83. Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz

Özel güvenlik 83. dönem sınav soruları ve cevapları açıklanmıştır. Testi online çözdükten sonra hatalı cevaplarınızı kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz.

Soru 1. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2. Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3. Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi Ahmet kanunun tarif ettiği hangi görevini yapmıştır?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Soru 6. PVSK’ya göre aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Soru 7. Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin birlikte görev yaptıkları alanlarda sevk ve idare yetkisini kullanmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Soru 8. Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceğine kim karar verir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin haklarından değildir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

Soru 11. Saldırının derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin uygulama alanı bulduğu alanlardandır?

Soru 14. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 15. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan Ali, silahlı görev yapma yetkisine sahiptir. Ali aşağıda sayılan görevlerden hangisinde silahla görev yapabilir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlardan değildir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?

Soru 18. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri hangi makama kaç gün içinde bildirilir?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini hukuka uygun olarak kullanması ile ilgili aranan ölçütlerden birisi değildir?

Soru 20. Bir alışveriş merkezinde suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan kişi veya emanete alınan eşya kime teslim edilir?

Soru 21. Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz?

Soru 23. Özel güvenlik görevlisi Yakup, çalıştığı devlet hastanesinde hasta yakınının doktoru yaralaması neticesinde olaya müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirmiş ve genel kolluğa teslim etmiştir. Burada Yakup özel güvenliğin hangi görevini yerine getirmiştir?

Soru 24. Adli makamlarca, konusunda uzman personelin, teknik görüşlerine başvurduğu raporlara ………….. denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 25. Devriye görevi yapan özel güvenlik görevlilerinde aşağıdakilerden hangi teçhizat bulunmaz?

Soru 26. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Soru 27. Zor kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi olay yerine intikal eden ilk ekip tarafından alınacak koruma tedbirlerinden değildir?

Soru 29. Mevzuatımızdaki hükümler dikkate alındığında; özel güvenlik görevlileri yakalanan şahıslarla ilgili aşağıdakilerden hangisine kelepçe takmamalıdırlar?

Soru 30. ÖGG İlhan devriye görevini yerine getirirken farklı konularla ilgili görevleri de yerine getirmektedir. Bu görevlerle ilgili hangisi doğru değildir?

Soru 31. Eşkal tespitinde fiziksel yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi maddi deliller içerisinde sayılmaz?

Soru 33. Özel güvenlik görevlisinin, eşkâl tespiti hususunda dikkat edeceği hususlardan değildir?

Soru 34. Herhangi bir olayda düzenlenen tutanakta, Ayşe hanım imza atmak istemeseydi ve tutanağı imzalamasaydı güvenlik görevlilerinin yapacağı işlem aşağıdakilerden hangisi olurdu?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlerinden değildir?

Soru 36. Şüpheli paketin bulunduğu alanda aşağıda bulunan şıklardan hangisi yanlıştır?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi, tutanağın bölümlerinden biri değildir?

Soru 38. Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin ortaya çıkması, kolluk açısından aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Soru 39. Emanete alınan eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim edilen tutanak aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılamaz?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik tedbirlerinden birisi değildir?

Soru 43. Termal kamera ……….bağlı olarak görüntü almak amacı için kullanılır. Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade hangisi olmalıdır?

Soru 44. Patlayıcı maddeler aşağıdaki cihazlardan hangisi ile tespit edilebilir?

Soru 45. Ceketinin altına silah saklayarak bir binaya giriş yapmak isteyen şahsın bu girişimi aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarının hangisinin yardımıyla engellenir?

Soru 46. Yarada yabancı cisim varsa ne yapılmalıdır?

Soru 47. Sara krizinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 48. Baş çene pozisyonu verilirken hangi uygulama yanlıştır?

Soru 49. Suni solunumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 50. Uzun ve sivri aletlerle oluşan, çok derin olabilen yaralar ne çeşit yaralardır?

Soru 51. Hangisi kimyasal yanıklara örnektir?

Soru 52. Erişkin bir insanın dakika solunum ve nabız sayısı kaçtır?

Soru 53. Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?
Soru 54. Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 55. Telefonla 112 aranırken yapılması gerekenler ile ilgili hangi şık yanlıştır?

Soru 56. Yanıcı madde, ısı ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ……. denir. Tanıma göre noktalı alana hangisi gelmelidir?

Soru 57. Sıvı madde yangınlarında aşağıdaki söndürücü maddelerden hangisi kesinlikle kullanılmaz?

Soru 58. Yangının oluşum safhaları sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Soru 59. Kaya, toprak veya arazi parçalarının, yer çekimi, depremler, aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisi ile hareket etmesi olayına ne denir?

Soru 60. Yangını su gibi söndürücülerle söndürmek yangın söndürme usullerinden hangisi ile tarif edilir?

Soru 61. Kontrol dışına çıkmış yanma olayına ........... denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 62. Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?

Soru 63. Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerinden değildir?

Soru 64. Aşağıdakilerden hangisi kokain maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?

Soru 65. Aşağıdakilerden hangisi uyarıcı nitelikte sentetik uyuşturuculardandır?

Soru 66. Aşağıdaki tanımlardan hangisi “katılımlı dinlemenin” unsurlarındandır?

Soru 67. İletişim sırasında mesajı gönderen kişinin hangi özellikleri mesajı doğrudan etkilemez?

Soru 68. İletişim sırasında özel güvenlik personelinin mesajı tam ve eksiksiz anlamasını aşağıdaki unsurlardan hangisi etkilemez?

Soru 69. İletişimin etkisini artıran unsurlardan en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 70. Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili değildir?

Soru 71. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iletişimin temel öğeleri eksiksiz olarak verilmiştir?

Soru 72. Özel güvenlik hizmetlerinin sunumunda motivasyon teorilerinden yararlanılması neden gereklidir?

Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi fazla ve uzun süreli stresin olumsuz etkilerinden biridir?

Soru 74. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arasında başarılı iletişim kurulmasının şartlarından biridir?

Soru 75. Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?

Soru 76. İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile iletişime geçen kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir?

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası etkin bir iletişimin önündeki engellerden biri değildir?

Soru 78. Gişe önünde bekleyen kalabalık için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi topluluğu içeriden yöneten kişidir?

Soru 80. Copla vuruş tekniklerinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 81. Toplumsal bir olayda üzerine gaz, sis ya da ses bombası atıldığında ne yapacaklarını bilemeyip rastgele sağa sola hareket eden kalabalıklar hangi tür kalabalıklardır?

Soru 82. Aşağıdakilerden hangisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilir?

Soru 83. Özel güvenlik görevlisi copla etkisiz hale getirmek istediği kişinin vücudunda hangi bölgelere vuruş yapabilir?

Soru 84. Spor müsabakalarında hakemleri korumak için kullanılan düzen hangisidir?

Soru 85. Toplumsal olaylarda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?

Soru 86. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin özelliklerinden değildir?

Soru 87. Panik durumunda aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

Soru 88. Can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?

Soru 90. Önemli kişinin (VIP) yaya intikali sırasında korunması için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması yanlıştır?

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından değildir ?

Soru 92. Yakın koruma organizasyonları üç ana halkadan oluşur. Bu halkalardan en kısıtlanmış olanı …………dır. ………………ise, dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı ilk savunma hattıdır. Boşlukları uygun şekilde dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi başlıca koruma şekillerinden (çeşitlerinden) değildir ?

Soru 94. Hangisi korunan önemli kişiye (VIP) yönelik ağır saldırı yöntemlerinden biri değildir?

Soru 95. Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?

Soru 96. Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

Soru 97. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin, genel kolluğun görev alanına giren bir olayla karşılaştığında, suçüstü hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir?

Soru 98. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin genel kollukla ilişkiler çerçevesinde yanlış olan hareket tarzıdır?

Soru 99. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?

Soru 100. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

User Details