80. Özel Güvenlik Sınav Soruları Ve Cevapları Online

Arkadaşlar sınav 100 sorudan oluşmaktadır. Soruların tamamını çözmeyi ihmal etmeyiniz. Puanınızın hesaplanabilmesi ve eksiklerinizin size gösterilebilmesi için bu gereklidir. Başarılar.

Soru 1. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu’na göre özel güvenlik görevlisi görev başındayken hırsızlık yapan birini yakalarsa aşağıdaki seçeneklerden hangisini yapması gerekir?

Soru 2. Koruma ve güvenlikten sorumlu kişiler hakkında, bulundurulması ya da taşınması gereken silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gereken durumlarda diğer fizikî ve aletli güvenlik önlemlerini belirlemekle yetkilendirilmiş organ aşağıdaki şıklardan hangisidir?

Soru 3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni vermeye yetkilidir?

Soru 4. Aşağıdaki kurumlardan hangisi alarm izleme merkezi kurmak ve işletmek için yeterlilik belgesi verebilir?

Soru 5. Aşağıdaki kurumlardan hangisi kamuda güvenliğin gerekli olduğu durumlarda, özel güvenlik izninin verildiği alanlarda alınmış olan özel güvenlik tedbirlerini kontrol etmek ve bu tedbirlerin yetersiz bulunması halinde ek önlemler aldırmak için yetkilidir?

Soru 6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Özel Güvenlik Komisyonu üyelerinden biri değildir?

Soru 7. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanı içinde bulunan ve yaralama şüphesi olan şahısları teslim etmeleri gereken makam hangisidir?

Soru 8. “Zor kullanma şartları” ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru değildir?

Soru 9. Temel eğitimde başarılı olanlar kimlik kartlarını hangi makamdan alırlar?

Soru 10. Savunma şirketinde görev yapan silahlı özel güvenlikler hangi durumlarda silahlarını evlerinde tutabilirler?

Soru 11. Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki şartlardan hangisini taşımak zorunda değildir?

Soru 12. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi 5188 sayılı Kanun’da yer almamaktadır?

Soru 13. Kamu kurumlarında görev yapan özel güvenlik görevlileri, aldıkları disiplin cezaları ile ilgili olarak nereye başvurmalıdır?

Soru 14. Özel güvenlik görevlileri kamuya açık yerlerde kuvvetli suç şüphesi olmadıkça kimlik sorma yetkisini kullanamazlar. Kamuya ait açık yerlerde kimlik sormak için hangi şartlar olmalıdır?

I. Özel güvenlik görevlileri genel kolluk görevlileriyle beraber görev yapıyor olmalı
II. Kimlik sorma uygulaması kamu kolluk görevlileri tarafından başlatılmalı
III. Kamu kolluğu kimlik sorma talebinde bulunmalı
IV. ÖGG görev yaptığı şirketten bu konuda yazılı bir emir almış olmalı
V. Özel güvenlik görevlisi görev alanı dışında olmamalı
VI. Özel güvenlik görevlisi istediği her zaman kimlik sorma yetkisine sahiptir

Soru 15. 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu'nda yer alan yazılı görevleri yaptığı sırada yaralanan, engelli hâle gelen özel güvenlik görevlilerine ya da ölen özel güvenlik görevlisinin kanunî mirasçılarına hangi şekilde tazminat ödenir?

Soru 16. Özel güvenlik mali sorumluluk sigorta poliçelerine ait suretlerin birer tanesi, personel görev yapmaya başladığı tarihten itibaren kaç günde valiliğe verilmelidir?

Soru 17. T.C. vatandaşı olmayanlar ülkemizde özel güvenlik şirketi kurabilmek için hangi temel ilkeye bakılır?

Soru 18. Zor kullanmakla ilgili son aşama aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Soru 19. Otogarda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet, terminalin kapısından geçen kişide ruhsatsız silah olduğunu fark etmiştir. Ahmet bu durumda ne yapmalıdır?

Soru 20. Görev alanı içinde işlenmiş olan bir suçun failini yakalayan ve delillerini saklayan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yapmış olur?

Soru 21. Parmak izinin özellikleri ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 22. Belli güzergâhlara bağlı kalarak yürütülen devriye yöntemi nedir?

Soru 23. Özel güvenlik sorumlusu atama alabilmek için, çalıştığı yerde en az kaç tane özel güvenlik görevlisi çalışıyor olmalıdır?

Soru 24. 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu'nun 7. maddesinin E bendine göre özel güvenlik görevlileri; yangın, deprem gibi doğal afetlerde ve imdat istenmesi durumunda görev alanı içindeki işyerlerine ve konutlara girebilirler. Bu yetki ile özel güvenlik görevlileri hangi görevi üstlenirler?

Soru 25. Bir alışveriş merkezinde devriye olarak görev yapan Mehmet ve Kemal hangi yetkileri kullanamaz?

Soru 26. Kontrol noktasına gelenlerin güvenlik cihazlarından geçmelerini sağlayan ve giriş bölümünde kişilere uyulması gereken kuralları anlatan personelin adı nedir?

Soru 27. Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kimlik soramazlar?

Soru 28. Bir müze ziyaretine gelen ve üstünde taşıma ruhsatlı silahı olan biri kontrol noktasından geçerken silahını da üstünde taşımak istemektedir. Bu durumda kontrol noktasında görev yapan ÖGG Ahmet, ne yapmalıdır?

Soru 29. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi biyolojik delil sayılmaktadır?

Soru 30. Devriye olarak görev yaptıkları fabrikada çalışan ÖGG Ahmet ile Kemal'in hangi davranışları hatalıdır?

Soru 31. Eşkal tarifi sırasında bir insanın değişmeyen özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 32. Adli makamlar tarafından uzman personele yaptırılan teknik raporlara verilen isimdir. Tanımlanan rapor aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Soru 33. Kontrol noktasında çalışan ÖGG Sinem ile Deniz hangi yetkileri kullanamazlar?


Soru 34. Telsiz konuşmalarında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Soru 35. Bir mal ya da eşya üstünde zilyede ait tasarruf yetkisi kamu gücü kullanılarak kaldırılırsa bunun adı ne olur?

Soru 36. Genel kolluk kontrolü ve gözetimi altında özel güvenlik görevlilerinin yaptığı hava meydanları aramasının adı nedi?

Soru 37. Olayın devam ettiği sırada kişi veya kişilerin yakalanmasında düzenlenen tutanağın ismi nedir?

Soru 38. Adli arama için aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

Soru 39. Delillerin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 40. 5188 sayılı Kanun'daki 23. madde ile ilgili olarak “ceza uygulaması” kapsamında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 41. Metal detektörlerle alakalı olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru değildir?

Soru 42. X-Ray kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

Soru 43. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangileri bir binaya yalnızca yetkili ya da izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak için kullanılan cihazlardan ya da sistemlerdendir?

I- Kartlı geçiş sistemi
II- X-ray cihazı
III-Metal dedektörü

Soru 44. Birden çok kameranın manuel ya da otomatik olarak ekranda görülebilmesini sağlar.Sözlük anlamı seçici, değiştiricidir. Tanımı yapılan kapalı devre televizyon sistemine (CCTV) ait hangi ekipman anlatılmaktadır?

Soru 45. Kameralar gece karanlık ortamda düzgün görüntü alabilmek için hangi aparatla birlikte kullanılmalıdır?

Soru 46. Söndürme etkisi ile ilgili olarak kimyasal reaksiyon alanından ısı alınması ve çekilmesi özelliklerinden hangisi doğru seçenektir?

Soru 47. ABC tozları aşağıdaki seçeneklerden hangisini içerir?

Soru 48. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yangın söndürücü değildir?

Soru 49. I. Panik yapmayın ve çevredeki insanlara haber verin
II. İtfaiyeyeye haber vermeden önce yangını söndürmek için uğraşın
III. Acil çıkış yönlendirmelerine uyun ve binayı en kısa sürede boşaltın
IV. Camlardan ve balkondan çıkıp yardım çağrısında bulununn

Yukarıda yangın sırasında yapılması gereken davranışlar sıralanmıştır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru davranış şekilleridir?

Soru 50. Özel güvenlik görevlisi eğer bulunduğu yerde gaz kokusu alırsa hangisini asla yapmamalıdır?

Soru 51. Aşağıdakilerden hangisi yangının neden olabileceği tehlikelerden değildir?

Soru 52. Toplumun bir kısmı ya da tamamı için fiziksek, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, normal hayatın ve insan faaliyetlerinin aksamasına ya da durmasına yol açan, teknolojik ya da insan kaynaklı olayların ismi nedir?

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi söndürme amacıyla kullanılan sağladığı faydalardan biri olamaz?

Soru 54. İlkyardımın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 55. Bak-Dinle-Hisset sırasında nefesin en çok kaç saniye dinlenmesi gerekir?

Soru 56. İlkyardımın öncelikli amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 57. Trafik kazası geçiren birinin hava yolunun açılması için ne yapılır?

Soru 58. Hangi seçenekte ilk yardımın temel uygulamaları bulunur?

Soru 59. İlk yardımda temel yaşam desteği olarak aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 60. ÖGG olarak çalışan Ahmet patlama, sonunda oluşan yangından yaralı olarak birini kurtarır. Ahmet, ilk yardım kapsamında hangisini yapmalıdır?

Soru 61. Kırık tespiti için hangisi doğrudur?

Soru 62. Karşıdakini dinliyor görünürken başka şeyleri düşünmek hangi dinleme türüne girer?

Soru 63. Kaza geçiren bir yaralıyı omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarabilmek için hangi taşıma tekniği kullanılmalıdır?

Soru 64. Aşağıdaki uyuşturuculardan hangisi doğal kaynaklıdır?

Soru 65. Aşağıdaki şıklardan hangisi Eroinin etkilerinden olamaz?

Soru 66. Herhangi bir işi yapabilmek için duyulan güçlü isteğin adı nedir?

Soru 67. Empati ile sempati arasında ne fark vardır?

Soru 68. Günlük hayatta engel ve zorlama sonucunda ruhsal olarak gergin ya da huzursuz hissetme hali aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 69. Başarılı bir şekilde iletişim kurabilmenin temel şartlarından biri hangisidir?


Soru 70. Kişiler, kurumlar, nesneler ya da olaylar hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan verilen peşin kararların ismi nedir?

Soru 71. İletişim sırasında “Sen Dili”ni kullanmak niçin önerilmez?

Soru 72. İletişim sırasında alıcı bir mesajı anlamaya çalışarak dinliyorsa bunun adı nedir?

Soru 73. ÖGG olarak çalışanların empati becerilerinin kuvvetli olması gerekir. Buna göre empatinin tanımı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 74. “Seçici dinleme” aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 75. “Ne söylediğimizden çok, nasıl söylediğimiz önemlidir” cümlesi ile iletişimde hangi kavramın önemi vurgulanır?

Soru 76. Etkili dinleme becerisi geliştirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?

Soru 77. Güvenlik görevlileri toplumsal olaylara müdahale ederken hangisini yapamazlar?

Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı kalabalıklardan değildir?

Soru 79. Liderler bir topluluğu etkilemek ve yönlendirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmazlar?

Soru 80. Güvenpark alanındaki yasadışı eylem neticesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet ve arkadaşları şüpheli kişiye kelepçe takarken aşağıdaki seçeneklerden hangisini yaparlarsa doğru olmaz?

Soru 81. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi daha çok yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde önderlik yapan kişilere ait özelliklerden bir tanesi değildir?

Soru 82. Grupla ilgili yazılanlardan hangisi doğru değildir?

Soru 83. Aşağıdaki düzenlerden hangisinin kuruluş amacında büyük gruplar küçük gruplara bölünebilir, yanlara doğru dağıtılabilir, gruptaki liderler ve suçlular yakalanabilir?

Soru 84. Kanun dışı toplumsal olayları başlatma usulleri içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 85. Önceden belirlenmiş bir hedefe ve amaca ulaşabilmek amacıyla plan, yol, usül ve yöntem belirlemek nedir?

Soru 86. Şehirdeki herhangi bir yerde ortaya çıkan yasadışı bir toplumsal olayın başlamasına sebep olan ve bu olayı devam ettiren topluluklar, amaçlarına ulaşmak ve etkilerini artırmak için kendilerine engel olmaya çabalayan güvenlik kuvvetlerine hangi yöntemleri uygulayamazlar?

Soru 87. Kişi koruma görevine ait aşamalardan biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 88. Uzaktan yapılan saldırılar ve bu saldırılarda kullanılan silahlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 89. Koruma amiri araçlı koruma düzenlerinde nerede oturmalıdır?

Soru 90. Çoklu yakın koruma organizasyonlarında görev alan sürücüler aşağıdaki seçeneklerden hangisini yapamazlar?

Soru 91. Saldırı sırasında VIP (önemli kişi) kişi ile ilgili olarak ilk ne yapılması gerekir?

Soru 92. Gidilecek güzergahla ilgili olarak hangi seçenek hassas nokta değildir?

Soru 93. Hakim yerlere yerleştirilen keskin nişancıların bulunduğu koruma çemberi hangisidir?

Soru 94. Talebe bakılmadan koruma altına alıcanak şahıslar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 95. Koruma çeşitleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 96. Özel güvenlik görevlisi genel kolluk görevlilerinin görev alanına giren bir olayla karşılaştığı zaman hangisini yapmaması gerekir?

Soru 97. AVM'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Akif, meydana gelen hırsızlık olayının failini yakalarsa ne yapmalıdır?

Soru 98. Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında ek önlemler aldırmakla yetkili kişi kimdir?

Soru 99. Hangi hallerde özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı kanunda yer alan yetkileri kullanamazlar?

Soru 100. Adli makamların çıkarttığı yakalama kararı kişilerin hangi hakkını kısıtlamaktadır?

User Details