85. Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz

8 Aralık 2019 Tarihli 85. Özel güvenlik temel eğitim sınav soruları ve cevapları. 100 sorudan oluşmaktadır ve sınav sonunda doğru, yanlış cevaplarınızı ve puanınızı görebilirsiniz.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?

Soru 2. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı başvurularında aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?

Soru 3. Özel güvenlik hizmeti sunmak üzere kurulan şirketlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4. “Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.” Yukarıda kanun maddesi hangi kanunda yazılıdır?

Soru 5. Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

Soru 6. Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Davut, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Davut’un aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 7. Özel güvenlik görevlileri koruduğu konutlarda girişte görev yaparlar, zaman zaman da çevreyi kontrol ederler. Konutlara girme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak yasa bazı acil hallerde konuta girme görevi vermektedir. Aşağıdaki durumlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine, görev alanındaki bir konuta girme hakkı vermez?

Soru 8. Suç henüz işlenmiş ya da işlenmekte ise hangi hukuki durum söz konusudur?

Soru 9. Görev yapılan bölgede terk edilmiş şüpheli paket, çanta gibi bir eşya görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangileri yapılmalıdır?
I- Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır
II- Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir
III-Çevresi emniyete alınır
IV-Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir
V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?

Soru 11. Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin özel güvenlik şirketlerine gördürülmesine karar verme hangi usulle gerçekleşir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?

Soru 13. Görev yapmış olduğu alış veriş merkezinde silahla öldürme olayı ile karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?

    Soru 14.
  1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; grev yasağına uymayan, ateşli silahını kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine hangi ceza verilir?

Soru 15. Özel güvenlik temel eğitim ve yenileme eğitimi verecek olan özel eğitim kurumları faaliyet iznini hangi makamdan alırlar?

Soru 16. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 17. Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma kararı vermesi gereken makamdır?

Soru 19. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek temel eğitim en az kaç saat olmalıdır?

Soru 20. Ankara şehirlerarası Otobüs Terminalinde gece görev yapan özel güvenlik görevlisi hırsızlık ve dolandırıcılık yaptığından şüphelendiği bir kişiyi terminal içerisinde yakalayıp polise haber vermeden sabaha kadar bekletmiş ve sabahleyin polise teslim etmiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlisi aşağıdaki hangi suçu işlemiştir?

Soru 21. Fatih, çalıştığı özel güvenlik şirketi tarafından bir parkta görevlendirilmiştir. Görev esnasında devriye atarken içi görünen bir poşette yeni alınmış kıyafetler olduğunu fark etmiştir. Terkedilmiş bu poşeti alarak güvenlik kulübesinde bulunan güvenli kasaya koyarak emniyete almıştır. Fatih’in yapmış olduğu bu işleme ne ad verilir?

Soru 22. Zor kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?

Soru 24. Eşya tarifi konusunda aşağıdakilerden hangisi belirleyici hususlardan değildir?

Soru 25. Zor kullanmanın, meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangilerinin yerine gelmesi gerekir? I. Haksız bir saldırının olması II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması III. Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması IV. Orantılı karşılık verilmesi

Soru 26. Bir olayda düzenlenen tutanakta sırasıyla bulunması gereken bölümler tam olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 27. Devriye hizmeti ile ilgili verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Soru 28. Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir parçası, birçok direnme ve saldırılarda, izinsiz gösteri yürüyüşü ve protestolarda kullanılan en uygun savunma, püskürtme ve dağıtma silahı olan copun kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 29. ÖGG Selçuk’un bir nokta görevi esnasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?

Soru 30. ÖGG Osman’ın, AVM girişindeki kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye karşı hangi davranışı doğrudur?

Soru 31. Nokta görevi sırasında aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?

Soru 32. "Hareket veya şok tesiri ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı veya gaz halindeki kimyasal maddelere ………. denir? Boşluk için hangi seçenek doğrudur?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevi ifa eden özel güvenlik görevlisinin adli görevlerindendir? I. Suç anında şüphelinin yakalanması II. Sara nöbeti geçiren kişiye müdahale edilmesi III. Olay yerinin muhafaza altına alınması IV. Devriye bittiği zaman rapor sunulması V. Şüpheli gördüğü kişiyi gözlemlemesi

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi şüphe uyandıran şahıs olarak değerlendirilemez?

Soru 35. Özel güvenlik görevlisi Onur, görev bölgesinde suçüstü halinde hırsız yakalamış ve genel kolluğa haber vermiştir. Genel kolluk geldiğinde hırsızı teslim ederken Onur’un tutmuş olduğu tutanak hangisidir?

Soru 36. Biyolojik unsur ihtiva etmesinden şüphe duyulan açılmamış mektup veya paket bulunduğunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yakalama, arama, zor kullanma yetkisine ilişkin doğru ifadedir?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi tutanakla ilgili olarak yanlıştır?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından biri değildir?

Soru 40. Konserde görevli olan özel güvenlik görevlisi Tarkan, konserde içki içen ve etrafı rahatsız edici davranışlarda bulunan bir şahsa hangi mevzuata göre nasıl bir işlem yapar?

Soru 41. X-RAY kontrol panelinde FWD tuşu fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 42. El tipi detektörler ile kapı tipi detektörlerin ortak özellikleri hangisidir?

Soru 43. iş yeri sahibi Aras, personelinin giriş/çıkış saatlerini kontrol etmek ve iş yerinin bazı özel bölümlerini sadece yetkilendirmiş olduğu personelin giriş yapmasını sağlamak için aşağıdaki güvenlik sistemlerinden hangisinden faydalanır?

Soru 44. Radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon dozunun belirlenmesinde kullanılan cihazlara …………….. denir. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

Soru 45. Esenboğa Havalimanında X-Ray operatörü olarak görev yapan Caner, bir yolcunun valizinde düzenek bağlantısı olmayan organik patlayıcı bir madde tespit etmiştir. Bahse konu patlayıcı madde X-Ray cihazının monitöründe hangi renkte görüntülenmiştir?

Soru 46. ilk yardımİile ilgili aşağıda verilen şıklardan hangisi yanlıştır?

Soru 47. “Aşırı soğuk nedeni ile soğuğa maruz kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi ve dokularda kanın pıhtılaşması ile dokuda hasar oluşur. Donmalar üç şekilde derecelendirilir.” Aşağıdakilerden hangisi üçüncü derece donmadır?

Soru 48. Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada “dış kalp masajı/suni solunum sayısı oranı” aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 49. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetmezliğine ne isim verilir?

Soru 50. Yaşam kurtarmak amacıyla solunum ve/veya kalbi durmuş kişiye hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelere ne denir?Soru 51. Bebeklerde dış kalp masajı nasıl yapılır?

Soru 52. Olay yerinde bilinci açık yaralıya ilk yardımcı tarafından hangi davranışın sergilenmemesi gerekir?

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

Soru 54. Hangisi uzuv kopmalarında yapılmaz?

Soru 55. Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce taşınmalıdır?

Soru 56. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?

Soru 57. Telefon santralleri, bilgi işlem odaları, elektrik panoları, ups odaları vb. hassas makinelerin bulunduğu yerlerde hangi tip yangın söndürücü kullanılmalıdır?

Soru 58. F harfi ile sembolize edilmiş yangın sınıfı aşağıdakilerden hangidir?

Soru 59. Standartlara uygun çalışan bir yangın söndürme cihazında manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır?

Soru 60. Portatif yangın söndürme cihazlarının duvara montajları zeminden ne kadar yükseklikte yapılmalıdır?

Soru 61. Bir yangının söndürülmesi esnasında oksijenle temasının kesilmesi yöntemine ne ad verilir?

Soru 62. Gaz kaçağından şüphelenilen bir ortamda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 63. Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış sebeplerinden değildir?

Soru 64. Aşağıdakilerden hangisi esrar maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?

Soru 65. Aşağıdakilerden hangisi hayal gösteren (halusinojen) sentetik uyuşturuculardandır?

Soru 66. Etkili iletişim becerisine sahip olmak bir özel güvenlik görevlisine aşağıdaki hangi psikolojik faydayı kazandırır?

Soru 67. Özel güvenlik hizmetlerinin sunumunda iletişimin amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 68. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 69. İletişim sürecinin tamamlanması için kaynağın hedeften mesajın iletilip iletilmediği ile ilgili bir tepki alması gerekir. iletişimde bu tepki biçimine aşağıdakilerden hangi isim verilir?

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi dinleme türlerinden biri değildir?

Soru 71. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel işlevleri arasında değildir?

Soru 72. Bir kişinin kendisini karşıdaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak hissetmesi ve bu durumu ona iletmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?

Soru 74. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen faktörlerdendir?

Soru 75. Vardiya amiri Mehmet, özel güvenlik görevlisi Ali`yi kış aylarında sıklıkla dış mekan nöbetine göndermekte ve fazla mesai puantajını eksik girmektedir. Ali bunlara itiraz ettiğinde ise hiçbir çözüm önerisine sıcak bakmayarak sürekli tartışma çıkarmaktadır. Bu durumu anlatan kavram hangisidir?

Soru 76. insan ve hayvanların gözlenebilir ve ölçülebilir hareketlerine ne ad verilir?

Soru 77. Kişiler arası iletişimde karşı tarafa sürekli eleştirel ve genelleyici olan, çözüm odaklı olmaktan uzak mesajlar gönderen bir kişinin, kendini ifade etme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 78. insanlar, yalnızken farklı, grup halindeyken farklı davranırlar. insanların bu şekilde başkalarından etkilenmesi durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade edebilir?

Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi bir gruptur?

Soru 80. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?

Soru 81. Copla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 82. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma metodlarından değildir?

Soru 83. Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?

Soru 84. Aşağıdakilerden hangisi eylem biçimlerinden değildir?

Soru 85. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; komisyon kararı aranmaksızın aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izni verebilir?

Soru 86. Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?

Soru 87. Buharlaşmayan fakat uzun süre havayı kaplayacak şekilde küçük zerrelere ayrılan, katı veya sıvı halde bulunabilen maddelere ne ad verilir?

Soru 88. Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

Soru 89. Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?

Soru 90. Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi terörist saldırının safhalarından biri değildir?

Soru 92. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin nitelikleri arasında yer almaz?Soru 93. Araçlı koruma düzeni olarak tanımlanmayan ifade şekli hangisidir?

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın nedenlerinden değildir?

Soru 95. Aşağıdakilerden hangileri hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlilerinin kullanabileceği yetkilerdendir? I. Zor kullanma II. ifade alma III. Yakalama IV. Olay yeri inceleme V. Gözaltına alma

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli sayılmaz?

Soru 97. Aşağıdakilerden hangisi polisin önleme araması yapabileceği yerlerden değildir?

Soru 98. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (eylemin) safhalarından değildir?

Soru 99. Adli Kolluk Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi adli kolluk değildir?

Soru 100. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?

User Details