79. Özel Güvenlik Silah Soruları Online Çöz

Lütfen puanınızın hesaplanabilmesi için 25 soruyu çözünüz.

Soru 1. Hangi kanuna göre silah taşıma ve bulundurma ruhsatı düzenlenmektedir?

Soru 2. Birden çok kişinin ya da başka vasıtaların yardımı olmaksızın kullanılamayan, tahribat gücü yüksek olan silahlar ağır ateşli silahlar sınıfına girer. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ağır ateşli silah yoktur?

Soru 3. Kovan atma boşluğunun bulunduğu parça hangisidir?

Soru 4. Şarjör tüpündeki şarjör yayının ucuna takılan ve fişeklerin üstüne yerleştirildiği parçanın ismi nedir?

Soru 5. Tabancadaki emniyet sistemleri içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 6. Emniyet sistemi olmayan silah aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7. Şarjör parçaları içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 8. Ateşli silahların namlularındaki çıktının ismi nedir?

Soru 9. Silahın ateş almasını aşağıdakilerden hangisi engellemez?

Soru 10. Silahta kovanın dışarı atılmasını hangisi sağlar?

Soru 11. Rayyürün anlamı nedir?

Soru 12. (9x19)’luk Fişekte 9 rakamı çekirdeğin çapını ifade eder. 19 rakamının anlamı nedir?

Soru 13. Ateşleme tertibatı parçaları içinde hangisi yer almaz?

Soru 14. Silah bakım ve temizliği türleri içinde hangisi yoktur?

Soru 15. Silahın dolduruş yapmasını engelleyen faktörler içinde hangisi yer almaz?

Soru 16. Gez ve arpacığın oluşturduğu sistemin adı hangisidir?

Soru 17. Haznenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18. Kovan atma tertibatı hangi bölümlerden oluşmaktadır?

Soru 19. Fişekleri, fişeklerin çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri hangi faktörlerin etkilediğini hangi bilim dalı incelemektedir?

Soru 20. "Silahın güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağını öğrenmeyen kimse silah kullanmamalıdır" cümlesindeki genel emniyet kuralları için hangi seçenekteki ifade yanlıştır?

Soru 21. Mermi çekirdeğinin atış mesafesini hangisi etkilemez?

Soru 22. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun/Yönetmelik kapsamında yer alan taşıma ya da bulundurma ruhsatı alabilmek için yaş şartı nedir ve ruhsat kaç yıllık olarak verilir?
Soru 23. Fişek bitince sürgünün geride kalmasına yarayan ve silahın sürgüsü ile namlusunu gövdeye sabitleyen parçanın ismi nedir?

Soru 24. 14’lü Browning tabancanın emniyet sistemi hangisidir?

Soru 25. Sökülen silah takılırken hangi yol izlenmelidir?

User Details