83. Özel Güvenlik Silah Bilgisi Soruları Çöz

Sınav sorularını çözmeyi tamamladıktan sonra cevap anahtarını kontrol etmeyi unutmayınız.

Soru 1. Boş kovan dışarı atılamıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından birisi değildir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

Soru 4. 6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

Soru 5. İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 6. Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?

Soru 7. Aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme tertibatından değildir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde gerekli malzemelerden değildir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?

Soru 10. Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?

Soru 11. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?

Soru 13. Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

Soru 14. Namluya fişek sürülemiyor ise aşağıdakilerden hangisinden bahsedebiliriz?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi temel atış tekniklerinden değildir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin parçalarından değildir?

Soru 17. Yerine getiren yayın (icra yayı) görevi nedir?

Soru 18. Ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?

Soru 19. Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullanıldığı bölgede toplu hastalık ve ölümlere kalıcı arızalara neden olan silahlara ne ad verilir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisine silah ile girilebilir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmez?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan öğelerden biri değildir?

Soru 24. Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

I.Kapak takımını çıkart
II.Şarjörü çıkart
III.Yerine getiren yayı çıkart
IV.Namluyu çıkart
V.Tabancayı boşalt

User Details