82. Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz

82. Özel güvenlik sınav soruları ve cevapları online olarak çöz. 100 sorudan oluşan temel eğitim 82. ÖGG sınav sorularını içerir.

Soru 1. Hangisi yakın koruma görevindeki aşamalardan biri olarak değerlendirilemez?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?

Soru 3. Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

Soru 4. Bir huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetişmiş elemanlardır. Eylemin önceden planlandığı şekilde amacına ulaşabilmesi için inceden inceye hesaplanmış hareket tarzı sergilerler. Bu ifadelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?

Soru 5. Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?

Soru 6. Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu kararı aranmaksızın özel güvenlik izni verilecek durumlardan değildir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gaz kullanım yerlerinden değildir?

Soru 9. Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?

Soru 10. Özel güvenlik görevlilerince kontrol altına alınan olay yerine aşağıda sayılan hangi görevliler veya görevlinin girişine müsaade edilmez?

Soru 11. Disiplin cezası verilen özel güvenlik görevlisi aşağıdaki mahkemelerden hangisine başvurabilir?

Soru 12. Özel Güvenlik görevlileri Kanunda sayılmış olan yetkilerini nerede kullanabilirler?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

Soru 14. Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?

Soru 15. Milletlerarası Anlaşmalar ne zaman bağlayıcılık kazanır?

Soru 16. Özel Güvenlik birimleri ve özel Güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini ……… gün içerisinde valiliğe verir. Boşluk alana hangi aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekmektedir?

Soru 17. İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?

Soru 18. Görev yerinde, işlenen bir suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir?

Soru 19. Tutanaklar için hangi ifade yanlıştır?

Soru 20. ÖGG’nin, kimliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 21. Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?Soru 22. İş Kanununun 20‘inci maddesine göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde mahkemeye dava açabilir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi işveren açısından haklı fesih sebebidir?

Soru 24. Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?

Soru 25. Doğalgaz yangınlarında müdahale için en uygun yöntem hangisinde sıralanmıştır?

Soru 26. Özel güvenlik görevlileri bu görevi devam ettirirken maç izlemeye gelen aşağıda belirtilen şahıslardan hangisine aranmaları özel hükümlere bağlı şahıslar prosedürü uygulanmaz?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?

Soru 28. Esenboğa Hava Limanı dış hatlarkontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-ray cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29. Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?

Soru 30. Kapalı bir mekândaki doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?

Soru 33. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin doğrudan etki ettiği organımız hangisidir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi olay yerine giden ilk ekibin temel görevleri arasında değildir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?

Soru 36. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri …..gün içinde işveren tarafından valiliğe bildirilir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 37. Yaşamın korunması ile ilgili öncelikler olan ''Airway, Breathing ve Circulation'' kelimelerinin baş harfleriyle oluşmuş ilk yardımın ABC'si olarak tanımlanan terimler hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Soru 38. Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin yakalama, arama, zor kullanma yetkisine ilişkin doğru ifadedir?

Soru 40. Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar?

Soru 41. 36.............'', kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasıdır.Eklemin normal hareket sınırının ötesine bükülmesi ve gerilmesi sonucu, kapsül ve ligamentlerin zedelenmesi veya yırtılmasına ''................'' denir. ''...............'' ise, eklemi oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılmasıdır. Yukarıdaki noktalı bölümlere yazılması gereken kelimeler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 42. Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?

Soru 43. VIP araçtan indiğinde, sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

Soru 45. Devriye görevlileri sorumluluk alanındaki iş yerlerinin zarar görmesini, herhangi bir eşyanın çalınmasını engellemek için tedbirler alıp, buraları denetliyor ise bu devriyenin hangi görevi içerisindedir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi tutanakla ilgili olarak yanlıştır?

Soru 47. Amfetaminler hangi grup uyuşturuculardandır?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşkeye tehlikeli veya yasak maddelerin sokulmasını engellemeye yönelik kullanılır? I-Metal dedektörü II-Kartlı geçiş sistemi III-X-ray cihazı

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?

Soru 50. Merkezi sinir sistemini uyuşturan, haşhaş bitkisinin kozasından elde edilen, kesin bağımlılığa neden olan; teneffüs yoluyla, sindirim yoluyla ve deri altına zerk yöntemiyle kullanılan ayrıca tedavi edilmezse ölümcül olabilen uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 51. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerini azaltmak amacıyla kullanılması gereken yöntemlerden biri değildir?

Soru 52. Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın ABC sindeki “B”yi anlatır?

Soru 54. Aşağıdakilerden hangisi kolluğun zor kullanmaya başvurma hallerinden biri değildir?

Soru 55. Donmuş bir kişiye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

Soru 57. Temel yaşam desteğinde sadece dış kalp masajı yapılıyorsa dakikada kaç kez yapılmalıdır?

Soru 58. Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?

Soru 59. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

Soru 60. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin nitelikleri arasında yer almaz?

Soru 61. Cop kullanmak gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi en son vurulacak yer olabilir?

Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi, yaşam bulgusudur?

Soru 63. Korunan kişinin yakın çevresinde, ikametinde, iş yerinde ve bulunduğu her ortamda korunmasını sağlamak için çevresinde bir takım güvenlik halkaları oluşturularak yapılan koruma metodu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 64. Kişilerarası ilişkilerde yargılamak, eleştirmek, suçlamak, yorumlamak, analiz etme, sınamak, emir vermek gibi bazı davranışlar ve iletişimi olumsuz etkileyecek ifadeler vardır. Yukarıda belirtilen bu ifadelere ne ad verilir?

Soru 65. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 66. Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 67. İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

Soru 68. Aşağıdakilerden hangisi Eroin maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?

Soru 69. Aşağıdakilerden hangisi gaz kullanımında doğru değildir?

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personelinin görevlerinden değildir?

Soru 71. Aşağıdakilerden hangisi gruba bağlılığı artıran nedenlerden birisi değildir?

Soru 72. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında genel kollukla birlikte ve onların gözetiminde görev yapan özel güvenlik görevlileri stat girişlerinde hangi yazılı emre istinaden üst araması yaparlar?

Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi mesaj iletmek için kullanılan bir iletişim kanalı olabilir?Soru 74. Sözlü iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar arasında hangisi yer almaz?

Soru 75. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin kullanılması sonrasında ortaya çıkacak durumlardan biri değildir?

Soru 77. Bir özel Güvenlik personelinin kendisine anlatılan şikayeti dinlerken yapmaması gereken hareketler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 78. Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz ve hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?

Soru 79. Patlayıcı/uyuşturucu koklama detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 80. Her şeyin en iyisini kendisinin bildiğine inanan ÖGG Meltem güvenlik ekibi içerisinde hangi sorunlara neden olabilir?

Soru 81. İletişimde “Sen Dili”ni kullanmak neden sakıncalıdır?

Soru 82. Umumî veya umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında oyun ve temsil verilebilmesi veya çeşitli şekillerde gösteri düzenlenebilmesi için mahallin en büyük mülkî amirine, en az kaç saat önceden yazılı bildirimde bulunulmalıdır?

Soru 83. Zor kullanma yetkisinin kullanılması gerektiğinde izlenmesi gereken sıralama hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Soru 84. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir?

Soru 85. Aşağıdakilerden hangisi havale geçiren bir çocuğa yapılacaklar arasında yer almaz?

Soru 86. İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir?

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin bir öğesi değildir?

Soru 88. Aşağıdakilerden hangisi hat düzeninin amaçlarından biri değildir?

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?

Soru 90. Toplumsal Psikolojisi açısından aşağıdakilerden hangisi çatışma nedenleri arasında yer almaz?

Soru 91. Devriyenin dış görünüşü ve görevinde taşınması gereken araç ve gereçleri kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisi kapsar?

Soru 92. Özel güvenlik personelinin, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılabilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 93. Ünlü bir gece kulübünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış ve 1 şahıs ateşli silahla öldürülmüştür. Polis tarafından yürütülen tahkikatta, olay yerini koruma altına alan özel güvenlik görevlisi Sinan’ın, ölen şahsa ait cep telefonunu aldığı anlaşılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 94. Polis; kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?

Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi Ekip Amirininin görevlerinden değildir?

Soru 96. Toplu hareketlerin çoğu bilinçli ve planlı olarak gerçekleştirilir. Planlı bir toplu hareket de teşkilatlanmayı, iş bölümünü ve koordineyi gerektirir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanmasında yer almaz?

Soru 97. Adli yada idari bir işleme mesnet (dayanak) olması amacıyla belgelenmesi gereken olayın, durumun veya sözlerin tespit edenler tarafından olduğu gibi yazıya dökülerek imzalanan belgeye.....................denir?

Yukarıdaki noktalı bölüme gelmesi gereken doğru kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 98. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevi esnasında dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

Soru 99. Özel güvenlik komisyonu üyeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

Soru 100. Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?

User Details