79. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları ve Cevapları

Özel güvenlik silahlı ve silahsız eğitimini tamamlayanların tamamı 100 soruluk temel eğitim sınavına girmek zorundadır. Sizde 79. dönem çıkmış ögg sorularını online ortamda çözerek doğru yanlışlarınızı öğrenebilirsiniz. Sınava ciddi hazırlık gereklidir! İhmal etmeyiniz.

Soru 1. Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu kabul yılı ve sayısı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 2. Teorik eğitim, pratik eğitim ve silah eğitiminden oluşan özel güvenlik temel eğitiminde silah eğitimi kaç saat yapılır?

Soru 3. Özel güvenlik komiyonu üyeleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 4. Koruma ve güvenlikten sorumlu personelin azami olarak bulundurabileceği ya da taşıyabileceği silah ve teçhizatın miktarını ve niteliğini, gereken durumlarda diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini hangi yetkili organ belirler?

Soru 5. ÖGG hangi durumlarda silahlı görev yapabilir?

Soru 6. Çzel güvenlik görevlileri yakaladıkları kişiyi ya da suç eşyasını tutanak tutarak hangi makama teslim etmek zorundadırlar?

Soru 7. Firmaların çalışma izni alabilmeleri için şirket hisseleri nama yazılı olmalıdır ve faaliyet alanları münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti içermelidir. Özel güvenlik firmaları, açtıkları şubeleri 1 ay içinde bakanlığa ve valiliğe yazılı beyanla bildirmelidirler. Devrettikleri hisseleri ise 1 ay içinde bakanlığa bildirmelidirler. Firmalara faaliyet izni vermekle yetkili makam hangisidir?

Soru 8. Yöneticiler yalnızca bir faaliyet izin belgesi ile yönetici unvanını almaya hak kazanırlar. Özel güvenlik birimlerinin ya da özel güvenlik firmalarının şubelerinde ya da 15 kişi ve üstü özel güvenlik görevlisi çalıştıran yerlerde en az bir güvenlik amiri çalışmak zorundadır. Özel güvenlik amirinde aşağıdaki şartlardan hangisi bulunmak zorunda değildir?

Soru 9. Hangi kurum alarm izleme merkezi kurmak ve işletmek için yeterlilik belgesi vermeye yetkilidir?

Soru 10. ÖGG'lerin tabi olduğu yasaklar içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 11. İşverenler, göreve yeni başlayan özel güvenlik görevlilerini kaç gün içinde nereye bildirmek zorundadırlar?

Soru 12. Yönetici ya da ÖGG olmak için gereken şartları taşımadığı sonradan anlaşılan ya da bu şartları sonradan kaybeden kişiler için hangi yaptırım uygulanır?

Soru 13. ÖGG kimlik kartları hangi makam tarafından verilmektedir?

Soru 14. Genel kolluk kuvvetlerinden ve MİT'ten emekli olanlar ve minimum 5 yıl boyunca bu görevi yapıp da kendi istekleriyle işi bırakanlar ÖGG olmak için kaç saat temel eğitim almalıdırlar?

Soru 15. "ÖGG'ye karşı görev sırasında ve görevleri nedeniyle işlenen suçlar ....... karşı işlenmiş olur."

Cümlede noktalı yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

Soru 16. ÖGG'nin yetkileri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 17. Kamu güvenliğini sağlamak için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nda yer alan yetkiler kullanılırken, ÖGG kimden emir alır?

Soru 18. Adli aramaya karar verme yetkisi kime aittir?

Soru 19. 5188 sayılı kanundaki 21. maddede özel güvenlik görevlileri üçüncü şahıslara verdikleri zararları karşılamak için, özel hukuk gerçek kişilerine ve özel güvenlik firmalarına hangi zorunluluğu getirmiştir?

Soru 20. ÖGG olarak çalışan Ahmet, havalimanı girişinde X-Ray cihazından sorumludur. ÖGG Ahmet hangi kanundan aldığı yetkiyle bu görevi yapmaktadır?

Soru 21. Kontrol noktalarındaki güvenlik tedbirleri gerekli görüldüğü takdirde 3 aşamada yapılır. Bu güvenlik tedbirlerinin üçüncü aşama kontrolü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22. Kontrol noktalarındaki eşya kontrollerinde hangisi yapılamaz?

Soru 23. Nokta görevlileri görev yerindeyken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorunda değildir?

Soru 24. Nokta hizmeti amaçları içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 25. Suç işlenmeden önce engellemek, işlendikten sonra olaya müdahale etmek, genel güvenliği sağlamak ve vatandaşlara yardımcı olmak için görev bölgesinde dolaşan görevlilere ne ad verilir?

Soru 26. Devriye yöntemleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 27. Devriyenin önleyici görevleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 28. Ceza Muhakemesi Kanunu 90. maddede yakalama hali, devriyenin hangi görevidir?

Soru 29. Devriye çeşitleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 30. Devriyenin adli görevleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 31. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, ÖGG hangi yetkilere sahip değildir?

Soru 32. Devriye görevlilerinde aşağıdaki araç ve gereçlerden hangisinin bulunması gerekli değildir?

Soru 33. 5188 sayılı kanuna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenlik hizmetlerinin içeriğini ifade eder?

Soru 34. Tutanak bölümleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 35. Özel güvenlik görevlileri görev alanı içindeyken hangisine dikkat etmeleri gerekmez?

Soru 36. Araçlarda ya da mekanlarda suçluyu ve suç işlemeye çalışanları tespit etmek için, suça ait izleri ve delilleri bulmak için, suç işlenirken kullanılan eşyaları ve aletleri bulmak amacıyla kişilerin üstlerinde araştırma ve kontrol yapma işlemi hangisidir?

Soru 37. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi önleme amacıyla yapılan aramalardan değildir?

Soru 38. Zor kullanma içinde güç kullanma aşamaları hangi seçenekte doğrudur?

Soru 39. Özel güvenlik görevlisinin düzenlediği tutanağı şüpheli kişi imzalamazsa hangisi yapılmalıdır?

Soru 40. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi delilleri toplama yetkisi ve görevine sahiptir?

Soru 41. Kamera sistemindeki pan-tilt motorla ilgili hangisi doğrudur?

Soru 42. Kartlı geçiş sistemi hangi amaçlarla kullanılamaz?

Soru 43. Elektronik güvenlik sistemleri içinde aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 44. Metal detektörler hakkında aşağıdaki seçeneklerden hangisi veya hangileri söylenebilir?

I. Elektromanyetik dalgalar gönderirler ve metalden geri yansıyan dalgayı algılarlar. Böylece metal cisimler tespit edilebilir.
II. Metal bir cisim ile karşılaştıkları zaman sesli ya da ışıklı uyarı sinyali yayarlar.
III. Şahıslar üstündeki plastikten üretilen ateşli silahları güvenli bir şekilde ararlar.

Soru 45. Kapalı devre televizyon sistemi (CCTV) unsurları içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 46. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru değildir?

Soru 47. Temel Yaşam Desteği hakkında hangi seçenek doğru değildir?

Soru 48. Mutfakta çalışırken elinizi kesip kanatırsanız aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

Soru 49. Kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 50. Atardamar kanamasında neden çok fazla kan kaybedilir?

Soru 51. Yaralanmalar hakkında hangi seçenek doğru değildir?

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 53. Güvenliği sağlanan bir okulda kolunun üstüne düşen bir öğrenciye hangi uygulama yapılamaz?

Soru 54. Bilinç bozuklukları hakkında hangisi doğru değildir?

Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi itfaiyenin görevleri arasında yer almaz?

Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi yangın nedeniyle ortaya çıkan tehlikelerden biri değildir?

Soru 58. LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıfı içindedirler?

Soru 59. Aşağıdakilerden hangisi paratoner sistemlerin yangın çıkarmasına engel olmayı amaçlamaktadır?

Soru 60. Yangın sırasında itfaiye ekipleri olay yerine varıncaya kadar, hangi koruma ekibi yanıcı maddenin cinsine göre uygun söndürme maddesini kullanıp ilk müdahaleyi yapar, yangını söndürür ya da yangının genişlemesini önler?

Soru 61. Sel anında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Soru 62. Can kaybına yol açan ve yangınlarda karşılaşılan yanma ürünü gaz aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 63. Toprağı aşınmalara karşı koruyan bitki örtüsünün tahrip olması sonucunda, toprağın su ve rüzgar etkisi nedeniyle aşınması ve taşınması nedir?

Soru 64. Çok fazla madde kullanıldıktan sonra, madde bırakılınca fiziksel ve ruhsal sorunlar ortaya çıkar. Bu durumun adı nedir?

Soru 65. Uyuşturucu maddelerin kategorilendirilmesi sırasında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

Soru 66. 66. "Şahısların bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde duygu, düşünce ve bilgilerini ifade ettikleri, bunları anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları zamana .......... denmektedir."

Yukarıda boş bırakılan yere hangi ifade gelebilir?

Soru 67. İletişim hangi kişisel özelliklerden etkilenmez?

Soru 68. "Kişinin duygularına, düşüncelerine, yaklaşımlarına aynen sahip olmak, benimsemek ...... olarak adlandırılır."

Boş bırakılan yere hangisi gelebilir?

Soru 69. "Belli bir amaç için çıkılan yolda kişiyi harekete geçiren, harekete geçtikten sonra amaca ulaşana kadar aynı heyecanı duymaya ........... adı verilir."

Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

Soru 70. Hangi iletişim tekniği bir kişinin düşünmesi, duygulanması ve ihtiyaçlarının farkına varmasıdır?

Soru 71. İletişimin temel becerileri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 72. Problem çözmek için aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

Soru 73. "Karşılaşılan engeller ve zorlanmalar sonucunda gerginlik hissetme ve huzursuz olma haline ........ denir"

Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

Soru 74. Stres kaynakları aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?

I) Rol belirsizliği
II) Rol çatışması
III) Engelleme
IV) Çalışma koşulları

Soru 75. İletişim sırasında bir mesajın iletilmesi için bazı kanallara ihtiyaç vardır. Bu kanallar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

I) Söz
II) Ses
III) Beden Dili
IV) Gürültü

Soru 76. Beden dilinde hangi seçenek dikkate alınmamaktadır?

Soru 77. Bireysel iletişim sırasında farklı cümlelerle mesaj verenin mesajını yansıtmak hangi isimle adlandırılır?

Soru 78. Amaçsız ve lidersiz olarak, teşkilatlanmadan, devamsız ve kendiliğinden ortaya çıkan insan yığınlarının ismi nedir?

Soru 79. Bir spor karşılaşmasını seyretmek için biraraya gelen taraftarların oluşturdukları kalabalığa ne denir?

Soru 80. Göz yaşartıcı gaza maruz kalan biri hangisi yapmamalıdır?

Soru 81. Copun öncelikli vuruş bölgeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 82. Göz yaşartıcı gazlar insanlarda aşağıdaki fizyolojik etkilerden hangisine neden olmaz?

Soru 83. Organize olmamış kalabalık türleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 84. Farklı amaç ve düşüncelerle toplanan kişilerin toplumsal yapı içinde duygu, düşünce ve davranışlarını; kişilerin toplumdan etkilenmeleri sonucu hareketlerindeki değişmeleri inceleyen bilim dalı hangisidir?Soru 85. Saldırgan bir kalabalığın etrafını çevirmek ve bu kalabalığın içinden alınan kişiyi korumak için aşağıdaki düzenlerden hangisi kullanılır?

Soru 86. Kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden korunmak amacıyla gözleri ve yüzü örtmeye yarana malzeme hangisidir?

Soru 87. Kampüs içinde izinsiz stand açan bir grup için ÖGG'nin ilk olarak hangisini yapması doğru olmaz?

Soru 88. Kişileri korurken kullanılan güvenlik halkaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 89. Belediye Başkanı'nın 24 saat esasına göre güvenliğini sağlamak hangi faaliyetin ismidir?

Soru 90. Yakın koruma hizmeti yapılırken standart yürüyüş düzenleri kullanılır. Bu yürüyüşler içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 91. Koruma görevlisi olarak çalışan Ahmet, koruduğu kişinin bıçaklı saldırıya uğrayacağını öğrenir. Ahmet, kalabalıktaki kişilerin ilk olarak neresine bakmalıdır?

Soru 92. Korunan kişilere en az saldırı nerede yapılmaktadır?

Soru 93. İntihar bombacısı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 94. Seyyar fiziki güvenlik engelleri içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 95. Kişi koruma hizmetinde asansör kullanımında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

Soru 96. Ülkedeki güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla görevli silahlı kuvvetlerden biri olan genel kolluk görevlileri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 97. Bir alışveriş merkezinde ÖGG olarak çalışan Hasan, hırsızlık yapan birini suçüstü yakalarsa ne yapmamalıdır?

Soru 98. Yakın koruma görevi yapan ÖGG'ler aşağıdaki ekipmanlardan hangisini kullanmaz?

Soru 99. Kontrollerde el konulan madde ve cisimlere ne yapılmaktadır?

Soru 100. Parkta olan yaralamalı kavgada olaya ilk müdahale eden ÖGG hangi hareketi yapamaz?

User Details