81. Özel Güvenlik Sınav Soruları Online Çöz

21 Nisan 2019 tarihinde yapılan 100 soruluk 81. Özel güvenlik temel eğitim sınav soruları ve cevapları online sisteme eklenmiştir. Sınavı tamamladığınızda doğru ve yanlış cevaplarınız ile puanınız otomatik gösterilmektedir.

Tavsiye: Özel güvenlik adayı iseniz muhakkak soruların tamamını çözünüz! Sınav da iş bulmakta her geçen gün zorlaşmaktadır. Bu sebepten ilk sınavda kazanmaya bakınız.

Sınavı çözmeye başlayabilirsiniz.

Soru 1. “Alıcıya iletilmesi istenen konudur. Herhangi bir konuya, olaya ilişkin duygu ve düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan sembollerdir’’ ifadesiyle iletişimin hangi temel öğesi tanımlanmaktadır?

Soru 2. Bir takım bilgilerin / sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine ……………………..adı verilir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden biri değildir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde alıcının taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi dinlemenin yararlarından biri değildir?

Soru 6. İnsanlar kıyafetleri ile karşılanır, düşünceleri ile uğurlanır” atasözünde iletişim açısından aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi “ HAYIR” diyebilmenin önündeki engellerden biri değildir?

Soru 8. Bir insanın kendisini, karşısındakinin yerine koyarak olayları onun gözüyle bakıp, onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ve ona göre davranış sergilemesine iletişimde ne ad verilir?

Soru 9. Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi stresin olumsuz etkilerinden biri değildir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemi değildir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?

Soru 13. Kültür merkezinde çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi, görev alanında el dedektörü ile yaptığı arama esnasında tespit ettiği suç teşkil eden eşyayı emanete alır. Aşağıdakilerden hangisi emanete alma yetkisini kullanabilmesi için gerekli ön şarttır?

Soru 14. Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen belediyeye ait özel güvenlik şirketinde çalışmakta olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri kaç yıl süre ile özel güvenlik alanında görev alamazlar?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi ile genel kolluk arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde ifade eder?

Soru 16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 17. Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Soru 18. Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi, nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

Soru 20. Can ve mal güvenliğini sağlamak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek ve vatandaşlara yardımcı olmak üzere görev yapan özel güvenlik görevlilerinin dolaşarak görev yaptığı, sınırları belirli alana ne denir?

Soru 21. Devriye görevine çıkmadan önce amirler tarafından özel güvenlik görevlilerinin, görevle ilgili genel ve özel olarak bilgilendirilmeleri, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisine girer?

Soru 22. Devriye görevlileri en az kaç görevliden oluşmalıdır?

Soru 23. Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama, özel güvenlik görevlilerinin hangi görevlerine girer?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görev ve yetkilerinden değildir?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenliğin yetkilerinden değildir?

Soru 27. Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 28. Özel güvenlik görevlileri, Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne zaman kullanabilirler?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi, önleme amaçlı yakalamadır?

Soru 30.  Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi, zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak yanlıştır?

Soru 32. Tutanağın en az kaç görevli tarafından imzalanması gerekir?

Soru 33. Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?

Soru 34. Yakalama tutanağında mutlaka bulunması gereken hususlardan değildir?

Soru 35. Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek ile görevli ve yetkilidir. Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 36. Görevli olduğu yerde özel güvenlik görevlilerine yapılan şüpheli paket veya poşet ihbarı ile ilgili yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır?

Soru 37. Özel güvenlik görevlisi Asaf, görev yaptığı Esenler otogarında X-Ray cihazından geçen bir bagajda turuncu renkte bir cisim tespit etmiştir. Bu cisim aşağıdaki seçeneklerden hangisi olamaz?

Soru 38. Konveyör bandını geriye doğru çalıştırmak için kullanılan X-Ray cihazı kontrol paneli fonksiyon tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 39. I.Işık sinyali

II. Ses sinyali

III.Titreşim sinyali

Yukarıdaki özelliklerden hangisi el tipi metal dedektörü ile kapı tipi metal dedektörünün ortak özelliklerindendir?

Soru 40. Özel güvenlik görevlisi Yalçın, görev yaptığı AVM’de X-Ray cihazının etrafında görev yapmaktadır ve X-Ray cihazından yayılan radyasyondan dolayı tedirgin olmaktadır. Yalçın’ın radyasyona karşı sağlık güvenliğini alması için aşağıdaki cihazlardan hangisini kullanması gerekmektedir?

Soru 41. Bazı güvenlik sistem ve cihazlarının kullanım amaçları şu şekildedir; · Paket veya bagaj içerisindeki kimyasalların izlerini analiz etmek, · Araç altında bölgeye girebilecek patlayıcı madde ve diğer unsurların tespitini yapmak, · Paket veya bagaj içerisindeki tehlikeli veya illegal unsurların tespitini sağlamak, · Bir binanın özel birimlerine sadece yetkilendirilmiş personelin giriş yapmasını sağlamak. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin bir kullanım amacı yukarıda yazılmamıştır?

Soru 42. Verimli bir yanma reaksiyonu gerçekleşebilmesi için aşağıda verilen şıklardan hangisine daha çok ihtiyaç vardır?

Soru 43. Evrenimizde bulunan yanıcı maddeler aşağıdaki hangi hallerde karşımıza çıkmaktadır?

Soru 44. Yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 45. Sıvı yanıcı maddeler direkt olarak kendileri yanmaz. Çıkardıkları buharları yanar.” Yukarıda verilen bilgiye göre sıvı madde yangınlarında aşağıdaki hangi söndürme yöntemi uygulanmamalıdır?

Soru 46.  Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 47. Yanıcı gazlardan olan Likit Petrol Gazı (LPG) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 48. Yıldırım tehlikesinden korunmak için aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmalıdır?

Soru 49. En temiz yangın söndürme maddesi olarak adlandırılır, sistem odaları ve bilgisayar otomasyon odalarında yangın söndürme sistemlerinde kullanılır. Yukarıda bahsi geçen yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 50.  Carson ve Stoughton adlı iki kimyager tarafından geliştirilen göz yaşartıcı gaz aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 51. Göz yaşartıcı gazların kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalık türüdür?

Soru 53. Güvenlik görevlilerinin göstericiler ile görüşürken tavır, davranış veya pozisyonu aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır?

Soru 54. Topluluk veya kalabalık içerisinde yol açmak, topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak için kullanılan müdahale düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 55. Gaz maskesine takılarak kullanılan ve gazlı havanın temizlenmesini sağlayan malzemeye ne ad verilir?

Soru 56. Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denir?

Soru 57. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 58. Üniversite haricinde görev yapan bir özel güvenlik görevlisinin, ciddi bir kalabalık veya toplumsal olayla karşılaşması halinde öncelikli olarak yapması gereken nedir?

Soru 59. Yangından veya depremden kaçan insanların oluşturduğu kalabalıkla karşılaşan güvenlik görevlilerinin hareket tarzı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 60. Koruma Çemberinde “iç halka” da aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi koruma aracına binebilir?

Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?

Soru 63. Aşağıdaki mevzuatlardan hangisi özel güvenlik görevlisine silah kullanma yetkisi vermektedir?

Soru 64. Korunan kişi aracı ile program yerine geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 65. Bir kişiyle yapılan koruma düzeni refakat korumasıdır. Bu düzende koruma, korunan kişinin neresinde durur?

Soru 66. Koruma personeli tarafından korunan kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde, yapılması gereken en mantıklı hareket aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 67. Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?

Soru 68. Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

Soru 69. Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde, özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya ” kim yetkilidir?

Soru 70. Bir devlet dairesinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Osman’a, kurumun en üst yöneticisi tarafından “ Kuruma gelen kim olursa olsun silahını alacaksınız” sözlü talimatı verilmesi üzerine, Osman’ın görevi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?

Soru 71. Gerekli görülen hallerde “sivil kıyafetle ” görev yapılmasına izin vermeye kim yetkilidir?

Soru 72. Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine 5188 sayılı Kanunda ön görülen ceza hangisidir?

Soru 73. Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı, görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine” uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 74. Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkili olan bakanlık hangisidir?

Soru 75. Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni kim tarafından verilebilir?

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin görev alanında bir suçla karşılaştığında yapmaları gereken görevleri arasında yer almaz?

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinde aranacak sağlık şartları arasında yer almaz?

Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı Kanun kapsamında uyması gereken yasaklardan değildir?

Soru 79. Mevzuatımıza göre aşağıdakilerden hangisi “genel kolluk” tanımı içinde yer alır?

Soru 80. Aşağıdaki olaylardan hangisinin varlığı halinde, özel güvenlik görevlileri konutlara girme yetkisine sahip olur?

Soru 81. Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 82. Özel güvenlik görevlilerinin görevleri sırasında üzerlerinde bulundurabilecekleri silah ve teçhizatlar açısından “göz yaşartıcı gaz” taşımalarına izin vermeye kim yetkilidir?

Soru 83. Özel güvenlik görevlilerine soruşturma yapma yetkisini hangi makam verebilir?

Soru 84. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları iş ve özlük hakları itibari ile bağlı oldukları kanunlar arasında yer almaz?

Soru 85. Görev yaptığı yerde meydana gelen suçun iz ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisinin yaptığı görev hangi kapsamdadır?

Soru 86. Görev alanı ve yetki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 87. Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak bir kişinin üstünü elle araması hangi hakkın ihlalidir?

Soru 88. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 90. Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmamaktadır?

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi Temel Yaşam Desteği ile ilgili yanlış bir tanımlamadır?

Soru 92. Şokta uygulanan ilkyardım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 93. Sıcak su dökülmesi sonucunda oluşan yanık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 95. Bayılan kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanmamalıdır?

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 97. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 98. Ağaca çarpan bir araçtaki sürücüye yapılan ilkyardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 99. Alışveriş merkezi girişinde görevli özel güvenlik görevlisi Berna, kendisine yaklaşan bir kişinin uyuşturucu kullandığından şüphelenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu şüphesini doğrulayan özelliklerden değildir?

Soru 100. İzne tabi olan, bazı uyuşturucu maddelerin üretiminde kullanılan haşhaşın ekimi, üretimi, kontrolü, hangi kurum tarafından yapılmaktadır?

User Details