86. Özel Güvenlik Sınav Soruları ve Cevapları 9 Şubat 2020

Özel Güvenlik 86. dönem sınav soruları ve cevapları sayfası. Sınav soruları ve cevapları açıklanmıştır. 2020 yılının ilk sınavı olan 86 özel güvenlik temel eğitim sınavı için sisteme 100 soru eklenecek olup test sonrası doğru ve yanlış cevaplarınızı otomatik görebilirsiniz.

 

 

Soru 1. Kamu kurumunda görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet’e, Genel Müdürlerince “Makamıma gelen herkesin silahını alacaksınız” sözlü talimatı verilmesi üzerine, Mehmet’in görevi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?

Soru 2. Büyük bir özel güvenlik şirketinde çalışan özel güvenlik görevlisi Atilla, aynı şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi Onur’u “Özlük haklarının iyileştirilmesi” amacıyla greve katılmaya davet eder. Özel güvenlik görevlisi Onur için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 3. Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler?

Soru 4. Sitede görevli özel güvenlik görevlisi Rıza, aşağıdaki hangi acil halde ve imdat istenmesi durumunda görev alanındaki bir konuta girme yetkisi bulunmamaktadır?

Soru 5. Fuar alanında görevli özel güvenlik görevlisi Mustafa, hırsızlık şüphesiyle yakaladığı, kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutarak hangi suçu işlemiştir?

Soru 6. Özel Güvenlik Görevlisi olarak bir konut sitesinde çalışan Cemil’in acil bir işi çıkmıştır. Hizmet yerinin boş kalmaması için de ikiz kardeşi Veli’ye kimlik kartını vererek yerine nöbete göndermiş Veli de bu kartı kullanarak nöbete başlamıştır. Ancak yapılan denetimde bu durum ortaya çıkmıştır. Özel Güvenlik Görevlisi Cemil 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre hangi yaptırıma tabi tutulacaktır?

Soru 7. Ülke içinde genel emniyet ve asayiş işlerinden birinci derecede kim sorumludur?

Soru 8. Yetkili amir tarafından yapılması istenen hizmetin, söz veya yazı ile ifade edilmesine ne denir?

Soru 9. Üniversitede öğrenci yurdunda görevli özel güvenlik görevlisi Kemal, tornavida ile yaralama olayına karışan Eren isimli öğrenciyi yakalamış ve olayda kullanılan tornavidayı emanet altına almıştır. Bu olaydaki özel güvenlik görevlisi Kemal hangi görevini yerine getirmiştir?

Soru 10. Bir alışveriş merkezinde üniformalı koruma köpeği tarafından ısırılan Ayfer Hanımın şikâyet üzerine olay yerine gelen polis memurları, alışveriş merkezinde görevli görev hayvanı idarecisi özel güvenlik görevlisi Tayfun ve koruma köpeğini tespit ederler. 5188 sayılı Kanun kapsamında Polis memurlarınca, bu görevlilerin yasal olarak çalıştıklarını anlayabilmek için bakmaları gereken ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11. Özel güvenlik hizmetleri uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 12. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak düzenlenmemiştir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik şirketlerinin ateşli silah almaları ve bulundurmalarına izin verilebilir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?

Soru 16. Görevi esnasında bir suçla karşılaşan Özel Güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Soru 17. Özel güvenlik komisyonu ‘Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir.’ Komisyon görevini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisinde ‘Uluslararası yükümlülükleri’ de göz önünde bulundurur?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

    Soru 19.
  1. Bedeni kuvvet II. Maddi güç III. Silah kullanılması Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?

Soru 20. Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 21. AVM de görev yapan ÖGG Murat, bıçakla yaralamalı kavgaya karışan şüpheliyi yakalamıştır. ÖGG Murat’ın yaptığı yakalama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22. Karayolları Genel Müdürlüğü kontrol noktasında görevli ÖGG Cihan, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmektedir. Bu görevlerden hangisi/hangileri ÖGG Cihan tarafından yapılması uygun değildir?
 I.Suç teşkil eden maddelerin girişini engellemek
II.Şüpheli, suçlu ve yetkisiz kişilerin girişlerine mani olmak
III.Yetkisiz ve şüpheli araçların girişini engellemek
IV.Gelen ziyaretçilerin kayıtlarını tutmak
V.Gelen ziyaretçilere ziyaret noktalarına kadar kılavuzluk yapmak

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşma esaslarından biri değildir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi, zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak yanlıştır?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı için söylenemez?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi, fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi, kontrol noktasında bulunması gereken özel güvenlik görevliler arasında yer almaz?

Soru 28. Otobüs terminalinde devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Samet ile Ali, devriye esnasında terkedilmiş çanta bulurlar, çantayı sahibine teslim edilmek üzere emanete alırlar, bu durum devriyenin hangi görevleri arasında yer alır?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi, biyolojik delil çeşitlerindendir?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği bir tutanak değildir?

Soru 31. Kontrol noktasında görevli ÖGG Kemal ile Cengiz’in hangi davranışı yetki aşımına girer?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi cop ile en son vuruş yapılabilecek bölgelerden biri değildir?

Soru 33. ÖGG Mehmet ve Fatih devriye görevi esnasında hangi durumda iş yerine girebilir?

Soru 34. Olay yerine ulaşan ekibin ilk yapması gereken davranışlar ve alması gereken önlemlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 35. Delillerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

Soru 36.  Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?

Soru 37. Özel güvenlik görevlisi Kerem, nokta görevini yerine getirirken, aşağıdaki hareket tarzlarından hangisi doğrudur?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerindendir?

Soru 39. Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi arama esnasında en çok kısıtlanan özgürlüktür?

Soru 41. X-ray cihazından geçen kişinin üzerinde bulunan metal sigara tabakası hangi renkte ekrana yansır?

Soru 42. X-ray cihazları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 43. Doğrudan IP tabanlı ağlara bağlanıp ağ üzerindeki uygulamalar ile entegre olan kameralara ……………..kameralar denir.

Soru 44. 1895 yılında Alman fizikçi Wilhelm Röntgen tarafından bulunan elektromanyetik tayfın morötesi bölgesiyle gamma ışınları arasında yer alan ve gözle görülmeyen yüksek enerjili ışınıma …………………denir.

Soru 45. Kumanda konsülünde bulunan konveyör hareket tuşları aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46. Isı ile oluşan yanıklarda yapılması yanlış olan hangisidir?

Soru 47. Donmuş olan bir hastada ilkyardımda yapılması yanlış olan hangisidir?

Soru 48. Hangi çıkıkta, ilkyardımcı çıkan eklemi yerine oturtmalıdır?

Soru 49. Kazazedenin bilinci açık ve olay yerinde iki ilkyardımcı varsa hangi taşıma şekli daha uygundur?

Soru 50. Hangisi ilkyardımcının görevlerindendir?

Soru 51. İlkyardımcının kaza yerini değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 52. Suni solunum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

[optionA/]A)Kazazede baş çene pozisyonunda olmalıdır

[optionB/]B)Kazazede şok pozisyonunda olmalıdır

[optionC/]C)Kazazede koma pozisyonunda olmalıdır

[optionD/]D)Kazazede oturur pozisyonda olmalıdır

[optionE/]E)Kazazedenin pozisyonu önemli değildir

Soru 53. Kanamalarda baskı noktalarına bası ne amaçla yapılır?

Soru 54. Hangi yaranın mikrop kapma ihtimali düşüktür?

Soru 55. Sindirim yolu ile olan zehirlenmelerde ilkyardım uygulaması hangisinde yanlıştır?

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?

Soru 58. LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar?

Soru 59. Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?

Soru 60. Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?

Soru 62. 62.Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?

Soru 63. Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?

Soru 64. En temiz yangın söndürme maddesi olarak adlandırılır, sistem odaları ve bilgisayar otomasyon odalarında yangın söndürme sistemlerinde kullanılır. Yukarıda bahsi geçen yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 65. Bir alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlileri, X-Ray cihazında tespit ettikleri maddeyi incelediklerinde üzerinde “saf morfin” yazdığını görürler. Özel güvenlik görevlilerinin tespit ettikleri bu madde hangi renkte olmalıdır?

Soru 66. Aşağıdakilerden hangisinde yurdumuzda ve dünyada en çok karşılaşılan narkotikler bir arada verilmiştir?

Soru 67. Herhangi bir konuya olaya ilişkin duygu, düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan sembollerdir. İfadesiyle iletişimin hangi temel öğesi tanımlanmaktadır?

Soru 68. Aşağıdaki tanımlardan hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden birisi olan “Duyarsızlığın” tanımıdır?

Soru 69. En etkili bir iletişim kanalı olup, insanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler % 10 ses tonu %30,…………. %60 önem taşır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkma yöntemlerinden biri değildir?

Soru 71. “Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 72. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel özelliklerden değildir?

Soru 73. “Bireyin sahip olduğu duygulara, düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya, benimsemeye …………… denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 74. “Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 75. Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?

Soru 78. “Karşılaşılan engeller ve zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk haline ………………denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 79. Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?Soru 80. Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?Soru 81. Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?

Soru 82. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesinde genel ilkelerden birisi değildir?

Soru 83. Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 84. Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışlarıyla, bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

Soru 85. Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 86. Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan malzemeye ne ad verilir?

Soru 87. Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stand açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli olarak yapılması uygun değildir?

Soru 88. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir?

Soru 90. “Koruma şekilleri, korunan kişinin .............................. göre belirlenmektedir.” Cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi, yaya koruma ve organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

Soru 92. Talepleri halinde korumaya alınacak şahıslar, aşağıdaki cevap şıklarının hangisinde sayılmamıştır?

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (Eylemin) safhalarından değildir?

Soru 94. Konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangi hususa dikkat edilmez?

Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?

Soru 97. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin yetkilerindendir?

Soru 98. Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? I) Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir II) Polis, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde, hizmet branşı, yeri ve zamanına bakılmaksızın, bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, şüpheli ve suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkilidir III) Genel Kolluk hem genel alanda hem de Özel Güvenliğin görev alanında yetkilidir

Soru 99. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik-genel kolluk ilişkileri bakımından yanlıştır?

Soru 100. Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?

User Details