80. Özel Güvenlik Silah Soruları Çöz

Sınav 25 sorudur. Soruların tamamını çözdüğünüzde sonuçlarınız otomatik hesaplanacaktır.

Soru 1. Hangi tabanca, tetiği çekildiğinde horozu kurup düşer?

Soru 2. Birkaç kişinin ya da aracın yardımı olmadan kullanılamayan tahrip gücü fazla olan silahlar ağır ateşli silahlar olarak adlandırılır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ağır ateşli silahlar sınıfına girmez?

Soru 3. Emniyet sistemi olmayan silah aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4. Hangi parçanın üstünde kovan atma boşluğu vardır?

Soru 5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tabancalardaki emniyet sistemleri içinde yer almaz?

Soru 6. Silahın ateş almasına aşağıdakilerden hangisi engel olmaz?

Soru 7. İğne darbesi ile ateşlenen parça hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Soru 8. Hangi seçenekteki parça, şarjörü oluşturan parçalardan biri değildir?

Soru 9. Ateşli silahlarda iğne kapsüle darbe yaptığında barut ateşlenir. Bunu sağlayan sisteme ne ad verilir?Soru 10. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a göre ateşli silahların taşınabileceği yerler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 11. Ateşli silahlarda namlunun içindeki çıkıntının adı nedir?

Soru 12. Mermi çekirdeğinin atış mesafesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinden etkilenmez?

Soru 13. Hangi seçenekteki parça hareketli namluda bulunmaz?

Soru 14. Hangi seçenekteki faktör silahın dolduruş yapmasını engellemez?

Soru 15. Tabancalarda tırnak kırık olduğunda ya da tırnak yayı bozulduğunda tutukluluk olur. Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 16. Hangi seçenek silahların bakım ve temizliği türlerinden biri değildir?

Soru 17. Genel emniyet kuralları ile ilgili olarak "Silahın emniyetli bir şekilde nasıl kullanılacağı öğrenilmezse, o silahın kullanılmaması gerekir" ifadesine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 18. Sökülen silah takılırken hangi yol takip edilmelidir?

Soru 19. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un ilgili maddesinde yer alan “Silah bulundurma ve taşıma yetkisi” kim tarafından belirlenir?

Soru 20. MP-5 makineli tabancada atış sırasında elimiz hangi parça sayesinde yanmaz?

Soru 21. Yarı otomatik horozlu tabancalardaki ateşleme düzeneğinin işleyiş sırası hangi seçenekte doğrudur?

Soru 22. (9x19)’luk fişeklerde 19 rakamı kovan boyunu ifade eder, peki 9 sayısı ile aşağıdakilerden hangisi anlaşılmalıdır?

Soru 23. Kabza kavramada en çok yapılan hatalar içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 24. Demirbaş silahları teslim ederken silahta çatlak ve kırık gibi anormallikler fark edilirse ne yapılmalıdır?

Soru 25. Türkiye'de silahlar ile ilgili düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların yok edilmesi satışa çıkarılması, bir yerden bir yere nakledilmesi ve kullanılması hangi kanuna göre yapılır?

User Details