84. Özel Güvenlik Silah Bilgisi Soruları Çöz

20 Ekim 2019 Tarihli 84. Özel güvenlik temel eğitim silah bilgisi sınav soruları ve cevapları. Silah soruları 25 adet olarak sistemimize eklenmektedir. Sınav tamamlanınca cevapları görebilirsiniz. Gerçek sınav ortamının tadını çıkartın.

Soru 1. Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

Soru 2. Ağır ateşli silahlar birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtaların yardımıyla kullanılabilen ve tahrip gücü yüksek olan silahlardır. Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silah değildir?

Soru 3. Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?

Soru 4. Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?

Soru 7. Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?

Soru 9. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınabilecek yerlerdendir?

Soru 11. Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi hareketli namluda bulunan parçalardan biri değildir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?

Soru 15. Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından kaynaklanan tutukluk sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir?

Soru 17. “Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda genel emniyet kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 18. Sökülmüş silahın takılma işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun‟un ilgili maddesindeki “Silah bulundurma ve taşıma yetkisi” belirlemede usul nedir?

Soru 20. MP-5 makineli tabanca da atış anında elimizin yanmasını önleyen parça hangisidir?

Soru 21. Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?

Soru 22. Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23. Hatve nedir?

Soru 24. Görevlerde kullanılan demirbaş silahların devir teslimlerinde silahta herhangi bir anormallik (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılır?

Soru 25. Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların taşınması ve bulundurulması hangi kanuna göre yapılmaktadır?

User Details