevlilerinin kişilerin özgürlüklerini hakim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırmasına ne denmektedir?

Soru 4. 5188 sayılı yasada özel güvenlik eğitimi kimler tarafından verilmektedir? I İçişleri Bakanlığı II Özel güvenlik eğitim kurumları III Üniversiteler IV Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel okullar V Özel Hocalar

Soru 5. Temel yasalarla ilgili olarak hangi sıralama büyükten küçüğe olarak doğrudur?

Soru 6. 5188 sayılı kanuna göre görevli özel güvenlik personeli ne zaman ve nerede yetkilerini kullanabilir?

Soru 7. Özel güvenlik görevlileri doğal afetlerde ve imdat istendiğinde, görev alanı içindeki işyerlerine ya da konutlara nasıl giriş yapabilir?

Soru 8. 5188 Sayılı Kanunun 21. maddesinde özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararları tazmin etmek için özel hukuk tüzel kişilerine ve özel güvenlik firmalarına hangi yükümlülük getirilmiştir?

Soru 9. ÖGG kimlik kartları ile ilgili hangisi doğru değildir?

Soru 10. 5188 sayılı kanunun 7. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin yetkileri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 11. Hazırlık soruşturmasında tutanağın bir anlam taşıması için tutanağı en az kaç resmi görevli imzalamalıdır?

Soru 12. 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri valilik tarafından kaç yıl çalışma iznine sahiptir?

Soru 13. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde özel kolluk yoktur?

Soru 14. Özel güvenlik görevlileri yakalama işleminden sonra aşağıdakilerden hangisini yapamazlar?

Soru 15. Silahlı özel güvenlik görevlilerinin eğitim düzeyi en az ne olmalıdır?

Soru 16. I. Fiziksel kuvvet 
II. Maddi güç 
III. Silah kullanılması 
Yukarıda sayılan zor kullanma türleri hangi sırayla kullanılmalıdır?

Soru 17. "Şirketler özel güvenlik alanında faaliyet gösterebilmek için ....... izin almalıdırlar" cümlesinde noktalı yere hangisi gelir?

Soru 18. Özel Güvenlik Komisyonunun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19. Konser, toplantı, sahne gösterileri ve spor karşılaşmaları gibi etkinliklerin düzenlendiği yerlerde suç unsuru olmaksızın yapılan aramanın ismi nedir?

Soru 20. Eşkal tarifinde aşağıdakilerden hangisi belirtilmez?

Soru 21. 5188 sayılı Kanun'a göre ÖGG yetkilerini hangi zamanlarda ve hangi sınırlar içinde kullanabilir?

Soru 22. Devriye yöntemleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 23. Parmak izinin özellikleri arasında hangisi yoktur?

Soru 24. ÖGG Kenan ile Fatih hangi tutanakları tanzim edemezler?

Soru 25. Hiçbir iletişim aracı olmadığında personelin birbirlerini gördüğü ortamlarda önceden belirledikleri yöntemlerle anlaşmalarına ne denir?

Soru 26. Hangi durumlarda kelepçe takılması uygun değildir?

Soru 27. Adli arama için hangi örnek verilebilir?

Soru 28. Bankada çalışan özel güvenlik görevlisi Ahmet, hangi davranışı yapmamalıdır?

Soru 29. Cop kullanımı ile ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 30. Zor kullanmayla ilgili hangisi doğru değildir?

Soru 31. Telsiz konuşmalarında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerekmez?

Soru 32. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunun ilgili maddesinde geçen ‘‘Görev alanı’’ belirlemekle yetkili kurum hangisidir?

Soru 33. Özel güvenlik görevlileri hangi şartlarda korudukları konut sitenin bir dairesine giremezler?

Soru 34. Olay yerinde delil toplama görevinden kim sorumludur?

Soru 35. Nokta görevi yapan özel güvenlik görevlisi, görev bitiminde nöbeti devralacak görevli gelmediğinde hangisi yapması doğru olur?

Soru 36. Önlem araması hangisinde yapılamaz?

Soru 37. Olay bölgesine ilk intikal eden ekibin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 38. Olay bölgesindeki izleri ve delilleri korumak için hangisinin yapılması doğru değildir?

Soru 39. Devriye öncesi hazırlıklar içinde, devriyenin dış görünüşünü ve görev sırasında taşıyacağı araç ve gereçleri kontrol ettikten sonra kullanıma hazır hale getirmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Soru 40. Ana giriş kontrol noktasında hangi personel görevli olmak zorunda değildir?

Soru 41. Radyasyon kaynaklarıyla çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon miktarını ölçmeye yarayan cihaz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 42. Nefes yolu tam tıkanan bir kişide hangi olay gerçekleşmez?

Soru 43. X-Ray cihazlarının giriş ve çıkış kısımlarında kullanılan kurşun alaşımlı plastik (vinil) perdelerin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44. Biometrik geçiş sistemlerinden biri hangi seçenekte doğru olarak verilmemiştir?

Soru 45. Kapı tipi metal dedektörler hangi seçenekte alarm vermemektedir?

Soru 46. Havalimanı girişinde ÖGG olan Erhan, görevli olduğu sırada yolculardan birinin kapı tipi metal dedektörlerde alarm ötmesine neden olduğuna tanık olur. Bu durumda Erhan ne yapmalıdır?

Soru 47. Araç çarpan biriye müdahalede bulunurken ilkyardım temel uygulamaları bakımından hangisinin yapılması doğru olmaz?

Soru 48. Temel Yaşam Desteği'nin amaçlarından biri hangi seçenekte yoktur?

Soru 49. Kanama kontrolü hakkında hangi bilgi doğru değildir?

Soru 50. Atardamar kanamasında neden fazla kan kaybedilir?

Soru 51. Koluna kaynar su dökülen birine yapılması gereken ilkyardım uygulaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 52. Görev bölgenizde bir kişi herhangi bir nedenle bayılırsa öncelikle ne yapmanız gerekir?

Soru 53. Sara nöbeti geçiren ya da başka bir sebeple kriz geçiren bir kişiye ilk olarak hangi ilkyardım uygulaması yapılmalıdır?

Soru 54. Yüksekten düşüp kafatası ya da omurga yaralanması geçiren birine hangi ilkyardım uygulaması yapılamaz?

Soru 55. İlk yardımın anlamı hangisidir?

Soru 56. Yangın önleyici tedbirler içinde hangisi yer almaz?

Soru 57. Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?

Soru 58. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi patlama, parlama, zehirlenme, çökme, elektrik çarpması, yanma, yüksekten düşme ya da boğulma gibi kavramları ifade etmek için kullanılır?

Soru 59. LPG ve doğalgaz kaçaklarında hangisi yapılmamalıdır?

Soru 60. Elektrik akımının olduğu yerlerde hangisi yapılmaz?

Soru 61. itfaiyenin görevleri içinde hangisi yoktur?

Soru 62. Sıvı (akaryakıt) yangınlarında en çok kullanılan (öncelikli) söndürücü madde hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Soru 63. Özel güvenlik görevlileri, korudukları tesiste yangın çıkarsa ilk olarak hangisini yapmalıdırlar?

Soru 64. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeler doğrudan hangi organımıza etki ederler?

Soru 65. Hangi bitkiden morfin yapılır?

Soru 66. Stres kaynakları içinde hangisi yoktur?

Soru 67. Duygu, düşünce ve bilgiyi her türlü şekilde başkalarıyla paylaşmaya verilen isim nedir?

Soru 68. Beden dilinde dikkate alınmayan aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Soru 69. İletişim temel becerileri arasında hangisi vardır?

Soru 70. İletişimin temel özelliklerinden biri hangisi değildir?

Soru 71. Suikastin temel nedenleri içinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi yer almaz?

Soru 72. Problem çözme teknikleri içinde hangisi yer almaz?

Soru 73. Günlük hayatta engeller ve zorlamalar karşısında hissedilen ruhsat gerginlik ve huzursuzluk halinin adı nedir?

Soru 74. Kişinin kendini karşıdaki kişinin yerine koymaya, onun duygularını, düşüncelerini anlamaya çalışmasına ve bunu karşıdaki kişiye iletmeye ne denir?

Soru 75. Bireysel iletişimde mesaj veren kişi, mesajı anladıığını ifade etmek için değişik cümlelerle söylenen şeyi yansıtır. Bunun ismi nedir?

Soru 76. Düşünmek, duygulanmak ve ihtiyaçların farkına varmak, hangi iletişim tekniğidir?

Soru 77. İletişim engelleri içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 78. Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak

tarafından kodlanmış (hazırlanmış)

biçimine ne denir?

Soru 79. Göz yaşartıcı gaz aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

Soru 80. Kalabalık olarak tanımlanamayacak seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 81. Toplumsal olayları başlatma yöntemleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 82. Güvenlik görevlileri toplumsal olaylara müdahale ederken hangisine uymak zorunda değildirler?

Soru 83. Grupların özellikleri içinde hangisi yer almaz?

Soru 84. Olayların içinde anlık kararları verebilen, toplulukta statüye kavuşmak için öne çıkarak eylemin başlamasını sağlayan ve eylemi devam ettiren kişilere ne denir?

Soru 85. Kişilerin bir topluma ait olarak geliştirdikleri dil, teknoloji, inanç, örf, adet, gelenek ve görenek, sanat ve ahlak gibi değerlerin oluşturduğu ve nesilden nesile aktarılan toplumsal kurallara ne denir?

Soru 86. Kama düzeni amaçları içinde hangisi yoktur?

Soru 87. Kişiler biyolojik birer varlık olmaktan çıkıp, içinde yer aldıkları toplumun duygu, düşünce ve inanç normları gibi özellikleri kabul ettiklerinde ve benimsediklerinde sosyal bir varlık haline gelirler. Bu durumun adı nedir?

Soru 88. Toplumsal olaylar sırasında hiçbir eyleme karışmayan fakat topluluğun hareketlerini devamlı takip eden kişilere ne denir?

Soru 89. Hangi seçenekteki ifade yakın koruma görevinin 4 aşamasından biri olamaz?

Soru 90. Yakın koruma yapan öncü istihbarat görevlileri hangisini yapmak zorunda değildirler?

Soru 91. "Koruma biçimleri, korunan şahsın .............. göre belirlenir." cümlesinde boşluğa ne gelmelidir?

Soru 92. Yaya koruma ve organizasyonlarında hangi hususa dikkat edilmesi gerekmez?

Soru 93. Talep etmeleri durumunda korumaya alınacak kişiler hangi seçenekte yoktur?

Soru 94. Kişi koruma sırasında suikastın safhaları içinde hangisi yer almaz?

Soru 95. Konvoy boyunu ve oluşumu belirlerken hangisine bakılmaz?

Soru 96. Bombalı bir saldırı sırasında hangisinin yapılması gerekmez?

Soru 97. Bir özel güvenlik görevlisi terk edilmiş ya da bulunmuş eşyaya karşı ne tür yetkilere sahiptir?

Soru 98. Genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlileri aşağıdaki faaliyetlerden hangisinde birlikte görev alamazlar?

Soru 99. Özel güvenlik görevlisinin görev alanı içinde işlenen bir suça ait delilleri muhafaza etmesi, hangi görevine aittir?

Soru 100. 5188 sayılı kanunda özel güvenlik görevlileri genel kolluk görevlilerine yardım etmelidirler. Buna göre bir ÖGG hangini yapmaya yetkilidir?

User Details